Асаблівасці творчасці вялікіх майстроў Высокага Адраджэння Мікеланджэла Буанароці і Рафаэля Санці

 • Гузьняковым Таццяна Міхайлаўна, настаўнік МХК і выяўленчым мастацтве

Тэма ўрока па праграме: «Мастакі Высокага Адраджэння».

Тэма праекта: «Асаблівасці творчасці вялікіх майстроў Высокага Адраджэння Мікеланджэла Буанароці і Рафаэля Санці».

Падчас працы над праектам — 2 тыдні.

дыдактычная мэта: Стварыць умовы для асэнсавання і засваення вучэбнай інфармацыі, праверкі ўзроўню засваення ведаў і ўменняў.

Мэты па змесце:

 • адукацыйная: Вывучыць асаблівасці творчасці і стыляў вялікіх майстроў Высокага Адраджэння;
 • якая развівае: Вучыць працаваць з дадатковай навукова-пазнавальнай літаратурай, працягнуць працу па навучанні школьнікаў уменню адбіраць галоўнае, афармляць творчую працу ў выглядзе праекта, публічна абараняць вынікі творчай дзейнасці;
 • выхаваўчая: Фармаваць навуковае светапогляд, вучыць працаваць у камандзе, талерантна ставіцца да чужых меркаванняў і пазіцыях, пісьменна выказваць і адстойваць сваю пазіцыю.

ход урока

Этапы працы над праектам

змест этапу

дзейнасць настаўніка

дзейнасць навучэнцаў

1 ўрок

запуск праекта

1. Апусканне ў праект

Актуалізацыя ведаў, актуалізацыя цікавасці

Не паведамляе тэму ўрока, прапануе карціны, трэба правесці паміж імі аналогію. ( «Мона Ліза», «Мадонна Бенуа», «Дама з гарнастаем»)

— Што звязвае гэтыя карціны?

— Што новага з’явілася ў жывапісе Леанарда да Вінчы ў параўнанні з працамі мастакоў Ранняга Адраджэння?

— Як вы думаеце, чаму перыяд з канца XV ​​да пачатку XVI ст. назавуць Высокім Адраджэннем або Залатым Адраджэннем?

— Якія асаблівасці эпохі спрыялі далейшаму развіццю жывапісу?

Праводзяць аналогію:

Гэтыя карціны належаць пэндзля мастака італьянскага Адраджэння Леанарда да Вінчы

Очерчивание праблемнага поля.

— Паглядзіце ўважліва на гэтую карціну ( «Стварэнне Адама» Мікеланджэла Буанароці)

— Ці магла гэтая карціна належаць пэндзля вялікага Леанарда да Вінчы?

Гэтая карціна належыць пэндзлю вялікага майстра Высокага Адраджэння Мікеланджэла Буанароці.

— А гэтая карціна? ( «Мадонна Конестабиле» Рафаэль Санці)

Падобная яна па тэхніцы выканання на папярэднюю карціну?

Гэтая выдатная карціна належыць пэндзлю вялікага майстра Залатога Адраджэння Рафаэль Санці.

Аналізуюць, адказваюць на пытанні, выказваюць здагадкі.

фармулёўка праблемы

Эпоха Адраджэння падарыла нам імёны выдатных мастакоў Мікеланджэла Буанароці і Рафаэля Санці. Прайшло больш за 500 гадоў, а мы кажам аб іх працах. Бо былі і іншыя мастакі ў той час, але іх творчасць забыта. У чым асаблівасць творчасці Мікеланджэла Буанароці і Рафаэля Санці? Чаму іх імёны прайшлі скрозь стагоддзя? — на гэтае пытанне вам трэба будзе адказаць.

Аналізуюць, адказваюць на пытанні, выказваюць здагадкі

Фармуляванне тэмы і мэты праекта.

Такім чынам, мы будзем на працягу тыдня працаваць над праектам «Асаблівасці творчасці вялікіх майстроў Высокага Адраджэння Мікеланджэла Буанароці і Рафаэля Санці»

Мэта нашага праекта, высветліць, у чым жа заключаюцца асаблівасці іх творчасці і стылю.

2. Арганізацыя дзейнасці

Арганізацыя дзяцей у групы.

Планаванне работы па вырашэнні задач праекта, абмеркаванне спосабаў афармлення вынікаў.

Размеркаванне роляў у групе.

Прапануе размеркавацца на 4 групы.

Прапануе выбраць заданні па групах.

Абыходзіць кожную групу.

Дапамагае вырашыць спрэчныя пытанні

Дзеляцца на групы, выбіраюць тэму праекта, фармулююць тэму праекта, размяркоўваюць ролі, вызначаюць форму праекта, абмяркоўваюць, дзе будуць шукаць неабходную інфармацыю, як падрыхтаваць прэзентацыю.

3. Усталяванне крытэрыяў ацэньвання

Выбар крытэрыяў ацэньвання працы.

Абагульняе, сістэматызуе, прапануе:

 • адпаведнасць зместу тэме, лагічнасць, інфарматыўнасць,
 • наяўнасць ілюстрацыйнага матэрыялу,
 • аналіз мастацкіх твораў,
 • арыгінальнасць,
 • рэгламент.

Аналізуюць, абмяркоўваюць у групе, прадстаўляюць.

пазаўрочны дзейнасць

збор інфармацыі

Назірае за дзейнасцю вучняў, кансультуе іх, прапануе дадатковыя крыніцы інфармацыі.

Знаёмяцца з дадатковай літаратурай, адбіраюць неабходную інфармацыю.

структураванне інфармацыі

Накіроўвае самастойную пазнавальную дзейнасць навучэнцаў, дапамагае аформіць папярэднюю вынік.

Аналізуюць падабраную інфармацыю, прапануюць варыянты рашэння праблем.

афармленне вынікаў

Карэктуе працу навучэнцаў, раіць, як падрыхтавацца да творчай абароне праекта.

Кожная група афармляе свой праект, практыкуецца ў прыёмах абароны.

2 ўрок

абарона праектаў

Выступ груп з праектамі, запаўненне табліц, адказы на пытанні.

Эпоха Адраджэння падарыла нам імёны выдатных мастакоў Мікеланджэла Буанароці і Рафаэля Санці. Прайшло больш за 500 гадоў, а мы кажам аб іх працах. Бо былі і іншыя мастакі ў той час, але іх творчасць забыта. «У чым асаблівасць творчасці Мікеланджэла Буанароці і Рафаэля Санці? Чаму іх імёны прайшлі скрозь стагоддзя? »На гэтае пытанне вам трэба будзе адказаць сёння.

Кожная група выступіць з абаронай свайго праекту. Вам трэба ўважліва слухаць адзін аднаго, каб адказаць на пытанне, пастаўленае на першым уроку. Па ходзе выступы гуртоў вам прапануецца запоўніць табліцу.

(Дадатак 1)

Пасля выступу першай і другой груп задае пытанні:

 • Чаму ў скульптурнай кампазіцыі «П’ета» Мікеланджэла адлюстроўвае Марыю юнай?
 • Чаму для сваіх работ Мікеланджэла бярэ вельмі часта біблейскія сюжэты?

Пасля выступу трацін групы задае пытанне:

 • Падобныя Ці адчуванні ад работ Мікеланджэла і Рафаэля Санці?
 • Што агульнага заўважылі?

1 група: уяўляе мультымедыйную прэзентацыю «Мікеланджэла — скульптар»

2 група: Уяўляе мультымедыйную прэзентацыю «Мікеланджэла — вялікі мастак»

Астатнія навучэнцы запаўняюць табліцу.

Адказваюць на пытанні. Робяць выснову, адказваючы на ​​пытанне ўрока:

Галоўная тэма работ Мікеланджэла барацьба духу і матэрыі. У сваіх працах ён злучыў ідэал цялеснай і духоўнай прыгажосці, паказаў моц цела і духу.

3 група уяўляе мультымедыйную прэзентацыю «Творчасць Рафаэля Санці»

Астатнія навучэнцы запаўняюць табліцу. Адказваюць на пытанні. Робяць выснову, адказваючы на ​​пытанне ўрока:

Рафаэль Санці стаў стваральнікам простага стылю, асновай якога стала ідэальнае дасканаласць формы, гармоніі цела і духу.

Агульнае для творчасці мастакоў — імкненне паказаць ідэал чалавека. Гэтая тэма вечная для мастацтва.

рэфлексія

Ацэньванне работ і рэфлексія.

Настаўнік просіць ацаніць праекты кожнай групы, выкарыстоўваючы табліцу. (Дадатак 2)

Прапануе дзецям агучыць вынікі. Зрабіць аналіз праведзенай работы з апорай на пытанні. (Дадатак 3)

Хлопцы ацэньваюць вынікі працы па прапанаваных крытэрам, выказваюць свае пажаданні.

Кіраўнік групы ацэньвае кожнага ўдзельніка праекту сваёй групы.

прыкладання.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018