Алюміній і яго злучэння

 • Кабышева Наталля Анатольеўна, настаўнік хіміі

Тлумачальная запіска: дадзены ўрок можа быць праведзены ў 9-ым класе, а таксама і з навучэнцамі 11-га класа пры ўмове карэкціроўкі ўтрымання ў бок ускладнення па любой аўтарскай праграме па хіміі.

Правядзенне заняткі пабудавана на ўжыванні метадычных прыёмаў тэхналогіі праблемнага навучання. Навучэнцам прапануецца сістэма рознахарактарныя заданняў асобасна-значнага ўтрымання. Гэта спрыяе развіццю інтэлектуальных і асобасных якасцяў, самарэгуляцыі працэсу навучання, спрыяе павышэнню матывацыі да вывучэння прадмета. Важнымі аспектамі дадзенага заняткі з’яўляюцца самакантроль і самаацэнка навучэнцаў. Такі падыход да навучання дазволіць кожнаму вучню выбудаваць індывідуальную адукацыйную траекторыю, да аднаго і таго ж канчатковага выніку розныя вучні могуць прыйсці рознымі шляхамі.

Ўрок суправаджаецца прэзентацыяй, якая змяшчае ілюстрацыйны матэрыял і заданні для працы навучэнцаў. Прапанаваная паслядоўнасць заданняў эканамічнага, гістарычнага зместу з практычнай накіраванасцю дазваляе выявіць дзяцей неардынарна думаючых. Праца з інфармацыйнай мадэллю хімічных уласцівасцяў алюмінія, выкананне лабараторнага вопыту па вывучэнні амфатэрнасць алюмінія, варыятыўнасць і дыферэнцыяцыя заданняў на адпрацоўку уменняў і навыкаў складання раўнанняў хімічных рэакцый, этымалогіі паняцці амфатэрнасць з прыцягненнем міжпрадметных сувязяў.

Пры сістэматычным выкарыстанні тэхналогіі праблемнага навучання ў старэйшых класах ў вучняў фарміруюцца і выпрацоўваюцца наступныя ўменні:

 • Агульнавучэбныя (структураванне інфармацыі, уменне вылучаць галоўнае, трэніроўка увагі і памяці, рашэнне лагічных і нестандартных задач)
 • Самааналіз і самаацэнка
 • Прымяненне ведаў на практыцы

Прадстаўленая форма правядзення навучальнага заняткі па вывучэнні новага матэрыялу і прымяненню ведаў можа быць выкарыстана як універсальная пры пабудове працы з адоранымі дзецьмі.

Лагічная ланцужок урока:

 1. Матывацыя вучняў да вывучэння тэмы — уключае заданні па знаходжанні падабенства ў прадметах з дапамогай стварэння праблемнай сітуацыі.
 2. Актуалізацыя ранейшых ведаў — індывідуальная праца вучняў у сшытках з сінхронным каментаваннем запісу, асэнсаванне фізічных параметраў алюмінія.
 3. Засваенне новых паняццяў і спосабаў дзеянняў — праца з інфармацыйнай мадэллю хімічных уласцівасцяў алюмінія; выкананне праблемнага вопыту па атрыманні гідраксіду алюмінію і лабараторнага вопыту па вывучэнні амфатэрнасць алюмінія, заданняў на знаходжанне адпаведнасці рэагентаў і прадуктаў рэакцыі, этымалогіі паняцці амфатэрнасць з прыцягненнем міжпрадметных сувязей; знаёмства з прыроднымі злучэннямі алюмінія з уключэннем прыёму педтехники на развіццё увагі.
 4. Фарміраванне уменняў і навыкаў
 5. рэфлексія
 6. Падвядзенне вынікаў урока

Мэты і задачы ўрока:

 • адукацыйная — выяўленне і ацэнка ступені авалодання сістэмай ведаў і комплексам навыкаў і ўменняў пра амфатэрнасць элементах і іх злучэннях на прыкладзе алюмінія, гатоўнасці навучэнцаў паспяхова прымяняць атрыманыя веды на практыцы, якія дазваляюць забяспечыць зваротную сувязь і аператыўную карэкціроўку навучальнага працэсу.
 • якая развівае — развіваць крытычнае мысленне, самастойнасць і здольнасць да рэфлексіі, забеспячэнне сістэмнасці вучэнні
 • выхаваўчая — выхаванне станоўчай матывацыі вучэнні, правільнай самаацэнкі і пачуцця адказнасці.

Тып урока: вывучэнне новага матэрыялу і прымяненне ведаў па тэме.

Выгляд урока: эўрыстычная гутарка ў спалучэнні з эксперыментам.

Дамінуючыя метады: эўрыстычны, даследчы, дыялагічны.

Абсталяванне ўрока: «Микролаборатория»: рэактывы (алюмініевая дрот, алюмініевая фальга, алюмініевая банка, гранулы алюмінія, р-р гідраксіду натрыю, р-р салянай кіслаты,); інтэрактыўная дошка, калекцыя «Металы», CD «Хімія 9 клас. Мультымедыйнае вучэбны дапаможнік новага ўзору », Электронная табліца« Перыядычная сістэма хімічных элементаў Д.И.Менделеева », прэзентацыя.

План-канспект урока

I. Матывацыя навучэнцаў да вывучэння тэмы

Настаўнік вітае навучэнцаў і запісвае на дошцы тэму ўрока: «Элемент № … — рэкардсмен перыядычнай сістэмы хімічных элементаў».

Настаўнік стварае праблемную сітуацыю, выкарыстоўваючы прыёмы няскончанага прапановы і дэманстрацыі аб’ектаў з «адтэрмінаванай адгадкі».

Настаўнік выдае пакет дакументаў з рознымі гістарычнымі фактамі групе навучэнцаў і прапануе даць суб’ектыўную ацэнку (дадатак 1).

Група з 5-6 чалавек працуе самастойна.

Астатнія навучэнцы класа, выконваюць заданне 1 і 2.

Заданне 1. Што аб’ядноўвае ўсе гэтыя прадметы? (Алюмініевая фальга на сталах у вучняў, гліняны ваза на стале ў настаўніка, карцінка з алюмініевай посудам на дошцы) (слайд дадатак 2).

Навучэнцы выказваюць свае меркаванні, настаўнік не дае гатовы адказ, роедлагает выканаць заданне 2.

Заданне 2. Вырашыце анаграмы і выключыце лішняе (слайд ў прэзентацыі).

Ддроооввадарод
Леруогдвуглярод
Нмийекркрэмній
Иксолодркісларод
Лйминиаюалюміній

Адказ: метал — алюміній, астатнія — неметалы.

Навучэнцы, якія працавалі ў групе знаёмяць клас з прадстаўленымі матэрыяламі і даюць сваю ацэнку гістарычным падзеям.

II. Актуалізацыя ранейшых ведаў

1. Індывідуальная работа вучняў у сшытках з сінхронным каментаваннем запісу.

Заданне 3 «элементарных»

Дайце характарыстыку элемента з парадкавым нумарам 13 па становішчы ў «Перыядычнай сістэме хімічных элементаў Д.І. Мендзялеева ».

(Вучні выконваюць заданне).

настаўнік: Каля 100 гадоў таму Н.Г.Чернышевский сказаў пра алюмініі, што гэтаму метале наканавана вялікая будучыня, што алюміній — метал сацыялізму. Ён апынуўся празорцам: у XX стагоддзі гэты элемент стаў асновай шматлікіх канструкцыйных матэрыялаў. Неверагодныя перамены ў кошту алюмінія.

2. Стварэнне праблемнай сітуацыі, праз рашэнне эканамічнага пытання.

Абмеркаванне адбываецца ў микрогруппах.

Чым патлумачыць шырокі дыяпазон выкарыстання алюмінія?

Заданне 4 «ЭКАНАМІЧНАЕ»

У 1825 годзе алюміній каштаваў ў 1500 разоў даражэй жалеза, у нашы дні толькі тры разы. Сёння алюміній даражэй просты вугляродзістай сталі, але танней нержавеючай. У многіх выпадках значна больш выгадна прымяняць алюміній, чым сталь. Чаму?

Чаму ж алюміній можна назваць рэкардсменам па многіх параметрах (шчыльнасць, пластычнасць, электраправоднасць, распаўсюджанасць у зямной кары)?

Выснову запішыце ў сшытак.

III. Засваенне новых паняццяў і спосабаў дзеянняў

1. Індывідуальная работа вучняў з інфармацыйнай схемай.

Al → [+ простыя рэчывы (неМе)] {+ O2, + Hlg2, S
Al → [+ складаныя рэчывы] {+ H2O, + кіслата, + шчолач, + соль, + мео.

Пытанне: Якое ўласцівасць у гэтай схеме характэрна для алюмінія ў адрозненне ад металаў? (Узаемадзеянне са шчолач).

У пацверджанне хімічных уласцівасцяў алюмінія выкананне лабараторнага вопыту: узаемадзеянне алюмінія з кіслатой і шчолач, выяўленне які вылучаецца вадароду.

2. Лабараторны вопыт праводзіцца ў парах з выкарыстаннем микролаборатории.

Праблемнае пытанне да лабараторнага вопыту: матэматыкі сцвярджаюць, што ад перастаноўкі месцаў складнікаў сума не змяняецца. А вось хімікі лічаць, што гэта не заўсёды справядліва. Пераканайцеся ў гэтым, змяняючы парадак приливания раствораў: сульфату алюмінія і гідраксіду натрыю.

Інструктаж па тэхніцы бяспекі.

Выкананне вопыту, запаўненне табліцы.

Стаўленне алюмінія да рэчываўУмовы і прыкметы рэакцыіЎраўненні хімічных рэакцыйвыснову
1. H2O
2. р-р HCl
3. р-р NaOH

Пытанні да досведу:

 • Якія агульныя ўласцівасці у алюмінія з іншымі металамі?
 • Назавіце спецыфічныя ўласцівасці алюмінія.
 • У якой паслядоўнасці неабходна прылівае растворы, каб выпаў асадак? (Да раствору сульфату алюмінія прыліў па кроплях раствор гідраксіду натрыю).
 • Што такое амфатэрнасць? (Вызначэнне, «амфос» — у перакладзе з грэцкага азначае «і з тым і з іншымі»)
 • У якіх навуках вы сустракаліся з падобнымі тэрмінамі? (Амфібія — земнаводнае, якое вядзе двайны лад жыцця — на сушы і ў вадзе, гэта ж i вiд транспарту; амфара — пасудзіна які сумяшчае збан і вазу; амфітэатр — арэна і глядзельная зала).

IV. Фарміраванне уменняў і навыкаў

1. Выкананне задання на інтэрактыўнай дошцы (1 варыянт)

Знайдзіце адпаведнасць паміж рэагентамі і прадуктамі хімічнай рэакцыі.

1.Al + O2 АAlСl3 + H2
2.Al + H2OБAlСl3
3.Al + Сl2УAlСl3 + H2O
4.Al + HСlГAlСl3 + Hg
5.Al + NaOHДAlСl3+ HgСl2
6.Al + HgСl2ЕNaAlO2 + H2
7.Al + Fе3Аб4ЖAl (OH)3 + H2
ЗAl (OH)3 + Na
ІAl2O3 + Fе
ДаAl2O3

Адказы для самаправеркі:

1 2 3 4 5 6 7
дажбаеді

2. Выкананне задання на маркерной дошцы (2 варыянт)

Расстаўце прапушчаныя каэфіцыенты.

 • 4Al + O2 = Al2O3
 • Al + 3Сl2 = AlСl3
 • 2Al + S = Al2S3
 • 2Al + 6H2O = Al (OH)3 + H2
 • 2Al + HСl = 2AlСl3 + H2
 • Al + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2
 • Al + HgСl2 = 2AlСl3 + 3Hg

Самаправерка па адказах на адваротным баку паваротнай дошкі.

 • 4Al + 3O2 = 2Al2O3
 • 2Al + 3Сl2 = 2AlСl3
 • 2Al + 3S = Al2S3
 • 2Al + 6H2O = 2Al (OH)3 + 3H2
 • 2Al + 6HСl = 2AlСl3 + 3H2
 • 2Al + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2
 • 2Al + 3HgСl2 = 2AlСl3 + 3Hg

Крытэрыі ацэньвання:

6-7 верных раўнанняў «залік на 5»;
4-5 верных раўнанняў «залік на 4»;
3 верных ўраўненні «залік на 3″;
менш за 3 верных раўнанняў «незачёт».

3. Выкананне дыферэнцыраваных заданняў падвышанай складанасці (па жаданню)

ЧАСТКА А. Скончыце наступныя ўраўненні хімічных рэакцый, назавіце прадукты:

 • Al + Br2 =
 • Al + H22O4(Р-р) =
 • Al + NaOH =

ЧАСТКА В. Ажыццявіце ператварэння, назавіце прадукты:

 1. Al → Al2O3 → AlCl3
 2. Al → AlCl3→ Al2(SO4)3

Праверка вынікаў праводзіцца адразу ж пасля выканання заданняў па гатовых адказаў на інтэрактыўнай дошцы.

ЧАСТКА А

 • 2Al + 3Br2 = 2AlBr3
 • 2Al + 3H2SO4(Р-р) = Al2(SO4)3 + 3H2
 • 2Al + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2

ЧАСТКА У

 1. 4Al + 3O2 = 2Al2O3
  Al2O3+ 6HСl = 2AlCl3 + 3H2O

 2. 2Al + 6HСl = 2AlCl3+ 3H2
  2AlCl3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6HCl

Навучэнцы робяць агульную выснову: перавесці алюміній у склад катыёну можна, падзейнічала растворам кіслаты, а ў склад аніёны — растворам шчолачы.

4. Віртуальная экскурсія ў мінералагічны музей, у якім прадстаўлены прыродныя злучэнні алюмінія — корунд, лал, сапфір, а таксама іх вытворныя — лазурыт, месяцовы камень, аквамарын, біруза (дадатак 3, а таксама слайд з прэзентацыі)

Заданне (прыём педагагічнай тэхнікі на канцэнтрацыю ўвагі): напісаць назву любога з іх, прамаўляючы ўслых літары ў зваротным парадку.

V. Рэфлексія

Навучэнцы запісваюць адказы на пытанні:

Што даведаліся новага?Ці спатрэбіцца вам гэта ў жыцці? Якую ацэнку вы сабе паставілі?

VI. Падвядзенне вынікаў урока

 1. Каментаваць выстаўленне адзнак.
 2. Хатняе заданне: складзіце тэкст рэкламы вырабаў з алюмінія; складзіце самастойна ланцужок з 4-х ператварэнняў з удзелам алюмінія і яго злучэнняў.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018