Галоўныя і другарадныя члены сказа. 3-ці клас

 • Смоліна Алена Генадзьеўна, Намеснік дырэктара па УВР

Назва праектнай задачыілюстраванае дапаможнік
«Схемы — памочніцы для вызначэння членаў
прапановы «
тып задачыЗ пункту гледжання прадмета
рэфлексіўная, у педагагічным плане навучалая
Мэты і педагагічныя
задачы (педагагічны задума)
1. Навучанне малодшых
школьнікаў сумеснага вырашэння пастаўленых
задач.

2. Больш глыбокае засваенне вучнямі
спосабаў знаходжання галоўных і другарадных
членаў прапановы

3. Падрыхтоўка да прад’яўлення вынікаў і
ацэнцы засваення тым

4. Чарговы крок на шляху да фармавання
камунікатыўных кампетэнтнае

Веды, уменні і спосабы
дзеянняў, на якія абапіраецца задача
Руская мова

трэцякласнікі
асвоілі сінтаксічны разбор сказа,
ведаюць і вызначаюць галоўныя і другарадныя
члены прапановы

агульнавучэбныя ўмення

праца ў групе (камунікатыўная
кампетэнтнасць):

арганізацыя працы, размеркаванне заданняў
паміж удзельнікамі групы ў адпаведнасці з агульнай
структурай задачы і магчымасцямі удзельнікаў,
ўзаемадзеянне і ўзаемадапамогу ў ходзе рашэння
задачы, ўзаемакантроль (самоорганизационная
кампетэнтнасць);

праца паводле інструкцыі (уменне дзейнічаць
па плане, па ўзоры);

Запланаваны педагагічны
вынік
Дэманстрацыя навучэнцамі:

засваення
прадметнага матэрыялу і магчымасцяў ўжываць
яго ў нестандартных умовах;

частка навучэнцаў змогуць аднавіць прабелы ў
ведах;

уменне, працуючы ў групе, стварыць канчатковы
«Прадукт» — схему для навучэнцаў малодшых класаў

Спосаб і фармат ацэньвання
вынікаў працы
Пры падвядзенні вынікаў работы
ацэньваецца:

валоданне неабходным прадметным
матэрыялам, правільнасць выканання асобных
заданняў і ўменне выбудаваць з іх дапамогай рашэнне
задачы ў цэлым;

Ацэньванне ўзаемадзеяння вучняў пры рабоце
у групе праводзіцца шляхам экспертнага
назірання і афармляецца ў выглядзе экспертнага
ліста, у якім фіксуюцца дзеянні вучняў у
працэсе вырашэння задачы і робіцца агульная выснова
аб узроўні работы ў групе

Задума праектнай задачы.

Дзецям прапануецца вырабіць для малодшых
школьнікаў — другакласнікаў, дапаможнікі — схемы,
якія дапамогуць малянятам запамінаць і знаходзіць
галоўныя і другарадныя члены сказа. для
выканання гэтай працы навучэнцы дзеляцца на 5
груп (па 1 з членаў сказа). Кожная з груп
атрымлівае тэхнічнае заданне:

 • размеркаваць заданні ўнутры групы;
 • разгледзець матэрыялы і вызначыць, якія з
  іх падыдуць для дадзенага члена сказа;
 • скласці апавяданне па схеме пра галоўныя і
  другарадных членах сказа;
 • праілюстраваць канкрэтнымі прыкладамі;
  прыдумаць заданне, з дапамогай якога можна
  праверыць, як вучань засвоіў менавіта гэты член
  прапановы.

Вынік, які павінны атрымаць дзеці:
ілюстраванае дапаможнік — схему (на лісце А 3), у
якім будуць выразна, наглядна, даступна выкладзены
усё, што ім вядома пра члены сказа.

Апісанне праектнай задачы.

Матываванасьць навучэнцаў на праектную
дзейнасць.

— Дарагія рабяты, сёння нам трэба будзе
выканаць няпростую, але вельмі цікавую задачу.
Мы будзем рабіць падарунак для вучняў 2 класа.
Яны, гэтак жа як і мы з вамі, у 3 класе будуць
вывучаць галоўныя і другарадныя члены
прапановы. Вы, напэўна, заўважылі, што ў нашым
падручніку правілы вельмі грувасткія, нязручныя для
запамінання, таму ім вельмі дапамогуць тыя схемы,
якія мы сёння прыгатуем для іх. Але спачатку,
я павінна пераканацца, што вы самі добра
разбіраецеся ў сінтаксічным разборы
прапановы дадатак 1 (Прэзентацыя).

1 слайд прэзентацыі.

Паўтарэнне вывучанага матэрыялу.

Паўтарэнне ідзе з дапамогай наступнага
алгарытму:

Што пазначае дадзены член прапановы;

На якія пытанні адказвае;

Як падкрэсліваецца;

Ад якой часткі прамовы выяўляецца;

Прывесці наглядныя прыклады.

Заданне №1. 2 слайд прэзентацыі.

Навучэнцы робяць сінтаксічны разбор (не
поўны) самастойна, а затым параўноўваюць
выкананае заданне з узорам на дошцы. Знайка
дапамагае ўбачыць правільны адказ. затым дзеці
робяць выснову, што назоўнік у сказе
можа быць: дзейнікам, дадаткам і
акалічнасцю. Затым па апісаным раней
алгарытме даюць характарыстыку гэтым членам
прапановы, прыводзяць свае прыклады.

3 слайд прэзентацыі.

4 слайд прэзентацыі.

5 слайд прэзентацыі.

Заданне № 2.

Дзецям прапануецца практыкаванне, у якім
акрамя вызначэння, якім членам прапановай
з’яўляецца дзеяслоў, паўтараюцца аднастайныя члены
прапановы і пастаноўка косак паміж імі.

6 слайд прэзентацыі.

І зноў, па апісаным раней алгарытму навучэнцы
даюць характарыстыку выказнікам, прыводзяць свае
прыклады. Тут жа ўспамінаюць паняцце граматычная
аснова прапановы.

7 слайд прэзентацыі.

Заданне № 3.

Гэта заданне развівае гаворка дзяцей, іх творчыя
здольнасці, бо ў ім даюцца
словазлучэнні назоўнік + прыметнік
і з іх дапамогай трэба скласці невялікі тэкст на
тэму «Зімовыя забавы». Тут жа паўтараецца
другарадны член прапановы — вызначэнне,
але алгарытму дзеці перад вачыма ўжо не маюць. па
заканчэнні заданні, усіх, хто справіўся з заданнем
шчасна, чакаюць апладысменты.

8 слайд прэзентацыі.

Самастойная праектная дзейнасць
навучэнцаў.

9 слайд прэзентацыі.

На дадзеным этапе ўрока навучэнцы дзеляцца на
групы (загадзя абумоўлены іх склад) і ўнутры
груп размяркоўваюць ўвесь наступны працу па 4
напрамках.

Аналітыкі. Вызначаюць сістэму пабудовы
дапаможнай схемы.

Эксперыментатары. Працуюць з атрыманым
матэрыялам, вылучаюць цікавыя ідэі, як можна
ярка і вобразна ўявіць галоўныя і
другарадныя члены сказа.

Ілюстратары. Адбіраюць з прапанаванага
матэрыялу найбольш упадабаныя ідэі і
прапануюць розныя эскізы схем.

Даследчыкі. Бяруць на сябе ілюстраванне
схемы прыкладамі.

Падгрупы могуць быць мабільнымі, дапамагаць адзін
аднаму.

Пасля размеркавання роляў у групе, дзеці
працуюць самастойна. Настаўнік можа дапамагчы
саветам, калі да яго звернуцца, як да эксперта, але
абмяжоўвае дзяцей ў часе: не больш за 30 хвілін.

10 слайд прэзентацыі.

Вучні выконваюць працу і ўяўляюць
вынікі. Кожная група абараняе свой праект,
тлумачачы ўсім астатнім, чаму яны пайшлі менавіта
па гэтым шляху, адказваюць на пытанні, выслухоўваюць
крытычныя заўвагі. Усе схемы дапаўняюцца,
выпраўляюцца (калі трэба) і на ўроку
выяўленчага мастацтва ўся група
мастацка малюе атрыманыя схемы <Дадатак 2>.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018