Раздзяляльны мяккі знак. 3-ці клас

 • Шылава Ірына Валянцінаўна, настаўнік пачатковых класаў

Тып урока: ОНЗ

Асноўныя мэты:

 • Стварыць праблемную сітуацыю і ўмовы для яе
  дазволу; правесці даследчую працу
  па тэме «Падзяляльны мяккі знак».
 • Развіваць уменне ўжываць у словах
  раздзяляльны мяккі знак; правільна пісаць
  словы з раздзяляльным мяккім знакам.
 • Выхоўваць цікавасць да вывучэння рускай мовы,
  да даследчай рабоце.
 • Трэніраваць разумовыя аперацыі аналіз,
  параўнанне, абагульненне.

Запланаваныя вынікі: навучэнцы
навучацца пазначаць мяккасць зычных гукаў
на пісьме, аналізаваць, рабіць высновы,
параўноўваць.

абсталяванне: падручнік па рускай
мове для 3 класа В.П. Канакиной і В.Г. Гарэцкага;
карткі для самастойнай работы; камп’ютар,
праектар. Экран.

Дэманстрацыйны матэрыял:

 • прэзентацыя;
 • эталон правапісу раздзяляльнага Ь.

ход урока

1. Матывацыя вучэбнай дзейнасці.

На экране высвятляецца прыказка:

З граматай наўскач, без граматы хоць плач.

— Як разумееце прыказку? (выказванні
дзяцей)

— Дзе можа спатрэбіцца гэтая прыказка? ? што
трэба рабіць, калі хочаш атрымаць новыя веды?
(Працаваць, працаваць самому.)

— Я жадаю вам пераадолець усе цяжкасці на ўроку
і адкрыць новыя веды аб напісанні слоў.

Цяпер у шлях, сябры. Усміхніцеся адзін аднаму, і
пажадайце поспеху.

— З чаго пачнеце працу на ўроку? (З паўтарэння
неабходных ведаў.)

2. Актуалізацыя ведаў і фіксацыя
індывідуальнага цяжкасці ў выпрабавальным дзеянні

Стварэнне праблемнай сітуацыі.

— Отгадайте загадку.

Слоўнікавыя словы: альбом, нядзеля, снежань,
бульба, малпа, восем, вераб’і, канькі
.

— Што заўважылі? На якія дзве групы можна
падзяліць гэтыя словы? Што атрымалася?

— Вучні выконваюць пробнае дзеянне.

3. Выяўленне месца і прычыны цяжкасці.

— Якое заданне вы павінны былі выканаць? ? як
вы выконвалі заданне?

— У чым цяжкасць? (Не змаглі патлумачыць
напісаньне задання)

— Чаму ж паўстала цяжкасць? (У нас няма
правілы (эталона) у якіх выпадках пішацца
раздзяляльны мяккі знак.

4. Пабудова праекта выхаду з
цяжкасці.

— Якую мэту вы паставіце перад сабой на ўроку?
(Даведацца калі пішацца раздзяляльны мяккі
знак). Правільна пісаць словы з раздзяляльным Ь.

— Сфармулюйце тэму ўрока. (Правапіс
раздзяляльнага Ь у словах.)

Запіс тэмы на дошцы і ў сшытках.

— Каб вы змаглі самі адкрыць правіла і
праверыць заданне я вам прапаную працаваць па
плана.

На дошку вывешваецца план:

1. Правесці аналіз прапанаваных груп
слоў. Высветліць агульнае ў кожнай групе.

2. Параўнаць
паміж сабой групы слоў.

3. Абагульніць атрыманыя вынікі і зрабіць
выснова ў адпаведнасці з тэмай урока.

4. Стварыць эталон (правіла) аб правапісе Ь ў
словах.

— Праверце правільнасць заданні на дошцы.

— Зробім выснову: дзе пішацца раздзяляльны
мяккі знак? (У сярэдзіне слова).

— Пасля якіх літар пішацца Ь? (Пасля зычных)

— Перад якімі галоснымі літарамі пішацца
раздзяляльны мяккі знак? (Е, ё, я, і).
Падкрэсліце галосныя.

— Чым цікавыя гэтыя галосныя? (Даюць мяккасць
папярэдняму згодныя ў гуку)

Выснову: раздзяляльны мяккі знак пішацца ў
сярэдзіне слова пасля зычных перад галоснымі
е, ё, я, і.

— Прапішіце злучэння Ь з гэтымі галоснымі. (Ье,
ьё, ьи, ю; ья)

— Што ведаеце пра літару Ь? (Не пазначае гуку.)

— Якая яшчэ літара гуку не абазначае?

— Прапішіце яе 3 разы на тым жа радку (Коммерсанта, Коммерсанта, Коммерсанта.)

— Што вы зараз паўтарылі?

— Якое наступнае заданне я вам прапаную? (Заданне
на пробнае дзеянне).

— З якой мэтай вы будзеце працаваць з выпрабавальным
заданнем? (Для таго, каб зразумець, што мы не
ведаем).

5. Рэалізацыя пабудаванага праекта.

— Я вам прапаную працаваць у парах.

— Выпішыце словы з раздзяляльным Ь знакам у
сшытак.

(Дзецям раздаюцца задання).

Іш, Разбойніцкая парода:
Пашэнціла сонца з небасхілу
І з набітым жыватом
Заваліўся пад кустом.
Ды і рохкае спрасонку.
Нібы сытая мацёры.

— Змаглі вы пераадолець цяжкасць? (Да).

— Што вы можаце цяпер рабіць? (Пісаць словы з
раздзяляльным Ь).

— Які наступны крок на ўроку? (Навучыцца
ўжываць новае правіла).

6. Першаснае замацаванне з
прагаворванне ў знешняй прамовы.

1. Праца з падручнікам практыкаванне 126.

— Якую ролю ў словах выконвае раздзяляльны
Ь знак?

2. Праца ў групах. (6 груп па 4 чалавекі)

Дзецям раздаюцца карткі:

Дадзеныя словы запісаць ва
множным ліку.

ручай -________________
мурашка -_____________

Верабей -______________ салавей -_______________

Крэсла -_________________ пяро -_________________

Крыло -_______________ сук -_________________

Настаўнік арганізуе прадстаўленне вынікаў.
Адна з груп адказвае, астатнія дапаўняюць пры
неабходнасці.

— Як праверыць сваё адкрыццё? (Трэба
паглядзець у падручніку).

— Адкрыйце падручнікі на старонцы 68. Праверце.

Навучэнцы чытаюць правіла на старонцы 68.

— Такім чынам, зрабіце выснову. (Мы ўсе адкрылі
правільна).

— Змаглі вы пераадолець цяжкасць? (Да).

— Што вы можаце цяпер рабіць? (Пісаць словы з
раздзяляльным Ь).

— Які наступны крок на ўроку? (Навучыцца
ўжываць новае правіла).

7. Самастойная праца з
самаправеркі па эталону.

Навучэнцы атрымліваюць картку з заданнем.
Навучэнцы па чарзе даказваюць напісанне
прапаноў.

Запісаць поўныя адказы на пытанні.

калі
ляцяць птушкі? ______________________

Калі загараюцца зоркі? ____________________

Чым пакрываюць стол? ________________________

Чым прымушаюць пакой? ____________________

— У каго паўсталі цяжкасці пры выкананні
задання?

— Якія словы ў вас выклікалі цяжкасць? (..)

— Якім правілам вы павінны былі
скарыстацца?

— Выпраўце памылку.

— Зрабіце выснову. (Трэба яшчэ патрэніравацца ў
ўжыванні правілы.)

— У каго заданне ня выклікала цяжкасці?

— Зрабіце выснову. (Мы ўсе добра засвоілі новае
правіла)

8. Уключэнне ў сістэму ведаў і паўтор.

— Што трэба ведаць, каб правільна напісаць
словы з падзяляльнымі Ь? (Трэба ведаць правіла
напісання Ь.)

— Прапаную вам правільна выканаць тэст на
вывучанае правіла.

Настаўнік раздае дзецям тэсты.

1. Падзяляльны знак (Ь) пішацца …

а)
пасля зычных

б) пасля галосных

2. Падзяляльны знак (Ь) пішацца …

а) перад зычнымі

б) перад галоснымі

3. Падзяляльны знак (Ь) ..

а) з’яўляецца паказчыкам мяккасці

б) паказвае, што зычны не зліваецца з
галоснай

4. Падкрэсліце словы з раздзяляльным мяккім
знакам

а) салаўі

б) агеньчыкі

в) Дар’я

г) крэслы

д) званочкі

9. Рэфлексія вучэбнай дзейнасці на
ўроку.

— Якую мэту вы перад сабой ставілі? (Адкрыць
эталон напісання Ь ў словах.)

— Ці атрымалася дасягнуць мэты?

— Хто з вас змог сам адкрыць новае веданне?
Дакажыце.

— Хто сустрэў цяжкасці? У чым? Чаму?

— Цяпер я прапаную вам ацаніць сваю працу на
ўроку. Перад вамі ляжаць смайлікі, раскрасьте
зялёным колерам каму ўсё было на ўроку зразумела,
жоўтым у каго ёсць яшчэ цяжкасць, чырвоным, каму
яшчэ трэба будзе дома папрацаваць.

10. Зрабіць дома практыкаванне 127.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018