Канспект урока рускай мовы ў 3-м класе па праграме вучэбна-метадычнага комплексу Школа Расіі на тэму Правапіс ненаціскных галосных у корані слова. замацаванне

  • Кавалёва Ірына Віктараўна, настаўнік пачатковых класаў

мэты:

  • фарміраваць уменне правільна пісаць словы з ненаціскных галоснай у корані, правяранай націскам;
  • развіваць арфаграфічную зоркасць, гаворка, мысленне, уяўленне;
  • выхоўваць цікавасць да прадмета.

абсталяванне:

  • падручнік Т.Г. Рамзаевой «Беларуская мова», 3 клас;
  • карцінкі звяроў і птушак;
  • карткі са словамі па варыянтах для працы ў парах;
  • музыка для фізхвілінкам.

ход урока

I. Арганізацыйны момант.

Ногі на падлогу мы паставім, Спінкі ўсе мы разогнём, Локцікі на стол паставім, Домік да носа падвядзем. Руку левую на стол, Зверху правую кладзём.

II. Пастаноўка мэты ўрока.

— Сёння на ўроку будзем працягваць працаваць над ненаціскных галоснай у корані слова.

III. Чыстапісанне.

Мэта: паўторым напісанне элементаў літары л (Эль).

— Отгадайте загадку:

Увесну весяліць, Улетку халадзіць, Увосень памірае, Вясной ажывае.

— Што гэта такое? (Лес) Чаму вы так думаеце?

— Сёння ў нас на хвілінку чыстапісання літара, якая адпавядае першаму гуку ў слове лес.

— Назавіце гэты гук. ([Л ‘]) Які гэта гук? (Згодны, звонкі, мяккі.)

Запішам на 1-м радку:

ллл лл л ллл лл л

— Паглядзіце на 2-ю радок і скажыце, якія словы на ёй напісаныя. Дакажыце.

Адкрыць слова. Дзеці пішуць у сшытках (а адзін вучань за дошкай) і выконваюць заданне: паставіць націск, падкрэсліць ненаціскных галосную, вылучыць корань у слове.

Праверка (звяраюць з дошкай).

— Што аб’ядноўвае гэтыя словы? (Корань, агульны сэнс.)

— Якое слова з’яўляецца праверачны для ўсіх слоў? (Слова лес.)

— Чаму? (У ім ўдарная галосная.)

— Паглядзіце ўважліва на ўсе словы і знайдзіце «Лішняе» слова. (Гэтае слова лясной.)

— Чаму? (Усе імёны назоўнікі, а гэтае імя прыметнік.)

— На 3-м радку запішыце прапанову і зрабіце разборы пад лічбамі 2 і 4.

Лес ахоўвае ляснік 2 4.

Праверка.

IV. Слоўнікавы праца.

— Отгадайте крыжаванка (на дошцы карцінкі звяроў і птушак):

за.ц

в.рона

л.сица

м.дведь

в.робей

— Як назваць іх адным словам? (Жывёлы.)

— На якія дзве групы іх можна падзяліць? (Птушкі і звяры.)

На наборным палатне дзеці расстаўляюць карцінкі на дзве групы.

— Выхаваны чалавек павінен ведаць і ўмець правільна пісаць мянушкі сваіх сяброў.

А вы ведаеце, як пішуцца мянушкі жывёл? (З вялікай літары.)

— Запішам пад дыктоўку словазлучэнні (каля дошкі 5 чалавек запісваюць словазлучэнні па чарзе):

Заяц Цішка, варона Каркуша, лісіца Лізавета, мядзведзь Гоша, верабей Чык.

— Паглядзіце ўважліва на слоўнікавыя словы і скажыце, у якім слове літар менш, чым гукаў? Чаму? (У слове заяц, таму што я пазначае 2 гуку [й’а].)

Зверху над словам падпішам 5 Зв., 4 б.

— У якім слове літар больш, чым гукаў? Чаму? (У слове мядзведзь, таму што ь-ня пазначае гуку, а служыць для абазначэння мяккасці зычных на пісьме.)

Зверху над словам падпішам 6 Зв., 7 б.

— Якія яшчэ словы пішуцца з вялікай літары? (И.Ф.О. людзей, назвы гарадоў, вёсак, рэк і г.д.)

V. фізхвілінкам для вачэй.

1. Хутка недаўменна памiргаў, заплюшчыць вочы і пасядзець спакойна, павольна лічачы да 5.

Паўтарыць 4-5 разоў.

2. Моцна заплюшчыць вочы (лічыць да 3), адкрыць іх і паглядзець удалячынь (лічыць да 5).

Паўтарыць 4-5 разоў.

3. Выцягнуць правую руку наперад. Сачыць вачыма, Не паварочваючы галавы, за павольным

Рухам ўказальнага пальца выцягнутай рукі налева і направа, уверх і ўніз.

Паўтарыць 4-5 разоў.

VI. Асноўная частка.

1. Праца ў парах (у кожнага вучня картка).

— Ўстаўце ненаціскных галосную, каб не памыліцца, вусна падбярыце праверачныя словы.

I ст. II ст.
св.ча прив.жи
м.ряки л.сток
скр.пит п.ля
пл.сать сн.га
гл.за тр.ва

Взаимопроверка.

2. Глядзельна-слыхавы дыктоўку.

На дошцы:

У лесе пад хвояй нара. У гэтай нары жыве ліса з лісянятаў.

Ліса хітра.

— Прачытайце тэкст.

— Як у словах знайсці ненаціскныя галосныя? (Паставіць у словах націск.)

— Знайдзіце ненаціскныя галосныя. Дакажыце іх напісанне. Што для гэтага трэба зрабіць? (Падабраць праверачны слова, каб ненаціскны галосны гук стаў ударным.)

-Прачытайце пра сябе тэкст.

(Тэкст зачыняецца. Запісваецца пад дыктоўку. У запісаным тэксце вылучаюцца арфаграм.)

* Дадатковае заданне:

— Хлопцы, давайце ўявім, што мы з вамі рэдактары, нам даручылі дапісаць да гэтага тэксту яшчэ адна прапанова.

Давайце ўспомнім чым сілкуецца ліса?

Якімі маленькімі звярка яна любіць ласавацца?

Каму яна іх прыносіць?

Склалі прапанову.

(Адкрыць прапанову, прачытаць, закрыць.)

— Запішыце прапанову па памяці.

Ліса ловіць мышэй і прыносіць іх лісянятаў.

Праверка.

3. Падбор роднасных слоў (на дошцы малюнак лісы).

— Дарэчы ліса падбярыце роднасныя словы па пытаннях:

Як назваць лісу ласкай? (Лісічка, лисонька.)

Як назваць дзіцянятаў лісы? (Лісянятаў.)

А чый хвост (паказаць на хвост)? (Лісіны.)

На дошцы:

Ліса, лісічка, лисонька, лісянятаў, лісіны.

— У якіх з запісаных слоў літару і варта праверыць? (Ліса, лісічка, лісянятаў.)

— Назавіце праверачныя словы. (Лисонька, лісіны.)

Запішыце гэтыя словы ў сшытак.

VII. Фізхвілінкам.

— Пасля добрай працы можна і трошкі адпачыць.

Дзеці выходзяць з-за партаў, становяцца сябар за адным.

Настаўнік прамаўляе слова і паказвае, якія практыкаванні яны павінны выконваць.

Вы імкнуліся, вы пісалі І трошачкі стаміліся. Уверх падымем нашы ручкі І Дацягніся да хмаркі. (Паднімаюць рукі, пацягваць.) Сыходзь ад нас хутчэй, Не пугай ты нас, дзяцей! ((Махаюць рукамі, праганяюць хмарку.) Вось да нас сонейка прыйшло, Стала весела, светла. (Паварочвае галаву налева, направа, уверх, уніз.) Гучней музыка гуляй, Нас на танец запрашай! (Танцуюць пад музыку.)

4. Праца па падручніку (стар. 94, упр.250).

— Прачытайце заданне.

— Што трэба зрабіць у практыкаванні? (Скласці з дадзеных слоў 5 прапаноў. Напісаць тэкст. Падкрэсліць правяраныя ненаціскныя галосныя ў корані слоў.)

Каментаваць ліст з месца:

Сойкины дубкі.

Сойка выносіць жалуды далёка ад дуба. яна хавае плён пад мох. Узімку птушка капае снег і шукае жалуды. Але жалуды застаецца шмат у зямлі. Вырастуць з іх маладыя дубкі.

-Знайдзіце ў тэксце словы, якія замяняюць слова сойка. (Яна, птушка.)

5. Хітрыя слова (вусна растлумачыць).

-Здагадайцеся самі, якія літары трэба ўставіць. Растлумачце.

Пос.дел на лаўцы — пос.дел ад старасці.

Сл.зал сліўкі — сл.зал з дрэва.

Вострыя м.чи — футбольныя м.чи.

Пол.скать бялізну — пол.скать шчанюка.

VIII. Вынік урока.

-Якія галосныя літары ў ненаціскных складах трэба правяраць? (А, о, і, е, я)

-Як праверыць ненаціскны гук у корані слова? (Трэба змяніць слова так, каб ненаціскны галосны гук стаў ударным, ці падабраць аднакарэнныя словы з ударным галосным у корані словы.)

IX. Хатняе заданне.

Стр.94, упр.251.

Каментаванне адзнак за ўрок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 − = 11