Грамадзянская вайна: чырвоныя. 9-ы клас

 • Накарякова Таццяна Аляксандраўна, настаўнік


Тлумачальная запіска

Выгляд медыяпрадукт: наглядная прэзентацыя
вучэбнага матэрыялу (прэзентацыйнае
суправаджэнне урока «Грамадзянская вайна:
чырвоныя «,

Мэтазгоднасць выкарыстання медыяпрадукт
на занятку: выкарыстанне электроннай
прэзентацыі, уключэнне літаратурных,
статыстычных дадзеных дазваляе ўзмацніць
эмацыйнае ўспрыманне матэрыялу. Зварот да
дадатковых крыніц інфармацыі,
пазнавальным заданнях робіць занятак больш
змястоўным.

Прэзентацыйнае суправаджэнне урока
складзена такім чынам, што арганізацыя
вывучэння матэрыялу дазваляюць уцягнуць вучняў
ў актыўную працу.

Тып урока — камбінаваны. арганізацыя
вывучэнне новага матэрыялу будуецца на аснове
разнастайных відаў вучэбнай дзейнасці,
якія дазваляюць уцягнуць вучняў у актыўную працу.
Выкарыстанне электроннай прэзентацыі,
літаратурных дадзеных дазваляе ўзмацніць
эмацыйнае ўспрыманне матэрыялу. Зварот да
дадатковых крыніц інфармацыі,
пазнавальным заданнях робіць занятак больш
змястоўным.

апісанне распрацоўкі


Прадмет: гісторыя
Кароткая анатацыя урока:
Клас, профіль: 9 клас,
агульнаадукацыйны
Тэма: Грамадзянская вайна: чырвоныя
Тэма ўрока: Грамадзянская вайна: чырвоныя
Тып урока: Камбінаваны
(Прэзентацыйнае суправаджэнне ўрока)
чаканыя вынікі
У ходзе вывучэння новага матэрыялу ў
навучэнцаў:
 1. Паўтарыць прычыны і этапы грамадзянскай вайны.
 2. Падвесці вучняў да разумення прычын перамогі
  чырвоных ў грамадзянскай вайне.
 3. Забяспечыць засваенне вучнямі паняццяў:
  «Ваенны камунізм», «продразверстка»,
  «Чырвоны тэрор».
 4. Замацаваць уменні карыстацца даведачнай і
  дадатковай літаратурай, уменні выдзяляць
  галоўнае, ўсталёўваць прычынна-выніковыя
  сувязі.
 5. Фармуецца разуменне прычын, ходу і
  наступстваў грамадзянскай вайны.
Формы арганізацыі працы дзяцей
 • калектыўная праца
 • індывідуальная праца
Формы арганізацыі працы настаўніка
 • кансультант пры індывідуальнай працы навучэнцаў
 • арганізатар пры тлумачэнні новага матэрыялу
тэхналагічныя асаблівасці
тэхнічныя ўмовы: кабінет
інфарматыкі ці кабінет, абсталяваны
мультымедыйным абсталяваннем
Выкарыстоўваецца абсталяванне:
мультымедыйны праектар, кампутар, экран,
сканер, прынтэр, раздатачны матэрыял,
ксеракопіі крыніц
Выкарыстоўваюцца рэсурсы Адзінай калекцыі
лічбавых адукацыйных рэсурсаў:

рэсурс:
Карта Грамадзянская вайна 1918-1920г.г.

Выгляд ЦОР: ілюстрацыі

Выкарыстоўваюцца рэсурсы з іншых
агульнадаступных крыніц
 • Электронная энцыклапедыя для дзяцей, Аванта +,
  гісторыя Расіі
 • Свабодная энцыклапедыя Вікіпедыя
 • Сайт «Школьны партал»
 • Сайт «Гістарычны партал»
 • Падручнік Гісторыя Расіі ХХ стагоддзе. 9 клас

Ўрок змяшчае вучэбную інфармацыю ў даступным,
папулярызаваць для засваення вучнямі выглядзе.
Знаёміць навучэнцаў з фактамі і падзеі,
вывучаемага перыяду. Вучэбна-метадычны
камплект дапамагае настаўніку раскрыць змест
тэмы, структураваць інфармацыю, пазначыць
прычынна-выніковыя сувязі.

Тэма: Грамадзянская вайна: чырвоныя

мэты:

 • Паўтарыць прычыны і этапы грамадзянскай вайны.
 • Падвесці вучняў да разумення прычын перамогі
  чырвоных ў грамадзянскай вайне.
 • Забяспечыць засваенне вучнямі паняццяў:
  «Ваенны камунізм», «продразверстка»,
  «Чырвоны тэрор».
 • Замацаваць уменні карыстацца даведачнай і
  дадатковай літаратурай, уменні выдзяляць
  галоўнае, ўсталёўваць прычынна-выніковыя
  сувязі.
 • Складаць на аснове тэксту табліцы.
 • Прадоўжыць фарміраванне ўменняў працаваць з
  гістарычнай картай, рэцэнзаваць выступу
  навучэнцаў.

Новыя тэрміны і даты: «Ваенны камунізм»,
«Продразверстка», «чырвоны тэрор», першы
этап грамадзянскай вайны (кастрычнік 1917 г. — май 1918 г.),
другі этап грамадзянскай вайны (май — лістапад 1918
г.), трэці этап (ноябрь1918 г. —
вясна 1919 г.).

Матэрыялы і абсталяванне: персанальны
кампутар, мультымедыйны праектар, экран,
вучэбная дошка, рабочы сшытак, карта,
раздатачны матэрыял.

П л а н

 1. Паўтарэнне.
 2. Мерапрыемствы савецкай улады для адлюстравання
  белых, інтэрвентаў.
 3. Працяг ваенных дзеянняў на франтах
  грамадзянскай вайны. Вайна з Польшчай.
 4. Прычыны перамогі бальшавікоў.
 5. Вынікі грамадзянскай вайны.


ход урока

1. Арганізацыйны момант

2. Актуалізацыя ведаў вучняў па тэме
«Грамадзянская вайна»

Індывідуальны апытанне па картках. (слайд 2,
см. дадатак 1)
Праверка правільнасці адказаў. (слайд 3, 4, 5)


3. Вывучэнне новай тэмы

Вызначэнне задачы ўрока. (слайд 6, 7)


4. Мерапрыемствы савецкай улады.

Праца з дакументамі. Клас дзеліцца на 4 групы.

1 група: Дэкрэт савета Народных Камісараў
РККА, 15 Студзеня 1918г.

(слайд 8, 9)

2 група: Пастанову ВЦВК, 2 верасня 1918г.
«Аб абвяшчэнні Савецкай рэспублікі вайскоўцам
лагерам «.

(слайд 10)

3 група: Загад Рэўваенсавета Рэспублікі №1
(06.09.1918г.)
Пастанова Савета Народных Камісараў аб
чырвоным тэроры (05.09.1919г.) (слайд 11, 12)

4 група: Пастанову ВЦВК, 30 лістапада 1918г.
«Аб адукацыі Савета Рабочай і Сялянскай
абароне «

Палажэнне аб ваенных камісараў (1918г.) (слайд 13)

— Якія высновы можна зрабіць з гэтых
дакументаў аб мерапрыемствах Савецкай улады,
накіраваных на адлюстраванне нападу белых і
інтэрвенцыі?


5. Рашэнне зямельнага пытання белымі і чырвонымі

(слайд 14)

Гутарка навучэнцамі:

— назавіце мерапрыемствы, праведзеныя
бальшавікамі ў вёсцы?
— як вы думаеце будзе вырашана пытанне з зямлёй,
калі да ўлады прыйдуць белыя?


6. Палітыка «ваеннага камунізму»

Праца з падручнікам стар. 113. і складанне схемы. (слайд
15
)
Навучэнцы самастойна вызначаюць: (слайд 16)
Наступствы «ваеннага камунізму»: (слайд 17)
Значэнне палітыкі «ваеннага камунізму»


7. Вайна з Польшчай

Праца з падручнікам стр.117 і з дакументамі
«Героі, на Варшаву!»
Загад старшыні РВСР ад 20 жніўня 1920 г., якая На
захад.

(слайд 18)


8. Вырашальныя перамогі чырвоных

Праца з падручнікам стар. 116 і складанне табліцы

этапы вайныНазва фронтуасноўныя падзеі


9. Паведамленне навучэнцаў аб расстрэле царскай сям’і

10. Удзельнікі грамадзянскай вайны: чырвоныя

(слайды 19-26)


11. Вынікі грамадзянскай вайны

(слайды 27-30)

Гутарка з вучнямі.

Чаму ў смяротнай сутычцы белых і
чырвоных перамогу атрымалі чырвоныя?

— Бальшавікі ў кароткі тэрмін змаглі стварыць
дысцыплінаванае войска.

— Здолелі мабілізаваць эканамічныя і людскія
рэсурсы на патрэбы фронту

— Сяляне — самая масавая сацыяльная
катэгорыя насельніцтва краіны — пасля перыяду
адкрытага непрымання палітыкі бальшавікоў і
перыяду ваганні, у рэшце рэшт, у большасці
сваім падтрымалі Чырвоную Армію. гэтаму
спрыяла змякчэнне эканамічнай
палітыкі ў адносінах да сярэдняга
прадпрымальніцтву.

— Палітычная і арганізацыйная слабасць
белага руху.

— Зварот да старых парадкаў, садзяць
белымі, прымусіў значную частку насельніцтва
адмовіцца ад падтрымкі контррэвалюцыі.


12. Хатняе заданне

Напісаць сачыненне-эсэ:
Якая ж агульная адзнака грамадзянскай вайны? гэта
гераічная старонка ў гісторыі нашай краіны ці
найвялікшая трагедыя?

дадатак 2


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018