Урок рускай мовы ў 7-м класе па тэме злучна і паасобнае напісанне НЕ з рознымі часцінамі мовы

 • Юрчанка Галіна Мікалаеўна, настаўнік рускай мовы і літаратуры

мэты:

 • сістэматызаваць веды аб напісанні ня з ы;
 • паўтарыць правапіс не з назоўнікамі, прыметнікамі, дзеясловамі.

тып урока: Повторительно-абагульняючы.
ведаць: Правіла злітнага і паасобнага напісання няма з назоўнікамі, прыметнікамі, дзеясловамі, дзеепрыметнікамі.
умець: Правільна пісаць няма з назоўнікамі, прыметнікамі, дзеясловамі, дзеепрыметнікамі.
абсталяванне: Перфакарты, арфаграфічнае лато, канверты для слоўнікавай работы ў парах

ход урока

I. Арганізацыйны момант.
II. Абарона хатняга задання (Узор хатняга задання правяраецца пры дапамозе мультымедыя (кіраўніцтвам. 136), навучэнцы, якія выканалі правільна хатняе заданне, выстаўляюць сабе на палях ацэнку «5», адзін з вучняў тлумачыць усім, якім чынам ім было выканана хатняе заданне, адказваючы на ​​пытанні практыкаванні, іншы вырабляе фанетычны разбор слова «дождж», трэці выконвае марфалагічны разбор слова « патрос »). Клас рэцэнзуе адказы навучэнцаў.
III. арфаграфічная пяціхвілінка (Праца ў парах). У навучэнцаў маецца па канверце з вывучанымі слоўнікавы словамі. З канверта па варыянтах выбіраюцца словы і дыктуюцца адзін аднаму, затым правяраюцца.
пытанні:

 1. Вызначце, ад якой часткі гаворкі з’яўляюцца дадзеныя словы.
 2. Дакажыце прыналежнасць слоў да пэўнай часціны мовы.

— Слова настаўніка: А вось замацаванне навыкаў напісання ня з гэтымі часцінамі мовы і будзе галоўнай задачай на ўроку. Для таго каб не памыляцца ў напісанні гэтых слоў, мы павінны заўсёды памятаць правілы. Перад вамі знаходзяцца перфакарты, у якіх пазначаны правілы напісання няма з рознымі частках прамовы.

IV. Праца з перфакарты.
мэта: Самастойнае абагульненне тэорыі.
Вучні самастойна працуюць з перфакарты і ставяць знак «+» там, дзе ён неабходны, дазваляецца карыстацца падручнікам, праца сканчаецца сувязным адказам па тэме (табліца 1).

табліца 1

часціны мовыЦі не з рознымі часцінамі мовы
злучнапаасобна
1. Без ня не ўжываецца 2. Словы з не можна замяніць сінонімам без ня3. У асноўным паасобна4. Ёсць проціпастаўленне5. Ёсць словы: далёка, ані, зусім, ніколькі і інш.
Наз.++++
Гл.++
Прым.++++
Дзеепрым.++

На дошцы вывешваецца абагульняючая схема, і вучні па чарзе тлумачаць, чаму яны паставілі «+» або «-» пры запаўненні перфакарты «Правапіс няма з рознымі часцінамі мовы» (табліца 2).

табліца 2

часціны мовы

Ці не з рознымі часцінамі мовы

злучна

паасобна

1. 2.3.4.5.
Наз.++++
Гл.++
Прым.++++
Дзеепрым.++

V. Дыктоўка «Правяраю сябе» (Калі падчас дыктоўкі ў вучняў ўзнікаюць сумневы пры напісанні асобных слоў, то яны над імі ставяць знак пытання, пры гэтым навучэнцам варта ўважліва паставіцца да выканання гэтага практыкаванні, так як падобнае заданне яны будуць выконваць дома). Кіраўніцтвам. 138
У кабінеце стала светла, але Пушкін, ня заўважаў гэтага, працягваў пісаць. Скончылася яшчэ адна неспакойная ноч. Сіні світанак ў здзіўленні зазірнуў у ня завешаныя з вечара акно. Потым паэт надзеў футра і выйшаў. Ён шырока крочыў па нерасчышчаныя вуліцы. Даўно яму не дыхалася так лёгка.

пытанні (Задае настаўнік):

 1. У каго паўсталі сумневы пры напісанні слоў у дыктоўцы?
 2. Хто вырашыць гэтыя сумневы?
 3. А хто ні ў чым не сумняваецца? Адзін з дадзеных навучэнцаў каментуе тэкст дыктоўкі.

VII. Самастойная праца з наступнай самаправеркі (Гэты від работы праводзіцца ў форме гульні «арфаграфічных лато») (табліца 3).

табліца 3
карта лато

Паасобна (прым.), Ёсць словы: далёка, ані, зусім,
ніколькі і інш.

Паасобна (дзеепрым.), Ёсць залежныя словы або проціпастаўленне з саюзам а
Злучна (дзеяслоў) без ня не ўжываеццаЗлучна (наз.) Без ня не ўжываеццаЗлучна (прым.) Без ня не ўжываецца
Злучна (дзеепрым.):
А) без ня не ўжываецца;
Б) няма залежных слоў і супрацьпастаўлення з саюзам а.
Злучна (наз.)
магчымая замена сінонімам без ня
Злучна (прым.) Магчымая замена сінонімам без ня

Змест малых картак лато

 1. Падарожныя падымаліся па далёка не бяспечнай сцежцы.
 2. Навучэнцам патрэбны не вызубренные, а усвядомленыя правілы.
 3. Цімур здзіўляўся, каму ён мог спатрэбіцца.
 4. Гэты ў непагадзь, а прыбірай ў вядро.
 5. Нязграбны мядзведзь зноў залез у бярлог на зімоўку.
 6. Незабыўнае ўражанне пакінула навальніца ў вёсцы.
 7. Знайка дарожкай бяжыць, а Незнайка на печы ляжыць.
 8. Невялікі дождишко — гультаям отдышка.

Заўвага: вучні перагортваюць малыя карткі лато. Калі абраны варыянт адказу аказаўся правільным, то яны павінны прачытаць наступнае прапанову (для самаправеркі). Вучань, ня паважае іншых, сам не заслугоўвае павагі. Гэтую прапанову запісваецца ў сшытак, тлумачацца знакі прыпынку пры дзеепрым. абароце і правапіс ня з рознымі часцінамі мовы.

VIII. Дыферэнцыраваныя практыкаванні.
Настаўнік прапануе вучням самастойна выбраць наступны выгляд працы:

 1. Напісаць сачыненне-мініяцюру на школьную тэму з абавязковым выкарыстаннем ня з рознымі часцінамі мовы.
 2. Скласці слоўнікавы дыктант на вывучаныя арфаграмы.
 3. Выканаць практыкаванне 137.

Хатняе заданне кіраўніцтвам. 138


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018