Ролю прыметнікаў у мове

 • Довбенко Валянціна Феліксаўна, настаўнік рускай мовы і літаратуры

Прэзентацыі да ўроку

Загрузіць прэзентацыю (968,8 кБ)

Увага! Папярэдні прагляд слайдаў выкарыстоўваецца выключна ў азнаямленчых мэтах і можа не даваць ўяўленні аб усіх магчымасцях прэзентацыі. Калі вас зацікавіла дадзеная работа, калі ласка, загрузіце поўную версію.

Загрузіць прэзентацыю (9 МБ)

мэты:

 • сфарміраваць у вучняў уяўленне аб ролі
  прыметнікаў у мове;
 • актуалізаваць апорныя веды і ўменні па
  дадзенай тэме;
 • удасканальваць навыкі правапісу
  прыметнікаў;
 • развіваць маўленчыя навыкі пры пабудове вусных
  і пісьмовых выказванняў.

абсталяванне: малюнкі вучняў на
тэму «Мае любімыя жывёлы», схема-кластар
«Прыметнік», карткі для індывідуальнай
працы, карткі з аддрукаваны тэкст, песня
«Белавежская пушча», прэзентацыя PowerPoint 1 і 2.

Эпіграф да ўрока:

людзі,
якія не любяць прыроды, — не любяць жыцця,
таму што нельга любіць жыццё, застаючыся
абыякавым да сонца, блакітнага неба, усёй
чароўнай прыгажосці сусвету

Андрэеў Леанід Мікалаевіч

ХОД УРОКА

1. Паведамленне тэмы ўрока і мэты

настаўнік. Мы працягваем вывучэнне тэмы
«Прыметнік». Тэма нашай сустрэчы: «Роля
прыметнікаў у мове ». Вынікам урока павінны
стаць вашыя творчыя працы, у якіх вы
пакажаце ўменне выкарыстоўваць прыметнікі ў
гаворкі. Сёння мы будзем казаць пра Белавежскую
пушчы, якая ў 2009года адзначыла свой 600-гадовы
юбілей, пра некаторых жывёл, пра іх ролю для жыцця
на зямлі. Спадзяюся, што такая сустрэча яшчэ больш
пашырыць і паглыбіць вашыя веды аб прыродзе нашай
Беларусі.

2. Актуалізацыя ранейшых ведаў

настаўнік. Нашу працу мы пачнём з
складання калектыўнага партрэта імя
прыметніка (кластар, см. дадатак
1
), Вынікі вывесім на
дошку (групавая праца)

3. Кантроль ведаў па тэме

Складанне і запаўненне табліцы
«Адметныя прыкметы імя прыметніка».
(У вучняў табліца з запоўненым першым
слупком, другі яны запаўняюць самі, затым
табліца здаецца на праверку настаўніку. (дадатак
2
).

4. Размінка «Плюс і мінус»

Настаўнік. Калі вы згодныя з сцвярджэннем,
падніміце таблічку «+», калі не згодныя,
падніміце «-».

 • Прыметнік адказвае на пытанні які?
  чый?
 • Прыметнік паказвае дзеяньне
  прадмета.
 • Прыметнік ўзгадняецца з
  назоўніка ў родзе, ліку, склоне.
 • Імя прилагательноев сказе ўзгадняецца з
  назоўнікам і выступае ў ролі
  вызначэння.
 • Прыметнікі могуць быць сучаснасці і
  прошлага часу.
 • Слова «прыбегчы» з’яўляецца прыметнікам.
 • Прыметнікі бываюць поўныя і кароткія.

5. Самастойная праца

Настаўнік. Папрацуем з тэкстам,
запісаным на дошцы і на вашых картках.

Белавежская пушча — велічны і
непаўторна выдатны лясны масіў. Гісторыя яе
бярэ пачатак яшчэ ў глыбіні стагоддзяў. Калі працягнуць лінію
вярнуцца хаця б на тысячы гадоў назад, можна
ўявіць сабе вялізную прастору ад
берагоў Балтыкі да Буга і Прыпяці, зялёнае мора
лясоў, блакітныя стужкі рэк Нёмана, Буга, Ясельды,
Шчары з іх прытокамі і мноствам лясных раўчукоў.
Паўнаводныя рэкі і багатыя ападкі стваралі
спрыяльныя ўмовы для росту дрэў,
якія мелі тады гіганцкія памеры.
Волаты-дубы, ясені, клёны, хвоі, елі, дасягнуўшы
гранiчнага ўзросту, падалі, тут жа даючы жыццё
малады параслі. Прайсці скрозь яго нетры было
амаль немагчыма. Клімат у тыя часы быў вельмі
суровым. Узімку траскучыя маразы, у завірухі, глыбокі
снежнае покрыва. Вясна праходзіла бурна, адталыя вады
запаўнялі ўсе нізіны, лес ператвараўся ў суцэльнае
моры, і толькі асобныя сухія астраўкі давалі
прытулак жывёлам.

Заданні да тэксту:

— Вызначце тэму тэксту. Назавіце яго.
Вызначце стыль гаворкі. Адказ абгрунтуйце.
— Растлумачце арфаграм, напатканыя ў тэксце,
адказ абгрунтуйце.
— Выпішыце прыметнікі разам з
назоўнікам, да якога яны адносяцца.

Настаўнік. Правядзіце взаимопроверку. па
заканчэнні праверкі сігнальнай карткай
пакажыце правільнасць выканання задання.

6. Даследаванне тэксту

Настаўнік.Зараз вам прапануюцца
апісання розных жывёл, якія насяляюць у
Белавежскай пушчы. Заданне: вызначыць стыль
ўрыўка, выпісаць прыметнікі, выявіць іх
ролю, вызначыць іх марфалагічныя прыкметы.


тэкст

стыль прамовыпрыметнік

марфалагічныя прыкметы

Бялку. Гэтага звярка ведаюць усе ўжо з
дзіцячага ўзросту. параўнальна невялікі
грызун і доўгім пухнатым хвастом. галава
круглявая, вялікія чорныя вочы. Вушы ў зімовы
час маюць на канцах пэндзлікі. даволі доўгія
ногі, асабліва заднія, з даўгаватымі пальцамі
і чэпкімі кіпцюрамі. Улетку вавёркі пафарбаваны ў
розныя па інтэнсіўнасці рудыя тоны, зімой — у
шэрыя з рыжинкой.
Воўк. Буйны, прапарцыйна
складзены звер з параўнальна высокімі і
моцнымі нагамі. Шыя кароткая, маларухомая,
морда адносна шырокая і выцягнутая, вушы
востраканцовыя. Пухнаты хвост амаль заўсёды
апушчаны ўніз. Валасяны полаг густы і пухнаты,
асабліва на шыі, але даволі грубы, шэрага колеру
з рудаватым або чарнаватага адценнем. У ваўка
добра развіты слых, некалькі слабей зрок і
нюх. Своеасаблівы голас ваўка — гучны выццё.
Барсучонок. З травы падалася
мыска з чорным носікам, цікаўнымі
вочкамі і маленькімі вушкамі. Гэта быў Барсучонок.
Мыска у звярка была вельмі пацешная. Ад носа да
вушам цягнуліся чорныя палосы. Як бы звярок
надзеў чорную маску. Барсучонок выбраўся з травы.
Які ж ён быў забаўны! (Па Г. Скребицкому.)

7. Справаздача аб даследчай рабоце

Каля дошкі вучні расказваюць пра вынікі
сваіх даследаванняў, называюць прыметнікі,
вызначаюць іх ролю ў сказе. пасля
абмеркавання робіцца выснова: прыметнікі
з’яўляюцца сродкам мастацкай
выразнасці: яны надаюць апісанню
вобразнасць і яркасць.

Настаўнік. Перад наступным этапам гульні
правядзем фізкультхвілінкі, але яна ў нас будзе
рабочая. Я называю прыметнік, калі яно ў
поўнай форме, вы пацягваць, а калі ў
кароткай — сціскаць ў камячок.

Высокі, нізкі, ціхі, геніяльны, гучнае,
адважваўся, прыгожы, любім, свежы, дрэнны, баязлівы,
шырокі.

8. Гульнявая паўза. Гульня «Угадай-ка»

Перад вучнямі апісанне розных жывёл,
якія жывуць у Белавежскай пушчы, іх задача —
адгадаць, хто гэта.

Гэты звярок шырока і добра вядомы, ставіцца
ён да атрада насякомаедных млекакормячых. цела
прысадзістае, даўжынёй да 30 см, з кароткім,
малапрыкметным хвастом. Ногі кароткія. галава
клінаватай формы, з выцягнутай у кароткі
хабаток насавой часткай. Вушы і вочы добра
развітыя. Спіна і бакі ўнізаны іголкамі, на
астатніх частках цела — доўгія і грубыя
валасінкі. Іголкі Дзінай да 3 см афарбаваныя
чаргуюцца бураватымі і светлымі паяскамі.
Шарстнёў покрыва рудавата-буры. Пад скурай,
пакрытай иглистым панцырам, амаль суцэльным пластом
размешчаны падоўжныя і колцавыя мышцы, пры
скарачэнні якіх звярок згортваецца,
набываючы форму калючага шара. Нюх і слых
добра развітыя. Якія выдаюцца ім гукі некалькі
нагадваюць ціхае рохканне і бурчанне. У пушчы ў
асноўным сустракаюцца па ўзлесках ляснога масіву,
на палянах, у хмызняках і запушчаных садках.
Улетку хаваецца ў любых зацішных месцах: у гушчары
кустоў, у пустэчах паваленых ствалоў, у
паглыбленнях сярод каранёў. Зімой, з канца кастрычніка
— пачатку лістапада па сакавік — красавік, ўпадае ў
глыбокую спячку, папярэдне адклаўшы тлушчавыя
запасы. (Ёж)

Гэта самае буйное жывёла белавежскага лесу.
Не ўсім пашчасціла бачыць яго ў натуры.
Ілюстрацыі, экраны кіно і тэлевізара не даюць ць
ўсёй паўнаце таго ўяўлення пра гэта магутным і
прыгожым зьвяры, якім ён з’яўляецца ў
рэчаіснасці. Яго вага 600-700 кг. целасклад
цяжкае, масіўнае. Пярэдняя частка з моцна
развітой мускулатурай, выразна вылучаюцца
гарбом, адносна невялікай галавой і вельмі
шырокім ілбом мае густы валасяны полаг,
утваральны параўнальна кароткую бараду і грыву.
Задняя частка цела рэзка адрозніваецца ад пярэдняй
сухасцю і плоскасныя і здаецца нібы
недаразвітай. Афарбоўка воўны бура-карычневая.
Цяжкая, павольная і быццам бы гультаяватая хада
стварае ўражанне пра яго як пра маларухомым
жывёльным, але яно памылковае. Пры спалоху або ў лютасьці
руху становяцца вокамгненнымі, а бег, хоць і
непрацяглы, але хуткі. Голас — глухое
рохканне. Прыкметы раздражнення выяўляюцца
сапенне, частым аблізванне морды мовай і
загребанием пярэднімі капытамі.
Працягласць жыцця каля 30 гадоў. (Зубр)

Афарбоўка меха вар’іруе ад ярка-рудога да
цьмянага пясочна-жоўтага тону. часцей сустракаюцца
цьмяна афарбаваныя звяры. Зрок развіта слабей
у параўнанні з выдатным слыхам і
обонянием.Голос — нягучны гаўкаць брэх, пры
бойцы або раненні пранізлівае тонкае
верещание.Селится часцей па ўзлесках, радзей у глыбіні
ляснога масіву, але і ў тым, і іншым выпадку ў
разрэджаных насаджэннях, абавязкова па
суседстве з вялікімі палянамі, лугамі або
адносна сухімі балотамі, дзе яна можа
здабыць сабе пищу.Основу харчавання складаюць
мышападобныя грызуны. (Лісіца)

9. Творчае заданне

задача: Уявіце і апішыце шпацыр
па Белавежскай пушчы.

Настаўнік. Паглядзіце на эпіграф да
нашаму ўрока. (Чытае вучань). Усе мы любім лес.
Гэта найвялікшы твор прыроды, прывабнасьць і
гонар нашай планеты. невыносна прыгожыя
нашы лясы! У іх мы знаходзім цішыню і адпачынак ад
гарадскога шуму, прахалоду ў летнюю спёку, абарону
ад ветру. Хор птушыных галасоў цешыць слых, а гульня
фарбаў і адценняў — вока. Лес засцерагае ракі ад
абмялення, палі ад засухі. Ён дорыць нам ягады,
грыбы, лекавыя расліны; ў лесе
нарыхтоўваюць драўніну, пушніну, мяса дзікіх
птушак і звяроў. Лес — наша багацце! Нашы рукі яшчэ
не вельмі умелы і вусны не зусім дасведчаныя, мы толькі
вучымся, але мы пастараемся стварыць свае маленькія
творы. Апішыце лес. прыгледзьцеся да
фарбам. Прыслухайцеся да гукаў. падумайце аб
лясных жыхарах. Напішыце пейзажную замалёўку,
выкарыстоўваючы прыметнікі. Калі хто-то
абцяжарваецца зрабіць гэтую працу, хай складзе
синквейн на тэму «Жыхары Белавежскай пушчы». (Во
час выканання работы ідзе паказ презентации2
і гучыць песня «Белавежская пушча»).

10. Рэфлексія

Вусная публікацыя (прадстаўленне)
Навучэнцы па жаданні зачытваюць свае мініяцюры,
астатнія адзначаюць, чым пачуты тэкст
спадабаўся. Працы, якія не былі зачытаныя,
вучні «публікуюць» у рукапісным часопісе.

Настаўнік. Спадзяюся, што гэты ўрок яшчэ раз
нагадаў нам пра тое, што прырода — гэта наш агульны
дом! Дарагі сябар! Беражы прыроду. Берагчы ваду,
зямлю — абавязак і твой, і мой, і кожнага чалавека,
які жыве на нашай планеце. Варта толькі памятаць,
што жыццё прыроды, якая падтрымлівае жыццё ўсіх
людзей на планеце Зямля — ​​самае галоўнае, што
павінна быць у цэнтры ўвагі чалавека. задаволеныя
Ці вы сваёй працай на ўроку? адкажыце сігнальнай
карткай. Зялёны колер-задаволены! пахваліце
сябе! Я вельмі задаволена вамі!

Ручаюся хлопцы, што хопіць усім спраў,
Чыніце дабро, хто яшчэ не паспеў, —
Любіце жывёл, людзей і кветкі,
Прашу вас, не хавайце свае дабрыні.
Бяздушнасць, гультайства — ганіце вы прэч!
Планета ў бядзе! Вы павінны ёй дапамагчы.
Вядома, задачы зусім ня простыя,
Але ў кожным сэрцайку ёсць прамень дабрыні! ..

11. Хатняе заданне

Намалюйце зімовы пейзаж фарбамі і
апішыце яго 5-6 прапановамі, выкарыстоўваючы
прыметнікі.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018