Тыпы інфармацыйных мадэляў

 • Мустафіна Вольга Рыгораўна, намеснік дырэктара па ІКТ

Тып урока: Вывучэнне новага матэрыялу

Мэта ўрока: Даць уяўленне аб
тыпах інфармацыйных мадэляў.

Задачы ўрока:

адукацыйныя:

 • пазнаёміць вучняў з асноўнымі
  тыпамі інфармацыйных мадэляў: таблічныя,
  іерархічныя, сеткавыя;

 • навучыць адрозніваць тыпы
  інфармацыйных мадэляў;

 • пазнаёміць з пабудовай
  інфармацыйных мадэляў па апісанні на
  аб’ектаў іх уласцівасцяў;

 • развіццё ўмення выбіраць найбольш
  аптымальную мадэль.

Якія развіваюць:

 • развіццё ўменняў вылучаць галоўнае,
  істотнае, фарміраванне ўменняў супастаўляць,
  аналізаваць, абагульняць, фармуляваць высновы і
  пытанні, пераносу ведаў у новыя сітуацыі.

выхаваўчыя:

 • выхаванне творчага падыходу да
  працы і жаданне эксперыментаваць;

 • фарміраванне камунікатыўных
  кампетэнцый навучэнцаў праз працу ў групах,
  выхавання і павагі да меркавання іншых, уменні
  слухаць;

 • фарміраваць і развіваць
  інфармацыйнае бачанне навакольнага свету.

Узрост навучэнцаў: 11 клас

Форма правядзення ўрока: гутарка,
праца ў групах (парах)

Пасьля дасьледаваньня тэмы, навучэнцы павінны:

 • ведаць якія формы інфармацыйных
  мадэляў існуюць;

 • умець будаваць таблічныя,
  іерархічныя, сеткавыя мадэлі.

Сродкі навучання:

тэхнічныя: кампутарны клас,
мультымедыйны праектар, экран;

праграмныя: праграма, створаная
сродкамі Microsoft PowerPoint, нарыхтоўкі
выкананыя ў тэкставым рэдактары Microsoft word.

раздаткавыя: лісты з крыжаванкі,
памятка, камплект картак №1 (стварэнне
таблічнай інфармацыйнай мадэлі),
табліца-кластар, камплект картак №2
(Стварэнне сеткавай і іерархічнай мадэлі)? дадатак 3, метадычная
распрацоўка ўрока.

План урока:

 1. Арганізацыйны момант;
 2. Актуалізацыя апорных ведаў (паўтор)
 3. Вывучэнне новага матэрыялу
 4. Практычная праца ў групах
 5. Падвядзенне вынікаў.


ход урока

1.Учитель правярае гатоўнасць да ўроку

2. Актуалізацыя апорных ведаў.

На мінулым уроку вы пачалі вывучаць
тэму мадэляванне. Давайце трохі паўторым,
зразумеўшы крыжаванка асноўных паняццяў мінулага
ўрока.

(Слайд 2 (гл. Прэзентацыю)) якое
ключавое слова мы атрымалі па вертыкалі?

Сёння мы разгледзім знакавыя
інфармацыйныя мадэлі (Слайд3). Асноўнымі
тыпамі інфармацыйных мадэляў дадзеных з’яўляюцца
таблічныя, іерархічныя і сеткавыя (Слайд 4).

Самай распаўсюджанай формай
прадстаўлення інфармацыйнай мадэлі з’яўляецца
прастакутная табліца, якая складаецца з
слупкоў і радкоў (Слайд 5). на скрыжаванні
радка і слупка знаходзіцца вочка.

(Слайд 6) Такі тып мадэляў
ўжываецца для апісання шэрагу аб’ектаў,
якія валодаюць аднолькавымі наборамі уласцівасцяў. для
стварэння табліцы неабходна вылучыць аб’екты аб
якіх гаворыцца, запісаць іх назвы ў
загалоўках радкоў ці слупкоў, вылучыць ўласцівасці
гэтых аб’ектаў і запісаць іх назвы, запоўніць
значэння уласцівасцяў для кожнага аб’екта ў вочках
(Парадак пабудовы таблічнай інфармацыйнай
мадэлі запісаны ў памятцы).

Давайце прывядзем прыклады таблічных
мадэляў: (Слайд 7) расклад руху
цягнікоў, звесткі пра супрацоўнікаў прадпрыемства,
расклад урокаў, класны журнал і г.д.

Зараз падумайце і назавіце на якіх
ўроках мы выкарыстоўваем таблічныя інфармацыйныя
мадэлі: (Слайд 8) табл. Мендзялеева, табліца
множання, табл.значений функцый якія
дапамагаюць пабудаваць графікі.

Так на ўроках хіміі і фізікі ўжываюць
таблічную інфармацыйную мадэль у выглядзе
перыядычнай сістэмы Мендзялеева.

Перад вамі ляжыць памятка і заданне пад
№ 1, па апісанні на стварыце таблічную
інфармацыйную мадэль, структуруецца тэкст у
табліцу, справіцца з гэтым заданнем вам дапаможа
пустая таблица- кластар. пасля выканання
заданні абмяняў кластарамі і выканайце
праверку. Ацэніце працу.

Зручным спосабам навочнага
падання структуры інфармацыйнай мадэлі
з’яўляецца граф. (Слайд 9)

Граф малюецца мноствам вяршынь
(Аб’ектаў) і ліній (сувязяў), якія злучаюць некаторыя
пары вяршынь. Вяршыні могуць быць намаляваныя
Авал, коламі, прастакутнікамі і г.д.
Накіраваная лінія (са стрэлкай) завецца
дугой, ненаправленную лінія (без стрэлкі)
называецца рубам.

Давайце разгледзім прыклад графа на
прыладзе шарыкавай ручкі. (Слайд 10)

З дапамогай графаў зручна адлюстроўваць
сувязі паміж аб’ектамі. Напрыклад: граф,
які адлюстроўвае стаўленне «перапісваюцца» паміж
аб’ектамі класа «дзеці» можа выглядаць так (слайд
11)

Стаўленне «перапісваюцца» (пішуць
лісты адзін аднаго) з’яўляюцца двухбаковым
(Сіметрычным). Таму адпаведныя вяршыні
злучаныя лініямі без стрэлак (рэбрамі).

Шлях, пачатковая і канчатковая вяршыні
якога супадаюць, называюцца цыклам. прыклад:
Аня-Віця-Коля-Аня (пстрычка).

Разгледжаны вышэй граф называецца
сеткай (пстрычка). Характэрная рыса сетак — наяўнасць
цыклаў. Сувязі паміж вяршынямі носяць двухбаковы
характар ​​і таму малююцца рэбрамі, а сам
граф называецца неориентированным (Слайд 12)

Сеткавая мадэль падобная на
іерархічную (Слайд 13). Яны маюць аднолькавыя
складовыя часткі, аднак характар ​​іх адносін
іншай. Сувязі паміж аб’ектамі ня сіметрычныя, такія
графы называюцца арыентаванымі.

«Іерархія» — гэта размяшчэнне частак
або элементаў цэлага ў парадку ад вышэйшага да
найнізкага.

Сістэмы, элементы якіх знаходзяцца ў
адносінах «з’яўляецца разнавіднасцю», «уваходзіць
у склад «і іншых адносінах падпарадкаванасці,
называюцца іерархічнымі сістэмамі. (Слайд14)

Граф іерархічнай сістэмы называецца
дрэвам. Адметнай асаблівасцю дрэва
з’яўляецца тое, што паміж любымі двума яго вяршынямі
існуе адзіны шлях. дрэвы не
ўтрымліваюць цыклаў (Слайд 15).

Звычайна ў дрэва, які прадстаўляе
іерархічную сістэму, вылучаецца адна галоўная
вяршыня, якая называецца коранем дрэва.
Кожная вяршыня дрэва (акрамя кораня) мае толькі
аднаго продка — пазначаны ёю аб’ект
ўваходзіць у адзін клас верхняга ўзроўню. любая
вяршыня дрэва можа спараджаць некалькі нашчадкаў
— вяршыняў, якiя адпавядаюць класам ніжняга
ўзроўню. Вяршыні, якія не маюць спароджаных вяршыняў
называюцца лісцем.

Роднасныя сувязі паміж членамі сям’і
зручна адлюстроўваць з дапамогай схемы, званай
генеалагічным або радаслоўным дрэвам. (Слайд
15).
На дадзенай схеме корань дрэва знаходзіцца
знізу, але маляваць дрэва адносінаў можна ў
любым кірунку. Гэта справа густу распрацоўніка
мадэлі.

Прыклад іншай мадэлі геалагічнага
дрэва дынастыі Рурыкавічаў разгледзьце на
картцы №3.

Дзе знаходзіцца корань дрэва ў гэтым
выпадку? Чым адрозніваецца дадзеная мадэль ад сеткавай?

Дрэвападобнай з’яўляюцца схемы адносін
«З’яўляюцца разнавіднасцю», якія выкарыстоўваюцца для
навочнага прадстаўлення класіфікацыі
аб’ектаў. (Слайд 16).

Па іерархічным прынцыпе
заарганізавана файлавая структура. (Слайд 17)

Зараз сядайце за кампутары і
працуем (праца ў парах) з карткай №2.

Прыклады іерархічных мадэляў:

— мадэль кіравання прадпрыемствам
(Школай, тэатрам, калектывам) зручна
прадстаўляць у выглядзе дрэва;

-генеалагічнае дрэва, якая выяўляе
Роднасныя адносіны;

-каталог файлаў на дыску, бібліятэчны
каталог.

Пытанні вучняў.

Адказы на пытанні навучэнцаў.

Вынік урока:

Выстаўленне адзнак, д / з: параграф 3.2-3.4
прачытаць і адказаць на пытанні

Пытанні да крыжаванкі:

1. Від мадэляў, да якіх адносяцца: глобус,
мадэль самалёта.

2. Метад апісання інфармацыйнай мадэлі, часта
якая ўжываецца ў матэматыцы.

3. Некаторы спрошчанае падабенства рэальнага
аб’екта.

4. Мадэль, якую архітэктары прапануюць перад
пабудовай будынка.

5. Метад пазнання, які складаецца ў стварэнні і
даследаванні мадэляў.

6. Прадмет, з’ява, працэс, на які
накіравана пазнавальная дзейнасць.

7. Мадэлі, прадстаўленыя глядзельнымі выявамі
аб’ектаў, зафіксаваныя на якім-небудзь носьбіце
інфармацыі.

8. Мадэлі, пабудаваныя з выкарыстаннем
розных моў (знакавых сістэм).

9. Якія ўласцівасці вывучаемага аб’екта адлюстроўваюць
мадэль.

10. Чалавек, які вывучае аб’ект.

11. Від мадэляў.

памятка:

I.

Парадак пабудовы таблічнай
інфармацыйнай мадэлі:

вылучыць аб’екты

Назваць клас аб’ектаў. Назва
запісаць у 1-ую вочка.

Назва аб’ектаў запісаць у
загалоўкі радкоў (слупкоў).

Назва уласцівасцяў запісаць у загалоўкі
слупкоў (радкоў).

Значэнне уласцівасцяў кожнага аб’екта
ўпісаць у адпаведныя ячэйкі.

прыклад:

II.

Граф складаецца з вяршыняў, звязаных
лініямі. Дуга — накіраваная лінія, рабро
ненаправленную лінія.

Шлях, пачатковая і канчатковая вяршыні
якога супадаюць, называюцца цыклам.

Сеткавая інфармацыйная мадэль
малюецца графам які змяшчае цыкл.

III.

Сістэмы, элементы якіх знаходзяцца ў
адносінах «з’яўляецца разнавіднасцю», «уваходзіць
у склад «і іншых адносінах падпарадкаванасці,
называюцца іерархічнымі сістэмамі.

Граф іерархічнай сістэмы называецца
дрэвам. Адметнай асаблівасцю дрэва
з’яўляецца тое, што паміж любымі двума яго вяршынямі
існуе адзіны шлях. дрэвы не
ўтрымліваюць цыклаў.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018