Правапіс Ы — І пасля Ц

 • Азарава Ларыса Міхайлаўна, настаўнік рускай мовы і літаратуры

мэты:

 • абагульненне матэрыялу па правілу напісання Ы —
  І пасля Ц
 • развіваць кругагляд вучняў, мысленне,
  творчую актыўнасць;
 • культуру мовы
 • выхоўваць ўзаемапавага, любоў да рускага
  мове, пачуццё прыгожага, творчага
  ўяўлення.

абсталяванне: мультымедыйны праектар, ноўтбук,
прэзентацыя да ўрока, карткі.

Прэзентацыя.

I. Арганізацыя класа. Вызначэнне тэмы ўрока.

1. Прыём «здзіўляе»

(Мэта: наладзіць на фрагмент урока, павысіць
цікавасць да навучання)

гучыць песенка з перадачы «Радионяня»

Кураня ў цырку выступаў,
Гуляў ён на цымбалах,
На матацыкле раз’яжджаў
І лічбы ведаў нямала.

Ён з цыліндру даставаў
Моркву і агуркі
І толькі аднаго не ведаў,
дзе пішуць І, а дзе ж Ы.

— Хлопцы, хто з вас вызначыць тэму нашага
ўрока. Што ж мы сёння будзем паўтараць?

2. Праца па табліцы (на экране)


частка слова

Ы

І

кораньтолькі ў выключэннях:

цыган на
Цыпачка цыкнуў кураня «Цыц!»

Ва ўсіх выпадках, акрамя выключэнняў

цынку,
Лічба, акацыя

суфікс

канчатак

Ва ўсіх выпадках:

Куніцын, курицЫн

бледнатвары, птушак

ніколі

II. Абагульненне раней пройдзенага матэрыялу

Прэзентацыя новых слоў з песенькі. (слоўнікавая
праца) (на кампутары)

(Мэта: развіваць навыкі самастойнай працы,
творчую актыўнасць навучэнцаў)

Цымбалы — музычны інструмент, па струнах
б’ю гаплікамі. Род малых гусляў.

цыліндр —

1. цела, абмежаванае з рэшт двума коламі, а з
боков- гнутага па колам плоскасцю.

2. галаўны ўбор джэнтльмена

/ Паказаць карцінкі /

Аперацыі працы:

1. тлумачэньне слова (праца са слоўнікам)

2. вылучэнне арфаграм

3. складзі словазлучэнні

4. складзі прапанову.

2. Работа з тэстамі (на кампутары)

(Мэта: актывізаваць разумовую
дзейнасць, кантроль за атрыманымі ведамі)

1. У корані пішацца літара і

а) ц: ган

б) ц: корий

в) ц: ныркі

г) ц..ц

2. У корані пішацца літара ы

а) ц..тата

б) ц: ркуль

в) ц: пугу

г) ц: фра

3. У заканчэнні пішацца літара ы

а) белатвары: й у

б) Куц: й

в) шыракатвары: й

г) байца:

4. У суфіксе пішацца літара ы

а) сініц: н

б) куніц: н

в) пляменніц: н

г) сястрыц: н

5. У якім шэрагу ва ўсіх словах варта пісаць
літару ы

а) разцом :, Зайцаў :, сястрыц: н, длиннолиц: й

б) куніц: н, Куц: й, Грэцыя: я, ц: Сэдзі

в) змагара :, горцы :, порцый: я, перцам:

г) дверц :, дыкцыяй: я, купцы:, ц: фровой.

3. Творчая праца «Праграмісты» «

(Мэта: актывізацыя разумовай дзейнасці,
кантроль атрыманых ведаў)

— А зараз мы станем праграмістамі. нам
неабходна зашыфраваць тэкст галоснымі замест
кропак.

Малады ц: ган, Куц: й хвосцік, вялікая ц: фра,
чыстыя вуліц :, спартыўная секцыі: я, хадзілі ў ц: РК,
ц: ркуль у футарале, ц: ц ўсім, трывалы панц: рь.

4. Праца на картках (Самаправерка на
адваротным баку)

(Мэта: пабуджэнне да мыслення, фарміраванне
высокага ўзроўню разумовага развіцця)

Ц: плёнак скокнуў на ц: Ноўка

І там на ц: ныркі прыўстаў.

А міма ішоў ц: ган на танц:

-Ц..п — ц..п, — ц: плёнка ён паклікаў.

цыноўкі — шчыльная плёнка з саломы, чароту
для подсцілу на падлогу.

5. Гульня «хто даўжэй пратрымаемся крэйда»

(Праца каля дошкі: запісваюць пад дыктоўку словы,
калі дзіця памыліўся, перадае крэйда іншаму.)

Ц: РК, медиц: на, Порцыя: я, ц: ган, молодца ..,
рукавіц :, ц: фра, Куц: й, бледнатвары: й, модніц :,
ц: ныркі, прыгажунь :, ц: Стэрна, агуркі :,
Ц: олковский, ц: нга, дзяўчат: —
прыгажунь:, аперацыі: я, акацыя: я, нац: я, купцы :,
лісіц: н, хвост, дэлегацыі: я, жыхары :, плантацыю: я,
прынц:, галубцы :, перапечкі :, пальцаў :, ц: клон,
ц.ю..рюльник, п’яніц .., вандроўнікаў:, спевакі :, ц: плёнак,
панц: рь.

III. Вынік працы.

Гучаць заключныя словы песенькі з
перадачы «Радионяня»

— З усімі заданнямі вы справіліся паспяхова. У
вас ёсць пэўны запас ведаў. Спадзяюся, што
і з хатнім заданнем вы справіцеся паспяхова.

Заданне на дом:

1. Стварыць крыжаванка па вывучанай тэме.

2. Заданне на картцы (рознаўзроўневыя)


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018