Урок літаратурнага чытання.

  • Філатава Таццяна Юр’еўна, настаўнік пачатковых класаў

мэта: ўвесці ў круг чытання творы пра
дзецях; вучыць разумець галоўную думку і змест
творы; спрыяць развіццю
камунікатыўных, інтэлектуальных і ацэначных
уменняў; ажыццяўляць маральнае выхаванне
праз асобасна-сэнсавыя адносіны да ўчынку
героя.

абсталяванне: мультымедыйнае
абсталяванне. прэзентацыя.


ход урока

Арганізацыйны момант.

Хлопцы, сёння ў нас на ўроку прысутнічаюць
госці. Павярніцеся да іх і будуць вітаць
нахілам галавы. Паглядзіце на мяне. думках
пажадайце сабе ўдачы. Вы паспяховыя і ў вас усё
атрымаецца.


Актуалізацыя ведаў.

Урок наш сёння будзе незвычайным. мы
перанясемся ў далёкае мінулае і пражывем адзін
дзень жыццём літаратурнага героя Тэмы. Слайд 1.


Знаёмства з творчасцю Н.Г.
Гарына-Міхайлоўскага. Слайд 2, 3, 4, 5.

Аўтарам творы «Дзяцінства Тэмы» з’яўляецца
Мікалай Георгіевіч Гарын — Міхайлоўскі.
Нарадзіўся ён у Пецярбургу, дзе служыў яго бацька-
баявой афіцэр. Бацька неўзабаве выйшаў у адстаўку, і
сям’я пераехала ў Адэсу. Тут Мікалай скончыў
гімназію. Вярнуўшыся ў Пецярбург, паступіў на
юрыдычны факультэт універсітэта. першыя гады
вучобы скончыліся правалам на іспытах. юнак
перайшоў у інстытут шляхоў зносін, і
спецыяльнасць інжынера пуцейца стала яго
пакліканнем на ўсё жыццё.

Пісьменнікам Мікалай Георгіевіч стаў толькі да 40
гадам, а да гэтага паўтара дзясятка гадоў працаваў
інжынерам вышукальнікаў і будаўніком жалезных
дарог. Пісаў Мікалай Георгіевіч большай часткай у
дарозе, у вагоне, у каюце парахода або нумары
гасцініцы. Рэдакцыі часта атрымлівалі яго рукапісы,
пасланыя з якой-небудзь выпадковай станцыі.

Аднойчы, адна старая жанчына нагадала яму
«Жыць табе да ста гадоў». На жаль, ён пражыў
толькі палову прадказанага тэрміну. Але падзей у
яго жыцця хапіла б, мабыць, і на сто гадоў. многія
з гэтых падзей трапілі на старонкі яго
твораў. «Дзяцінства Тэмы», «Гімназісты»,
«Студэнты», «Інжынеры» аповесці, якія ўваходзяць у
аўтабіяграфічную тэтралогію. тэтралогіі
называюць 4 творы, якім-небудзь чынам
звязаныя паміж сабой. У дадзеным выпадку — агульным
героем, Арцеміем Карташева, у якім
сучаснікі без працы даведаліся самога Мікалая
Георгіевіча.


Што запомнілі?

Скажыце, якія асацыяцыі ўзніклі ў вас са
словам герой?

Мы зараз паспрабуем самі даць вызначэнне
слову «герой», а ў гэты час адзін з вас знойдзе
тлумачэнне гэтага слова ў слоўніку Ожегова.
Падніміце руку, хто жадае папрацаваць са
слоўнікам?

Выслухоўваем рабят.

Слоўнік Ожегова дае наступнае вызначэнне
слову «герой».

Навучэнец зачытвае і на экране выводзіцца
лексічнае значэнне слова. слайд 6


Складанне «кластара»

Запоўнім схему. Якімі якасцямі павінен
валодаць герой? Назавіце.

Частку слоў, якія вы назвалі я запісала на
картках. Зараз я буду вам паказваць гэтыя
карткі 1 секунду. Ваша задача прачытаць
картку сам сабе. Затым я пакажу яе яшчэ раз і вы
павінны прачытаць слова ў слых.

Паказваю карткі. Дзеці чытаюць спачатку пра
сябе затым услых.

слайд 7

Фармуляванне мэтаў урока.

А хто такі літаратурны герой?

Адкрыйце падручнік старонка 115. прачытайце артыкул
пад рубрыкай «Звярні ўвагу» 1 абзац. на
падставе гэтага артыкула сфармулюйце мэты нашага
ўрока. слайд 8

Прааналізаваць вобраз літаратурнага героя —
яго знешні выгляд, учынкі, гаворка; адносіны з
іншымі героямі твора; адносіны гэтых
герояў да галоўнага персанажа.


Праверка дамашняга задання.

Якім вы прадставілі Тэму?

Які эпізод у аповесці самы напружаны?


Аналітычнае чытанне.

Старонка 110 апошні абзац і старонка 111
цалкам. Чытанне пра сябе і рыхтуем пытанні па
прачытанага.

Якія якасці галоўнага героя выявіліся ў
дадзеным эпізодзе?

Чытанне эпізоду «Выратаванне Жучкі». чытанне па
абзац з захаваннем знакаў прыпынку, якія
дапамогуць вам перадаць пачуцці, якія выпрабоўваў
Тёма.

Якія пачуцці вы адчувалі? Раскажыце.


Праца ў групах. Слайд 9, 10

1 і 2 групы. Якія словы кажуць пра стаўленне
хлопчыка да сабачку? Падкрэсліце гэтыя словы.

Ён зноў ажывіўся і, падбегшы да адтуліны
калодзежа напаўголасу паклікаў:

— Жучка, Жучка!

Тёма замёр у чаканні адказу.

Спачатку ён нічога, акрамя біцця свайго сэрца ды
удараў малаткоў ў галаве, не чуў. але вось
аднекуль здалёку, знізу, даляцеў да яго
жаласны, працяглы стогн. Ад гэтага стогну сэрца
Тэмы пакутліва сціснулася, і ў яго нейкім лямантам
вырваўся новы, гучны вокліч.

— Жучка, Жучка!

На гэты раз Жучка, даведаўшыся голас гаспадара, радасна
і жаласна завішчала. Тэму да слёз кранула, што
Жучка яго пазнала.

— Мілая Жучка! Мілая, мілая, я зараз цябе
выцягну, — крычаў ён ёй, быццам яна разумела яго.

Жучка адказала новым радасным віскам, і Тэме
здавалася, што яна прасіла яго паспяшацца
выкананнем абяцанні.

3,4 групы. Напішыце пра героя. Які ён?

Мы прачыталі эпізод з аповесці «_____________
_____________ «аўтара ____________

________________ _____________ — _______________________. пісьменнік
стварыў вобраз __________ ______________, якога надзяліў
такімі якасцямі асобы, як ___________,
___________________, ____________________, _________________, ____________. каханне
і клопат Тэмы аб _____________ прымушаюць хлопчыка,
рызыкуючы _____________ здзейсніць ________________ ўчынак.

Праблема! Няма, а я з вамі не пагаджуся. Я
паставіла сябе на месца мамы. Мой сын ляжыць у
ложка. Што ж я бачу. Старонка 114 зачытваю
эпізод.

Я сцвярджаю, што гэта не гераічны ўчынак, а
чалавечая глупства. Ці згодныя вы са мной?

Малайцы тыя, хто не пагадзіўся са мной. вядома,
любая маці ганарылася б сваім сынам. А Тэма
сапраўды здзейсніў гераічны ўчынак і
з яго вырасце вельмі добры чалавек, які
аднаго не кіне ў бядзе.

Падніміце рукі, каму сімпатычны гэты
літаратурны герой.

Скажыце, якія якасці характару, якія ёсць
у Тёмы, вы б хацелі выхаваць, развіць у сабе?


Рэфлексія.

Ацэніце сваю працу на ўроку. які момант
ўрока вам асабліва спадабаўся і чаму?

Хатняе заданне па выбары: прыгатаваць
пераказ эпізоду «Выратаванне Жучкі» ці напісаць
адказ на пытанне «Чым мне спадабаўся Тэма». жадаю
вам поспеху. Дзякуй за ўрок.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018