Урок рускай мовы ў 7-м класе. Паўтарэнне. Развіццё арфаграфічнай зоркасці

 • Валеева Раміль Рамиловна, настаўнік рускай мовы

Выгляд урока: вучэбны занятак па абагульненню і сістэматызацыі ведаў і спосабаў дзейнасці.

Форма ўрока: дзелавая гульня.

Задачы ўрока:

 • стварыць умовы для дзейнасці вучняў па абагульненню ведаў і спосабаў дзейнасці пры паўтарэнні арфаграм, вывучаных у 5, 6 класах;
 • стварыць умовы для выхавання цікавасці да прадмеце, надання занятку праблемна-творчага характару, што адпавядае асобасных інтарэсам і патрэбам навучэнцаў;
 • стварыць умовы для развіцця ў вучняў самой патрэбы ў творчай дзейнасці, самавыяўленні.

ход урока

I.

Добры дзень, хлопцы. Як ваш настрой? Гатовыя працаваць? А ваша працоўнае месца ці гатова вам дапамагчы ў гэтым? Выдатна, малайцы.

Наш урок будзе складацца з двух частак. спачатку мы пагаворым аб лістах Д.С. Ліхачова, вы ведаеце, што ў лістападзе гэтага года споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння гэтага выдатнага чалавека. група рабят выпусціла газету, прысвечаную юбілею. Іншыя групы прачыталі некалькі лістоў вучонага і сёння пазнаёмяць нас з імі, растлумачаць, як разумеюць галоўную думку лісты. другая частка ўрока — гэта дзелавая гульня «Я — настаўнік». У ходзе дзелавой гульні вы станеце на месца настаўніка, які рыхтуе заданні для рабят ўрока расейскай мовы. Дамовіліся?

II.

Хлопцы абараняюць газету, прысвечаную Д.С.Лихачеву, другая група — знаёміць з шостым лістом «Мэта і самаацэнка» выказваюць сваё меркаванне, трэцяя група — з дваццатым лістом «Як выступаць? «.

III.

У далейшым мы пазнаёмімся і з іншымі лістамі Дзмітрыя Сяргеевіча. Сёння я прапаную вашай увазе новы ліст. яно называецца «Вучыцеся любіць вучыцца». (У кожнага вучня на парце ляжыць лісточак з лістом. адзін вучань чытае ўслых, астатнія сочаць па тэксце).

— Ці ўсё Вы разумееце?

— Як разумееце словы: якая вызначае, спрыяльнае, успрымальны, не заракайся, крыніца?

— Вызначце тып маўлення.

— Усталюйце стыль тэксту. аргументуйце свой адказ.

Якая галоўная думка тэксту?

IV.

А цяпер пачынаем дзелавую гульню «Я — настаўнік». Для працы трэба аб’яднацца ў групы па чатыры чалавека.

Я прашу Вас падрыхтаваць тэкст для кантрольнага спісвання. гэтым

тэкстам будуць карыстацца вучні паралельнага класа. Патрабаванні да гатовага задання: тэкст павінен дапамагчы праверыць, як навучэнцамі засвоены пройдзены матэрыял. На стале кожнай групы маюцца слоўнікі: тлумачальны, этымалагічны, словаўтваральнай, арфаграфічны. Каб усё правільна выканаць, давайце дамовімся аб парадку выканання працы.

Пасля абмеркавання, нараджаецца план:

 1. Падкрэсліць ўсё «ошибкоопасные» месцы, ўзгадніць з групай.
 2. Якія віды разбораў можна выканаць? падабраць прыклады.
 3. Двое вучняў выпісваюць словы з падкрэсленым словы на вывучаныя правiлы і робяць арфаграфічны разбор.
 4. Іншыя двое выконваюць дадатковыя заданні: розныя віды разбораў.
 5. Взаимопроверка.
 6. Абарона сваёй працы.

Тэкст, прапанаваны вучням, без пропускаў літар і знакаў прыпынку.

Гэтая праца развівае арфаграфічную зоркасць, дазваляе аргументавана адстойваць свой пункт гледжання, выхоўвае павагу да працы таварышаў. Хлопцы прывучаюцца самастойна знаходзіць цяжкія арфаграм, у іх замацоўваецца ўменне працаваць з даведачнай літаратурай. адбываецца спадарожнае паўтарэнне, больш паспяховае, чым пры традыцыйнай фармулёўцы заданняў. настаўнік бачыць цяжкія для вучняў арфаграфічныя правілы.

тэкст

«Вучыцеся любіць вучыцца»

Мы ўступаем у стагоддзе, у якім веды будуць гуляць вызначальную ролю ў лёсе чалавека. без ведаў нельга будзе працаваць.

Вучэнне — вось што зараз трэба маладому чалавека з самага малога ўзросту. вучыцца трэба заўсёды. Да канца жыцця не толькі вучылі, але і вучыліся ўсе найбуйнейшыя навукоўцы. перастанеш вучыцца — не зможаш вучыць. Бо веды ўсё растуць і ўскладняюцца. Трэба пры гэтым памятаць, што самае спрыяльны час для вучэння — маладосць. Менавіта ў маладосці, у дзяцінстве, у малалецтве, у юнацтве розум чалавека найбольш успрымальны …

Умейце не губляць часу на дробязі … Беражыце сябе для вучэння, для набыцця ведаў і навыкаў, якія толькі ў маладосці вы асвоіце лёгка і хутка. І вось тут я чую цяжкі ўздых маладога чалавека: якую ж сумную жыццё вы прапануеце! Толькі вучыцца! А дзе адпачынак, забавы? ..

Ды не ж … Вучэнне цяжка, калі мы не ўмеем знайсці ў ім радасць. Трэба любіць вучыцца і формы адпачынку і забаў выбіраць разумныя, здольныя таксама чамусьці навучыць, развіць у нас нейкія здольнасці, якія спатрэбяцца ў жыцці.

А калі не падабаецца вучыцца? Быць таго не можа. Значыць вы проста не адкрылі той радасці, якую прыносіць … набыццё ведаў і навыкаў.

Паглядзіце на маленькага дзіцяці — з якім задавальненнем ён пачынае вучыцца хадзіць, казаць … не заракайся: не люблю вучыцца! А вы паспрабуйце любіць ўсе прадметы, якія праходзіце ў школе. Калі вам нешта не падабаецца ў якім — альбо прадмеце — напружыўся і паспрабуйце знайсці крыніца радасці — радасці набыцця новага.

Вучыцеся кахаць вучыцца! (Д. Ліхачоў.)

V. Самастойная работа вучняў.

Хлопцы самастойна размяркоўваюць абавязкі ў групах і выконваюць заданне.

Прыкладны варыянт гатовых работ:

1)

Правапіс не з дзеясловамі:

(Не) терят (?) — не губляць (Не з дзеясловамі пішы паасобна, Што делать?).

(Не) сможеш (?) — не зможаш (Не з дзеясловамі пішы паасобна, 2 асоба).

(Не) ўмеем, (не) люблю.

Правапіс прыставак пера-, пры- і іншых.

Прыносіць (набліжэнне)

Набыццё (набліжэнне)

Забаўка (корань пачынаецца са звонкай зычнай, таму ў прыстаўцы пішам З)

Ненаціскныя галосныя, правяраныя націскам.

Дробязі (дробязь)

Цяжка (цяжар)

Здольныя (спосаб)

Хадзіць (ход)

Казаць (гоман, размова)

Правапіс -чк-, -чн-

Сумную (-чк -, — чн- пішы бед мяккага знака)

правапіс канчаткаў

Самага малога (-ого- канчатак р.п. М.Р.)

Правапіс дзеясловаў II асобы

Зможаш, перастанеш.

2)

Выканаць фанетычны разбор слова «Цяжкі»

Цяжкі — 2 склада, тяж-кі (таш кый)

Т- т зычны, мяккі, глухі.

Я — а — галосны, ўдарны.

Ж — ш — зычны, глухі., Цвёрды.

Да — да — зычны, мяккі, глухі.

І — і — галосны, ненаціскны.

Й — й — зычны, звонкі, мяккі.

Разбор слова па складзе

Здольныя, ўскладняюцца.

Знайдзіце прапановы да схеме:

3) Прыклад дэфармаванага тэксту, выкананага навучэнцамі.

«Вучыцеся любіць вучыцца»

Мы ўступаем у стагоддзе ў к … Торам веды будуць гуляць … пределяющую ролю ў лёсе … ч … ловека. без ведаў н … льзя буд … т працаваць.

Вучэнне — вось што з … йчас трэба м … л … дому ч … л … стагоддзю з самага малога ўзросту. вучыцца трэба нд … гда. да к … нца жыцці не толькі вучылі але і вучыліся ўсе найбуйнейшыя навукоўцы. П … р … табар … шь вучыцца — не зможам … шь вучыць. Бо веды ўсё растуць і умоўных … жняются. Трэба пры гэтым памятаць што самы спрыяльны час для вучэнні — м … л … дость. Менавіта ў маладосці ў дзяцінстве ў атр … честве ў юнацтве розум чалавека найбольш у … сприимчив …

Умейце не губляць хлусім … ні на дробязі … Беражыце сябе для вучэння для пры … бретения ведаў і навыкаў, якія толькі ў маладосці вы асвоіце ле … да і хутка. І вось тут я чую тя … кі ўздых маладога чалавека: якую ж сумную жыццё вы пр … длагаете! Толькі вучыцца! А дзе адпачынак развл … чання? ..

Ды не ж … Вучэнне т … жело, да … гда мы (не) ўмеем знайсці ў ім радасць. Трэба любіць вучыцца і формы адпачынку і забаў выб … раць разумныя, сп … з … бные таксама чамусьці навучыць, развіць у нас нейкія здольнасці якія п … над … бятся ў жыцці.

А калі (не) падабаецца вучыцца? Быць т … га не можа. Значыць вы проста (не) адкрылі той радасці, якую прыносіць … пр … здабыццё ведаў і навыкаў.

Пасмейся … трыце на малы … нького дзіцяці — з якім задавальненнем ён пачынае вучыцца х … дзіць г … у … ріть … (Не) зар … кайцеся: не люблю вучыцца! А вы паспрабуйце любіць усё пр … дметы, якія пр … ход … тыя ў школе. Калі вам нешта не падабаецца ў якім — небудзь пр … дмете — напр … гіт … сь і паспрабуйце знайсці крыніца радасці — радасці пры … бр … тения новага.

Настаўнік дзякуе навучэнцаў за дапамогу ў падрыхтоўцы заданняў для паралельнага класа.

VI. Хатняе заданне:

Выберыце тое заданне, якое вам больш падабаецца.

 1. Абраць у падручніку па літаратуры тэкст, выканаць аналагічную працу.
 2. Да тэксту практыкаванні 192 выканаць заданні для праверкі ведаў вучняў.
 3. Выканаць практыкаванне 198.

Рэфлексія. — Што Вам спадабалася, ня спадабалася на ўроку? Чаму?

— Што б вам хацелася выканаць яшчэ раз, можа нешта зрабіць па-іншаму?

— Як вы ацэньваеце сваю ролю ў выкананні агульнай заданні?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

− 3 = 4