Музыка — галоўны герой байкі

 • Воўк Вольга Рыгораўна, настаўнік музыкі

мэта: На прыкладзе байкі Крылова «Квартэт»
вызначыць ролю музыкі ў літаратурным жанры
«Байка». Пазнаёміць з творчасцю А.П.
Барадзіна. Замацаваць паняцце «квартэт».

задачы:

навучальныя:

 • фарміраванне паняцця ролі музыкі ў
  літаратурным жанры байка

пазнавальныя:

 • знаёмства з творчасцю і музыкай вялікага
  рускага кампазітара А.П.Бородина, літаратурным
  жанрам байкі, рускім байкапісцам — И.А.Крыловым;

развіваючыя:

 • развіццё глядзельнай і слыхавы памяці, увагі
  і ўяўленні, здольнасці да аналізу
 • праз песенны матэрыял развіваць
  вакальна-харавыя навыкі выразнага
  выканання;

выхаваўчыя:

 • выхоўваць творчую асобу дзіцяці, яго
  духоўнасць і маральнасць на творах
  музычнага і літаратурнага мастацтва;

метады:

 • слоўны;
 • наглядны;
 • практычны;
 • тлумачальна-ілюстрацыйны;
 • часткова-пошукавы;

прыёмы:

 • слуханне;
 • выкананне;
 • супастаўленне з сумежнымі відамі мастацтваў;

абсталяванне: кампутар, праектар, экран,
акардэон, музычны цэнтр.

Праграмнае забеспячэнне: кампутарная
прэзентацыя, CD запісу.

Музычны матэрыял урока: А. Барадзін
«Квартэт 2» — III частка, нарвежская народная
песня «Чароўны смычок», І. А. Крылоў байка
«Квартэт».

Дадатковы матэрыял: партрэты А.
П. Барадзіна, І. А. Крылова, тэкст байкі «Квартэт».

Структура ўрока:

 • Арганізацыйны момант;
 • Музычнае прывітанне;
 • Гутарка па тэме;
 • Слуханне байкі И.А.Крылова «Квартэт»;
 • Слуханне «Квартэта» А.П.Бородина;
 • Знаёмства з біяграфіяй Барадзіна А. П .;
 • Дынамічная паўза;
 • Выкананне песні «Чароўны смычок»;
 • Замацаванне вывучаных ведаў;
 • Вынік урока;
 • Хатняе заданне;
 • Музычнае развітанне;

ход урока

(Слайд 1, гл. Дадатак 1)


I. Музычнае прывітанне

настаўнік: Хлопцы, на папярэдніх уроках
мы высветлілі, якую ролю адыгрывае музыка ў казках.
Але музыка часта гучыць не толькі ў казках, а і ў
іншых жанрах літаратуры.

слайд 2

Звернемся да наступных назвах «Асёл і
салавей «,» Скворец «,» Кошка і салавей «,
«Зязюля і певень». Якому літаратурнаму жанру
можна аднесці гэтыя творы?

вучні: Гэта байкі.

настаўнік: Хто напісаў гэтыя байкі?

настаўнік: Вядомы вялікі рускі
паэт, які працаваў у жанры байкі — Іван Андрэевіч
Крылоў.

(Паказ партрэта И.А.Крылова — пстрычка)

настаўнік: Байка — што ж азначае гэта
слова?

(Слайд 3 — пстрычка)

— Байка — адзін з найстарэйшых жанраў літаратуры.
Яшчэ ў Старажытнай Грэцыі шырокую вядомасць
атрымалі байкі Эзопа. У пазнейшыя часы ва
Францыі праславіўся сваімі байкамі паэт
Лафантэн. Байка — гэта кароткі алегарычны
аповяд, павучальных характару, у якім
значыць выснова — мараль. Дзейсныя асобы ў байках
жывёлы, пад абразамі якіх аўтар
мае на ўвазе людзей.

Такім чынам, якія адметныя асаблівасці байкі
як жанру вы можаце назваць? Што для яе
характэрна — кароткая форма, дзеючыя асобы —
жывёлы, высмейваюцца заганы, абавязковая
мараль, то ёсць байка павучае. Як вы думаеце
пералічаныя мною назвы баек «Асёл і
салавей «,» Скворец «,» Кошка і салавей «,
«Зязюля і певень» — што аб’ядноўвае гэтыя байкі.

вучні: Галоўная дзеючая асоба —
музыка.

настаўнік: Дакладна, у гэтых байках — музыка
з’яўляецца галоўным дзеючай асобай.


II. Гутарка па тэме

настаўнік: Тэма сённяшняга ўрока
гучыць так «Музыка — галоўны герой байкі»
(Запіс на дошцы) (Слайд — пстрычка). А каб
даведацца, пра якую менавіта байцы пойдзе гаворка, мы вырашым
музычнае раўнанне.

(Слайд 4)

Дуэт + квінтэт — трыо =? (Квартэт — па пстрычцы)

настаўнік: Малайцы! атрымалася назву
яшчэ адной байкі І. А. Крылова «Квартэт».

— Што ж такое квартэт? (Слайд 5)

квартэт — назва музычнага
творы, якое выконваюць чатыры
музыканта.

А каб лепш запомніць гэты тэрмін, мы зараз
прачытаем невялікае верш.

настаўнік: (Пстрычка)

Сола буду спяваць адзін,
А дуэт з таварышам.
Трыо з Сашам будзем спяваць,
Нам дваім не справіцца.
А квартэт весёлый звонкі
Будзем разам спяваць з Алёнка.

(Паўтарыць значэнне тэрмінаў — сола, дуэт, трыо,
квінтэт)

настаўнік: Квартэты бываюць розныя, але часцей за
за ўсё гучаць струнныя квартэты, у выкананні
якіх удзельнічаюць 2 скрыпкі, альт і віяланчэль. Аб
такім выканальніцкім складзе нам распавядае
байка Крылова. (Слайд 6)

III. Чытанне байкі І. А. Крылова «Квартэт» і яе
аналіз

Пытанні і адказы вучняў:

— Назавіце музычныя інструменты,
прысутныя ў байцы.
— Чаму віяланчэль Крылоў называе «басам»? —
Таму што віяланчэль — самы нізкі па гучанні
інструмент у квартэце.
Хто ўдзельнічае ў байцы?
— Якую ролю адыгрывае музыка ў байцы і з якой
мэтай яна тут выкарыстаная? — Музыка вылучае
асаблівасці характараў літаратурных герояў,
сітуацыі, у якія яны трапляюць, дапамагае глыбей
спасцігнуць задуму аўтара.
— Якая музыка па характары?
— Можа ў такой музыкі быць кампазітар?
— У чым мараль гэтай байкі?

выснову: Каб зрабіць якое-небудзь справа, трэба
згоду, уменне, старанне і гэта ставіцца не
толькі да музыкі, але і да любой сферы чалавечага
працы.

настаўнік: А бо на гэтых жа
інструментах, калі яны знаходзяцца ў руках
сапраўдных музыкаў, можа загучаць вельмі
прыгожая музыка. Ды і сам І. А. Крылоў быў добрым
музыкам з тонкім музычным слыхам.
Сучаснікі ўспаміналі, што ён вельмі любіў
гуляць у квартэце і звычайна браў на сябе партыю
альта.

А яшчэ адзін выдатны кампазітар А. П.
Барадзін напісаў «Струнны квартэт», які
з’яўляецца жамчужынай рускай класікі.


IV. Творчасць А. П. Барадзіна

(Слайд 7)

Для вядомага рускага кампазітара і
музыканта А.П. Барадзіна музыка не была яго
асноўнай прафесіяй. Прынёс славу і рускую
музыку, і рускую навуку, таму што быў
таленавітым навукоўцам-хімікам. Музыка і хімія
непадзельна панавалі ў яго душы, і ня
пакідала яго нават падчас лекцый. часам на
дошцы разам з формуламі ён маляваў нотныя
лінейкі з запісамі новых мелодый. схіліўшыся
над навуковай працай, ён абавязкова што-небудзь
напяваў. А часам, пакінуўшы лабараторыю, хімік
ператвараўся ў музыканта, і несліся па калідоры
стройныя і цудоўныя гукі яго чароўнай музыкі.


V. Слуханне і аналіз фрагмента III часткі квартэта
2 А. П. Барадзіна.

настаўнік: Перш чым паслухаць
музычны твор, ўспомнім, якія
інструменты ўваходзяць у склад квартэта (Слайд 8 —
усё па пстрычцы)

Паслухаем гучанне скрыпкі (пстрычка) і
віяланчэлі (пстрычка)

У чым падабенства і розніца гэтых інструментаў

вучні: Падабенства ў тым, што яны
ставяцца да сямейства струнна-смычковых, а
розніца ў гучанні інструментаў (віяланчэль
гучыць ніжэй).

настаўнік: Квартэт 2 Барадзіна — гэта
праграмнае, камерны твор, гэта значыць у яго
аснове ляжыць праграма. Складаецца з IV частак: (Слайд
10)

I — Allegro moderato (не вельмі хутка)
II — скерца (жарт)
III — накцюрн (твор, музыка якога
стварае вобраз ночы)
IV — фінал

камерная музыка — гэта музыка, прызначана
для невялікай колькасці слухачоў і
выканаўцаў (ад лацінскага camera — пакой).

— Мы з вамі зараз паслухаем фрагмент Накцюрн
— гэтую дзіўную па сваёй прыгажосці музыку.

Заўвага: Музыка пасябраваць кампазітара з
маладой таленавітай піяністкай Кацярынай
Протопопова, якая стала пасля яго
жонкай. Гэты твор адно з пазнейшых
твораў кампазітара і прысвечана жонцы. працаваў
ён над ім на працягу 2 гадоў. Калі кампазітар адбыў
за мяжу, удалечыні ад жонкі, успамінаючы яе яшчэ
нявестай, ён напісаў гэты квартэт. Вось радкі яго
лісты да яе:

«Ніколі яшчэ я так далёка не ад’язджаў ад цябе, і,
здаецца, ніколі ты мне не была так блізкая, як
цяпер. Зразумей толькі: я ў Гейдэльберг !!! яшчэ па
дарозе міма мяне, як у панараме, праносіліся
даўно знаёмыя берагі, якія мы бачылі яшчэ з
табой. Можаш думаць, што я павінен быў
прадчуваць! ..

Чаго я не адчуць, прабягаючы тыя дарожкі,
тыя галерэі, дзе мы блукалі з табой у першую пару
шчасця! Як бы я дорага даў у гэтую хвіліну, каб ты
была са мной! «

Чытанне верша А. Фета і слуханне музыкі
(Слайд 10 — па пстрычцы)

Заўвага: рэкамендуецца паўторнае
слуханне твора з каментаром.

Другая скрыпка і альт адыгралі ўступленне, і ня
паспеў яшчэ адгучалі і заціхнуць другі акорд,
як заспяваў глыбокі, густы, як колер чорнага
аксаміту, голас віяланчэлі. павольна плыве
мелодыя, поўная нейкай асаблівай, начны прыгажосці.
Яна так прыгожая, што мы забываемся пра ўсё. У
гэтай мелодыі і ціхая задуменнасць. І гарачыня,
і начная глыбіня, і хвалюючы начны спакой.

Замер, як бы растварыўся ў ночы голас
віяланчэлі, і тая ж мелодыя нарадзілася ў высокім,
звініць голасе скрыпак. Здаецца, што яе ахутала
серабрыстае ззянне месяца, асвяціла прывідным
блакітнаватым святлом. Вас заваявала, ўзяла ў палон
прыгажосць гэтай мелодыі. Зноў і зноў яна
паўтараецца. Змяняецца толькі яе суправаджэнне,
то спакойнае, то ўсхваляванае, амаль трывожнае.
Пераклікаюцца галасы. Нейкую частку праспявала
скрыпка, а працягвае яе віяланчэль. часам,
нібы баючыся, спрабуе праспяваць кавалачак мелодыі альт,
і зноў разліваюцца аксамітны голас віяланчэлі і
серабрысты — скрыпкі. Гэта як гульня святла і цені,
калі аблокі, якія бягуць па начным небе, то
хаваюць поўню, і тады ўсё апускаецца ў змрок, то
праплываюць міма, і зноў серабрысты халодны
святло мігоча на лісці дрэў, на дарожках
начнога саду.

Але вось у апошні раз, развітальным прывітаннем
гучаць адгалоскі прыгажуні мелодыі, і заціхаючы
працяглы акорд заканчвае адно з вялікіх
стварэнняў А. Барадзіна — накцюрн Другога канцэрту.

Можна рэкамендаваць іншы варыянт гэтага
эпізоду ўрока. Спачатку настаўнік дае першае
слуханне з каментаром, а затым другое — з
пластычных інтанаванне. Рух рук павінны
перадаць характар ​​творы, выразныя
фарбы яго музыкі.

Пытанні і адказы:

настаўнік: Як гучала музыка?

вучні: Павольна, ціха, працягла, пяшчотна.

настаўнік: Гучанне, якіх музычных
інструментаў вы пачулі?

вучні: Скрыпка, віяланчэль — струнны
квартэт

настаўнік: Хто выконваў гэтую музыку?

вучні: інструментальны ансамбль

настаўнік: Чым адрозніваецца гэтая музыка ад музыкі,
якую выконвалі героі байкі.

Адказы дзяцей.

выснову:

настаўнік: Што трэба для таго, каб
атрымалася прыгожая музыка? якімі якасцямі
трэба валодаць, каб напісаць такую
выдатную музыку?

вучні: Музычным слыхам, голасам,
працавітасцю, цярпеннем, талентам.


V. Дынамічная паўза

(Слайд 11)

VI. Вакальна-харавая праца

настаўнік: У руках сапраўдных музыкаў музыка
гучыць ярка, выразна і займальна.

Отгадайте загадку: (Слайд 12)

Рух плыўныя смычка
Прыводзяць у трапятанне струны,
Матыў цурчыць здалёку
Спявае пра вечар месячны.
Як ясны гукаў пераліў,
У іх радасць і ўсмешка,
Гучыць летуценны матыў
Яго выводзіць … (Пстрычка) (Скрыпка.)

настаўнік: Узгадайце, як называецца песня, у
якой музыка для чалавека з’яўлялася
неад’емнай часткай жыцця.

вучні: Песня «Чароўны смычок».

настаўнік: Хто і каму адмовіўся прадаць гэты
чароўны інструмент, і чаму?

вучні: Дзядок адмовіўся прадаць скрыпку
багацею за свіран хлеба. Таму, што яна была патрэбна
не толькі яму аднаму. У песні гаворыцца пра
незвычайнай сіле музыкі, якая неабходная
чалавеку, як ежа.

настаўнік: Давайце, мы таксама ўтвараем ансамбль і
выканаем песню.

Выкананне песні «Чароўны смычок» /

— Паўтарэнне песні
— Праца над правільнае інтанаванне мелодыі
— Праца над выразнай дыкцыяй тэксту песні
— Выкананне па ролях і розным выканальніцкім
складам.


VII. Замацаванне вывучанага матэрыялу
правер сябе

(Слайд 13).

 1. Як называецца жанр літаратуры, для якога
  характэрная кароткая форма, дзеючыя асобы —
  жывёлы і птушкі, высмейваюцца заганы?
 2. Назавіце прозвішча вялікага рускага байкапісец —
 3. Калектыў, які складаецца з чатырох выканаўцаў —
  гэта
 4. Назавіце аўтара струннага квартэта —
 5. Склад струннага квартэта —
 6. Што такое накцюрн?


VIII. вынік урока

(Слайд 14)

настаўнік: І ў зняволенні нашага ўрока давайце
падвядзем вынік:

— Якую ж ролю адыгрывае музыка ў літаратуры?

 • Музыка ўзбагачае літаратуру.
 • Музыка часта гучыць не толькі ў вершах і
  казках, але і ў байках.
 • Мова слоў і мова музыкі дапамагаюць нам раскрываць
  сэнс зместу твора, а таксама
  ўздзейнічаюць на розум і пачуцці.

настаўнік: Дзякуй усім за ўрок. кожны за
працу на ўроку атрымае ацэнку


IX. Хатняе заданне

Намалюйце найбольш упадабаных герояў
сённяшняга ўрока або складзіце, калі ласка,
крыжаванка, каб ключавым словам стала слова
«Квартэт».


X. Музычнае развітанне


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018