Рабочая праграма дадатковай адукацыі дзіцячага аб’яднання Хобіты. Дэкаратыўна-прыкладное творчасць

 • Крылова Людміла Мікалаеўна, педагог дадатковай адукацыі

Тытульная старонка (дадатак № 6)

Навізна. дадзеная праграма
ўяўляе сабой распрацаваны
дадатковы адукацыйны курс
мастацка-эстэтычнага кірунку. на
ўроках вучні атрымліваюць толькі асноўныя, можна
сказаць, азнаямленчыя веды ў розных
галінах культуры, мастацтва і г.д., таму для
найбольш поўнага вывучэння і стварэння
спрыяльных умоў у школе функцыянуе
дзіцячае аб’яднанне
мастацка-эстэтычнага цыкла.

Праграма актуальная, паколькі
з’яўляецца комплекснай, варыятыўнай, мяркуе
фарміраванне каштоўнасных эстэтычных
арыенціраў, мастацка-эстэтычнай ацэнкі і
авалоданне асновамі творчай дзейнасці,
вызначаюцца як прадуктыўная дзейнасць, у
падчас якой дзіця стварае новае,
арыгінальнае, актывізуючы ўяўленне і
рэалізуючы сваю задуму, знаходзячы сродкі для яго
увасаблення.

Характэрнай асаблівасцю дадзенай
праграмы з’яўляецца тое, што яна дапамагае
выхаванцам на працягу кароткага прамежку
часу зрабіць свядомы выбар на карысць таго
ці іншага віду дэкаратыўна-прыкладнога
творчасці (ДПТ), гэта значыць самарэалізавацца і
самавызначыцца.

Пры складанні адукацыйнай
праграмы «Дэкаратыўна-прыкладнога
творчасці «ўзятая за аснову з унясеннем
змяненняў і паправак праграма «Студыя
дэкаратыўна-прыкладнай творчасці: праграмы,
арганізацыя працы, рэкамендацыі / аўт.-склад. Л.В.
Гарнавых і інш. — Валгаград: Настаўнік, 2008 «.
Праграма арыентавана на ўзрост навучаюцца
6-16 гадоў і разлічана на перыяд навучання 3 гады. 3-ці
год — творчая група — творча адораныя
дзеці, якія прайшлі навучанне ў ДН два гады.

ВМК педагога (дадатак
№ 1).

Рабочая праграма ўлічвае спецыфіку
дзіцячага аб’яднання
:

 • група № 1 (1-ы год навучання) — навучэнцы 1-2-х
  класаў — дзеці ў аб’яднанні новыя, з
  рэкамендацый класных кіраўнікоў варта,
  што большасць навучэнцаў гіперактыўнасці,
  няўседлівасць, і іх увагу неабходна пастаянна
  на кантролі. Дзеці прывыкаюць да новых умоў
  арганізацыі заняткаў, вучацца выконваць
  патрабаванні педагога, выконваць дысцыпліну працы;
 • група № 2 (2-й год навучання) — навучэнцы 5-га
  класа — дзеці ў дзіцячым аб’яднанні займаюцца
  з 2-га класа, па дадзенай праграме другі год.
  Дзеці актыўныя, творчыя, любяць калектыўную
  форму працы, аказваць дапамогу педагогу ў працы
  з малодшымі дзецьмі. Ім падабаецца ўдзельнічаць у
  конкурсах розных узроўняў.
 • група № 3 (3-ы год навучання) — навучэнцы 8-ых
  класаў — творча адораныя дзеці. У дзіцячым
  аб’яднанні займаюцца пяць гадоў, па дадзенай
  праграме трэці год. Сярод іх навучэнцы,
  якія займалі прызавыя месцы на муніцыпальным,
  рэгіянальным і ўсерасійскім узроўні. адна
  дзяўчынка неаднаразова дамагалася высокіх
  паказчыкаў і на міжнародным узроўні.

групы

год

навучання

Кол-у гадзін у тыдзень

Колькасць гадзін у
год

Кол-у

навучэнцаў у групе

Узрост навучэнцаў

усяго

тэорыя

практыка

1

1-й

4

144

55

89

10

7-9

2

2-й

4

144

30

114

10

10-13

3

творчая група

6

216

50

166

6

13-16

Разам:

14

504

135

369

праграма:

 • раскрывае перад дзіцем шматгранныя
  магчымасці ДПТ;
 • прылучае да вялікага і разнастайнага свеце
  мастацтва;
 • дазваляе ўспрыняць адукацыю ў дзіцячым
  аб’яднанні як адзіны цэласны арганізм, у
  якім усе і ўсё ўзаемазвязаны, дзе не забаронены
  пераходы ад аднаго віду творчасці да аднаго;
 • задавальняе патрэбы дзяцей у зносінах са
  сваімі аднагодкамі, а таксама ў жаданні
  рэалізаваць свае лідэрскія і арганізатарскія
  якасці;
 • дазваляе арганізаваць вольны час вучняў у
  сістэме цікава і з карысцю для сябе і
  навакольных.

Мэта праграмы: Асноўная мэта
праграмыствараць умовы для
фарміравання усебакова інтэлектуальнай,
эстэтычна развітай творчай асобы;
абапіраючыся на інтэграваны падыход,
садзейнічаць развіццю ініцыятывы, выдумкі і
творчасці дзяцей у атмасферы эстэтычных
перажыванняў і захопленасці, сумеснага
творчасці дарослага і дзіцяці, праз розныя
віды ДПТ: знаёмства з тэхналогіяй лапікавай
пластыкі, папяровай пластыкі, макрамэ,
бісерапляцення, вышывання, вязання, аплікацыі
з прыродных матэрыялаў, изонити, вырабу
мяккай цацкі, камп’ютэрнай графікі.

задачы:

 1. навучальныя:

 • фарміраванне элементарных ведаў і ўменняў у
  вывучаемых відах ДПТ;
 • навучанне дзяцей валодаць рознымі
  інструментамі і прыстасаваннямі;
 • знаёмства навучэнца з
  культурна-гістарычнымі і этнічнымі
  традыцыямі расійскай сям’і;
 • навучанне правілах афармлення выставачных
  работ;
 • знаёмства дзяцей з гісторыяй вывучаемых віда
  рукадзелля.

 1. развіваючыя:

 • развіццё навыкаў арганізацыі і ажыццяўлення
  супрацоўніцтва з педагогамі, аднагодкамі,
  бацькамі, старэйшымі дзецьмі ў вырашэнні агульных
  праблем;
 • развіццё добразычлівасці і эмацыйнай
  спагадлівасці, разумення і суперажывання іншым
  людзям;
 • развіццё працавітасці, здольнасці да пераадолення
  цяжкасцяў;
 • развіццё ў дзяцей памяці, увагі, мыслення,
  эстэтычнага густу, дробнай маторыкі рук,
  вакамера.

 1. выхаваўчыя:

 • фарміраванне асноў расійскай грамадзянскай
  ідэнтычнасці, патрыятызму і грамадзянскай
  салідарнасці; абуджэнне веры ў Расію, пачуцці
  асабістай адказнасці за Айчыну;
 • фарміраванне асноў культуры міжэтнічнага
  адносін, павагі да культурных, рэлігійных
  традыцыям, ладу жыцця прадстаўнікоў народаў
  Расіі і прыняцце навучаюцца базавых
  агульнанацыянальных каштоўнасцяў, нацыянальных і
  этнічных духоўных традыцый;
 • фарміраванне асноў маралі — усвядомленай
  навучэнцам неабходнасці пэўнага
  паводзін, абумоўленага прынятымі ў грамадстве
  ўяўленнямі пра дабро і зло, належным і
  недапушчальным; ўмацаванне ў школьніка пазітыўнай
  маральнай самаацэнкі і самапавагі,
  жыццёвага аптымізму;
 • фарміраванне асноў маральнага самасвядомасці
  асобы (сумлення) — здольнасці школьніка
  фармуляваць уласныя маральныя
  абавязацельствы, ажыццяўляць маральны
  самакантроль, патрабаваць ад сябе выканання
  маральных нормаў, даваць маральную ацэнку сваім
  і чужым учынкаў;
 • фарміраванне стаўлення да сям’і як да аснове
  расійскага грамадства і паважнага стаўлення
  да бацькоў, усвядомленага, клапатлівага адносіны
  да старэйшых і малодшым;
 • фарміраванне здольнасці да самастойных
  учынкаў і дзеянняў, якія выконваюцца на аснове
  маральнага выбару, да прыняцця адказнасці за
  іх вынікі, мэтанакіраванасці і
  настойлівасці ў дасягненні выніку;
 • ўсведамленне школьнікам каштоўнасці чалавечага
  жыцця, фарміраванне ўмення супрацьстаяць у
  межах сваіх магчымасцяў дзеянняў і
  уплывам, што ўяўляюць пагрозу для жыцця,
  фізічнага і маральнага здароўя, духоўнай
  бяспекі асобы ў межах сваіх
  магчымасцяў;
 • выхаванне акуратнасці ўседлівасці,
  працавітасці, мэтанакіраванасці, цярпення,
  станоўчага стаўленне да працы, добрага
  адносіны да таварышаў, беражлівасці.

Метады навучання і іх формы. пры
вызначэнні метадаў і форм навучання за аснову
ўзятая класіфікацыя метадаў навучання,
распрацаваная І. Я. Лернер, М. Н. Скаткиным, Ю. К.
Бабанским і М. І. Махмуговым і інш. Згодна з
даследаванню гэтых аўтараў, можна вылучыць
наступныя общедидактические метады:
тлумачальна-ілюстраваны, рэпрадуктыўны
і даследчы.

Тлумачальна-ілюстраваны метад,
з яго, як правіла, пачынаецца навучанне. сутнасць яго
складаецца ў прад’яўленні навучэнцам інфармацыі
рознымі спосабамі — глядзельнай, слыхавым,
маўленчых і інш. Магчымыя формы гэтага метаду:
паведамленне інфармацыі (апавяданне, лекцыі),
дэманстрацыя разнастайнага навочнага
матэрыялу, у тым ліку прэзентацый з
выкарыстаннем камп’ютэрнай медыятэкі. гэты
метад накіраваны на засваенне ведаў.

рэпрадуктыўны метад — накіраваны на
фарміраванне навыкаў і ўменняў, то ёсць уменняў
шматкроць прайграць (рэпрадукаваць)
дзеянні. Яго формы шматстайныя: практыкаванні,
рашэнне стэрэатыпных задач, гутарка, паўтарэнне
апісання навочнага малюнка аб’екта.
Рэпрадуктыўны метад дапускае прымяненне тых
ж сродкаў, што і
тлумачальна-ілюстраваны: слова, сродкі
нагляднасці, практычная праца.

даследчы метад
накіраваны на самастойнае рашэнне творчых
задач. У ходзе вырашэння кожнай задачы ён
мяркуе праява адной або некалькіх
бакоў творчай дзейнасці. Пры гэтым
неабходна забяспечыць даступнасць творчых
задач, іх дыферэнцыяцыю ў залежнасці аб
падрыхтаванасці таго ці іншага вучня. яго
формы: праблемныя задачы, досведы і т. д. Задачы
могуць быць індуктыўным і дэдуктыўны ў
залежнасці ад характару дзейнасці. сутнасць
гэтага метаду складаецца ў творчым здабыванні і
пошуку спосабаў дзейнасці.

Выкарыстанне гэтых метадаў на
занятках ажыццяўляецца з улікам спецыфікі,
задач, зместу заняткі.

Механізм кантролю за рэалізацыяй
праграм:

1. Тэсты на выяўленне ўзроўню развіцця
творчага мыслення (тэст Торренс і т. д.).

2. Выкананне пэўнага задання (у
пачатку і ў канцы года) з мэтай адсочвання
дынамікі ўскладнення выкананай працы.

3. Фіксацыя вынікаў удзелу ў
розных выставах-конкурсах.

Чаканыя вынікі рэалізацыі
праграмы
: Самавызначэнне і самарэалізацыя
асобы; паспяховая сацыялізацыя ў грамадстве;
выбар жыццёвага шляху; арганізацыя
змястоўнага вольнага часу; здаровы лад жыцця.

Па заканчэнні навучання
навучэнец павінен ведаць і ўмець (дадатак № 2).

Каляндарна-тэматычнае планаванне.
Група № 1


тэма

колькасць гадзін

дата

тэорыя

практыка

усяго

1

2

3

4

5

1-ы год навучання

1. Уступныя заняткі

2

2

правілы тэхнікі бяспекі

1

1

02.09
гутарка пра віды дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва

1

1

05.09
2. Праца з паперай і
кардонам

16

36

52

складанне

2

4

6

6,7,9,12,13,14.09
рэзанне

2

2

4

16,19,20,21.09
склейванне

1

1

2

23,26.09
аплікацыя з паперы

2

6

8

27,28,30.09; 3,4,5,7,10.10
пляценне з паперы

2

4

6

11,12,14,17,18,19.10
тэхналогія гафрыраванай паперы

2

2

4

21,24,25,26.10
аб’ёмныя вырабы

4

14

18

28,31.10; 1,2,7,8,9,11,14,15,16,18,21,22,23,25,28,29.11
замацаванне матэрыялу

1

3

4

30.11; 2,5,6.12
3. Тэхналогія працы з
ніткамі і вяроўкамі

14

22

36

найпростыя прыёмы

2

2

4

7,9,12,13.12
вязанне на спіцах

4

8

12

14,16,19,20,21,23,26,27,28.12; 9,10,11.01
вязанне кручком

4

6

10

13,16,17,18,20,23,24,25,27,30.01
макрамэ

4

6

10

31.01; 1,3,6,7,8,10,13,14,15.02
4. Вышыванне

6

12

18

вышыўка свабоднымі швамі

4

8

12

17,20,21,22,24,27,28,29.02;2,5,6,7.03
вышыўка крыжам

2

4

6

9,12,13,14,16,19.03
5. Праца з тканінай

3

9

12

лялька-закрутка

1

3

4

20,21,23,26.03
клеевая плоская аплікацыя

1

3

4

27,28,30.03; 2.04
аплікацыя на пенапластавай аснове

1

3

4

3,4,6,9.04
6. Мяккая цацка

8

10

18

з гісторыі народнай цацкі

2

2

10,11.04
злучальныя швы

2

2

4

1316,17,18.04
правілы крою і прыёмы набівання

2

2

4

20,23,24,25.04
найпростыя сувеніры: полуобъемная
мяккая цацка, лялька

2

6

8

27,30.04;

2,4,7,8,9,11.05

7. Экскурсіі

6

6

экскурсія ў музей г. Новы Урэнгой

6

6

14,15,16,18,21,22.05
выхаваўчая работа

Разам:

55

89

144

Змест заняткаў 1-га года
навучання (дадатак № 3).

Каляндарна-тэматычнае планаванне.
Група № 2


тэма

колькасць гадзін

дата

тэорыя

практыка

усяго

1

2

3

4

5

2-й год навучання

1. Уступныя заняткі

2

2

Паўтарэнне матэрыялу 1-га года навучання.

1

1

02.09
Інструктаж па тэхніцы бяспекі,
знаёмства з праграмай 2-га года навучання.

1

1

05.09
2. ізанітка

3

15

18

вядзенне

3

3

6, 7, 9.09
Запаўненне геаметрычных фігур
Нітачны графікай.

5

5

12,13,14,16,19.09
Пано ў тэхніцы изонити

10

10

20,21,23,26,27,28,30.09; 3,4,5.10
3. Бісерапляценне

6

24

30

ланцужкі

2

8

10

7,10,11,12,14,17,18,19,21,24.10
Плоскае пляценне на дроце

1

4

5

25,26,28,31.10; 1.11
Аб’ёмнае пляценне на дроце

1

4

5

2,7,8,9,11.11
Кветкі і лісце

2

8

10

14,15,16,18,21,22,23,25,28,29.11
4. Фларыстыка

7

43

50

Кветкі і лісце ў кампазіцыі

2

13

15

30.11;

2,5,6,7,9,12,13,14,16,19,20,21,23,26.12

Плады і насенне ў кампазіцыі

2

13

15

27,28.12; 9,10,11,13,16,17,18,20,23,24,

25,27,30.01

Аплікацыі з фарбаваных пілавіння

1

5

6

31.01; 1,3,6,7,8.02
Мазаіка з яечнай шкарлупіны

1

6

7

10,13,14,15,17,20,21.02
Лепка з пластыліну

1

6

7

22,24,27,28,29.02; 2,5.03
5. Штучныя кветкі з
тканіны

3

12

15

Крахмаление, желатинование

1

1

2

6,7.03
выраб трафарэтаў

1

2

3

9,12,13.03
Стылізаваныя кветкі з непрыдатнай
матэрыялу

1

9

10

14,16,19,20,21,23,26,27,28,30.03
6. Мастацкія вырабы
са скуры

2

7

9

Дэкаратыўныя элементы са скуры

1

2

3

2,3,4.04
Вырабы са скуры

1

5

6

6,9,10,11,13,16.04
7. Шыццё

3

9

12

Паўтарэнне па тэме «швы»

1

1

2

17,18.04
пашыў кветак

1

4

5

20,23,24,25,27.04
шыццё сумкі

1

4

5

30.04; 2,4,7,8.05
8. Экскурсіі і
грамадска-карысную працу

4

4

8

9,11,14,15,16,18,21,22.05
выхаваўчая работа

Разам:

30

114

144

Змест заняткаў 2-га года
навучання (дадатак № 4).

Каляндарна-тэматычнае планаванне.
Група № 3 (творчая група)


тэма

колькасць гадзін

дата

тэорыя

практыка

усяго

1

2

3

4

5

3-й год навучання

1. ізанітка

6

18

24

Тэхніка бяспекі на
занятках ДПТ. Паўтарэнне матэрыялу 2-га года
навучання, асноўныя прыёмы изонити

1,5

3

4,5

2,5,6.09

складанне складаных
геаметрычных узораў і запаўненне іх изонитью

1,5

3

4,5

7,9,12.09

складанне кампазіцыі

1,5

3

4,5

13,14,16.09

выраб пано ў тэхніцы
изонити

1,5

9

10,5

19,20,21,23,26,27,28.09
2. Папяровая пластыка

8

40

48

2.1. Квиллинг

4,5

19,5

24

ўвядзенне ў тэхніку

1,5

1,5

3

30.09; 3.10

віды ролаў

1,5

9

10,5

4,5,7,10,11,12,14.10

пано

9

9

17,18,19,21,24,25.10

выніковае занятак

1,5

1,5

26.10
2.2. арыгамі

4,5

19,5

24

ўвядзенне ў арыгамі

1,5

1,5

28.10

спосабы складання:
ўвагнутая і выпуклая зморшчыны, защип, фестонамі,
спецыяльныя прыёмы

1,5

6

7,5

31.10; 1,2,7,8.11

базавыя формы: трохкутнік,
дзверы, паветраны змей, блін, рыба і інш

1,5

6

7,5

9,11,14,15,16.11

мадэлі: жывёлы, людзі, кветкі;
цацкі, гульні, якія рухаюцца мадэлі арыгамі; трукі і
забавы; дэкаратыўнае арыгамі; модульнае арыгамі

7,5

7,5

18,2122,23,25, .11
3. Кампутарная графіка

16,5

31,5

48

уступнае занятак

1,5

1,5

3

28,29.11

графічныя рэдактары

1,5

1,5

3

30.11; 2.12

праца ў графічным
рэдактары Paint

3

10,5

13,5

5,6,7,9,12,13,14,16,19.12

праца ў графічным
рэдактары CorelDraw

3

9

12

20,21,23,26,27,28.12; 9,10.01

праца ў графічным
рэдактары Adobe Photoshop

6

9

15

11,13,16,17,18,20,23,24,25,27.01

выніковае занятак

1,5

1,5

30.01
4. Вышыванне

10,5

37,5

48

уступнае занятак

1,5

1,5

3

31.01; 1.02

вышыванне простымі
свабоднымі швамі

3

15

18

3,6,7,8,10,13,14,15,17,20,21,22.02

вышыўка крыжам

3

21

24

24,27,28,29.02; 2,5,6,7,9,12, 13,14,16,19,20,21.03

выніковае занятак

3

3

23,26.03
5. пацеркавым рукадзелле

9

39

48

школа нізання (паўтор)

3

6

9

27,28,30.03; 2,3,4.04
ткацтва бісерам

3

15

18

6,9,10,11,13,16,17,18,20,23,24,25.04
вышыўка бісерам «у прымацуюць»

3

18

21

27,30.04; 2,4,7,8,9,11,14,15, 16,18,22
выхаваўчая работа

Разам:

50

166

216

Змест заняткаў 3-га года
навучання (дадатак № 5).


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018