Тэма ўрока: Паняцце як форма мыслення. 6-ы клас

 • Багатава Юлія Леанідаўна, настаўнік інфарматыкі

Прэзентацыя да ўрока

Загрузіць прэзентацыю (329,1 кБ)

Увага! Папярэдні прагляд слайдаў выкарыстоўваецца выключна ў азнаямленчых мэтах і можа не даваць ўяўленні аб усіх магчымасцях прэзентацыі. Калі вас зацікавіла дадзеная работа, калі ласка, загрузіце поўную версію.

Мэты ўрока:

 • адукацыйныя: Паглыбіць ўяўленне
  навучэнцаў аб паняцце як форме мыслення,
  пазнаёміць з навукай фармальнай логікай,
  фарміраванне аналізаваць, абагульняць,
  супастаўляць і абстрагавацца, асэнсоўваць
  лагічную сітуацыю, правільна фармуляваць
  сваю думку.
 • Якія развіваюць: Спрыяць развіццю
  інтэлектуальных здольнасцяў, аператыўнай
  памяці, адвольнай увагі,
  наглядна-дзейснага мыслення.
 • выхаваўчыя: Выхоўваць культуру
  паводзін пры франтальнай працы,
  індывідуальнай працы.

Фарміраванне УУД:

 • асобасныя: здольнасць да самаацэнцы
  на аснове крытэра паспяховасці вучэбнай
  дзейнасці, здольнасць рэгуляваць свае
  дзеянні, прагназаваць дзейнасць на ўроку.
 • метапрадметныя:
  • рэгулятыўныя УУД: Уменне вызначаць і
   фармуляваць мэта на ўроку з дапамогай настаўніка;
   планаваць сваё дзеянне ў адпаведнасці з
   пастаўленай задачай; ўносіць неабходныя
   карэктывы ў дзеянне пасля яго завяршэння на
   аснове яго ацэнкі і без уліку характару зробленых
   памылак; мець навыкі самакантролю.
  • камунікатыўныя УУД: Уменне свядома
   будаваць маўленчае выказванне, слухаць і разумець
   гаворка іншых, весці навучальная супрацоўніцтва на
   ўроку з настаўнікам, аднакласнікамі ў групе і ў
   калектыве.
  • пазнавальныя УУД: уменне параўноўваць
   (Выбіраць падставы і крытэры для параўнання),
   структураваць веды; адначасова
   аналізаваць некалькі разнастайных
   інфармацыйных аб’ектаў, рабіць высновы, уменне
   працаваць з тэкстам. Знаходзіць у тэксце патрэбную
   інфармацыю; фарміраванне лагічнага мыслення,
   фарміраванне і развіццё ИКТ- кампетэнтнасці.
 • прадметныя: уменне вызначаць паняцці,
  вылучаць істотныя прыкметы паняцця, умець
  аддзяліць паняцце ад аб’екта.

Тэхналагічная карта ўрока


этап урока

задачы этапу

метады

формы

дзейнасць настаўніка

дзейнасць вучня

час

слайд

1. Арганізацыя урокаСтварыць спрыяльны псіхалагічны
настрой на працу
тлумачэнніфрантальнаяПрывітанне, праверка падрыхтаванасці
да ўроку, арганізацыя ўвагі навучэнцаў
Рассаджваюцца на свае месцы, ўключаюцца
ў дзелавой рытм урока
1 мін.
2. Актуалізацыя апорных ведаў і
матывацыя
Выявіць узровень ведаў. актывізаваць
веды вучняў, неабходных для вывучэння новага
матэрыялу. Фарміраваць пазнавальныя матывы.
Вуснае апытанне.франтальнаяНазірае, карэктуе
Давайце ўспомнім, як чалавек пазнае свет?
Як адбываецца пачуццёвае пазнанне?
Як вы думаеце ўспрыманне і прадстаўленне аднаго
і таго ж аб’екта рознымі людзьмі адрозніваецца?
Чаму?
Дакажыце.
Калі мы ўспрымаем аб’екты па рознаму, то
вобразы аб’ектаў у людзей у думках будуць розныя?
Ці аднолькавыя? Што дапамагае чалавеку думаць? як
чалавек думае? Перш чым адказаць на гэтыя
тэарэтычныя пытанні выканаем практычныя
задачы
Працуюць вусна, адказваючы на ​​пытанні
(Чалавек пазнае свет праз пачуцці, спачатку
адчуваем аб’ект, потым яго ўспрымаем.)

адна
група кажа, што вобразы аднолькавыя, іншая
розныя -получили супярэчнасць

2 мін.Слайды2-3.
3. Пастаноўка вучэбнай задачыАрганізацыя навучэнцаў па прыняцці
вучэбнай задачы
метад назірання
гутарка
індывідуальная працазаданне 1.

Уявіце
(Думках) дрэва. Усе прадставілі дрэва? мы
зразумелі адзін аднаго?
А цяпер вазьміце ліст паперы і намалюйце свой
прадстаўлены вобраз на ім. давайце паглядзім
вашы малюнкі. (Настаўнік вывешвае атрыманыя
малюнкі на дошцы)
А цяпер растлумачце нам, чаму пры заданні
намаляваць дрэва, вы намалявалі елка, хвою,
таполя, лістоўніцу? Мы думалі пра адно і тое ж
аб’екце. а чаму ў вас атрымаліся розныя вобразы?
Дайце вызначэнне кожны свайму дрэве. А зараз
вызначэнне паняццю дрэва?
Які можна зрабіць выснову?

Заданне 2.

Уявіце трохкутнік і намалюйце яго на
аркушы. Давайце паглядзім на вашы малюнкі.
(Настаўнік вывешвае малюнкі на дошцы). У нас
атрымаліся аднолькавыя трыкутнікі? Скажыце, а
чаму пры слове трохкутнік вы менавіта
намалявалі гэтую фігуру? Дайце азначэнне, што
такое трохкутнік.
Значыць думаючы пра трыкутніку мы атрымалі розныя
аб’екты?
Зрабіце выснову?

Заданне 3.

Уявіце думках носьбіт інфармацыі,
намалюйце гэты носьбіт інфармацыі на лісце
паперы. Давайце паглядзім які вобраз у вас
атрымаўся (настаўнік вывешвае малюнкі на дошцы).
Які вобраз прадставіла Таня? Ілля?
Чаму ў першых двух заданнях у нас атрымаліся
падобныя па вобразу прадметы, а цяпер зусім
розныя, нічым не падобныя адзін на аднаго. чаму ў
першых двух задачах у нас агульны вобраз, а ў гэтай
задачы атрымаліся розныя вобразы?
Што выклікала цяжкасці?

Так, мы зразумелі адзін аднаго.
Усе прадставілі дрэва, малюем на паперы.

дрэва
(Таполя) — гэта высокае расліна, у якога ёсць
ствол і крона.

Дрэва (елка) — гэта корань, ствол і іголкі.

Дрэва — гэта расліна, у якога ёсць корань,
ствол, лісце.
Усе дрэвы аб’ядноўвае істотны прыкмета
(Лісце, корань, ствол)

Вучні параўноўваюць і робяць высновы

розныя
Трохкутнік — фігура у якой ёсць тры кута, тры
вяршыні і тры бакі

Усе трыкутнікі аб’ядноўвае істотны
прыкмета (тры кута, тры бакі і тры вяршыні)

малюнкі дзяцей
(Дыск, папера, кніга, жорсткі дыск, стужка, гліняная
дошчачка, падручнік інфарматыка)

Адказы дзяцей:
Ўсе носьбіты інфармацыі аб’яднаны па адным
істотнага признаку- яны прызначаны для
захоўвання інфармацыі)

10 мін.слайды 4-9
4. Тлумачэнне новых ведаў.Сфармаваць азначэнне паняцця.
Сфармаваць навыкі пазнавання асноўных
істотных прыкмет паняцці.
Фармулёўка тэмы ўрока.
гутаркаФрантальная.Калі вы малявалі носьбіт інфармацыі,
пра што вы думалі? Вы разумелі, пра што вы думалі?
Усе вашыя думкі вас прывялі да аднаго паняццю —
носьбіт інфармацыі, т.е вашыя думкі прынялі агульны
выгляд і ўклаліся ў форму, т.е ў паняцце носьбіт
інфармацыі. Думках прадстаўляючы лад, што вы
ўспомнілі? Якія бываюць прыкметы? Знайдзіце для
вашых вобразаў істотныя прыкметы. Ці можна
зрабіць выснову, што паняцце гэта нашы думкі?
Чым мы думаем — паняццямі. З дапамогай чаго мы
мыслім — мысленнем. Значыць можна зрабіць выснову,
што Паняцце — форма мыслення.
Адказваючы на ​​наш галоўнае пытанне, зрабіце выснову.
Зрабіце выснову, што такое паняцце і вызначыце
тэму нашага ўрока.
Калі мы кажам мы карыстаемся словамі, калі мы
думаем мы карыстаемся паняццямі
Паняцце ў рускай мове выяўляецца словамі,
адным ці некалькімі. Напрыклад, адзін, мароз,
персанальны кампутар, вучань, трохкутнік,
чалавек, інфармацыя.
Так, пра прыладу, прызначаным для
захоўвання інфармацыі.

Характарыстыкі паняцця.
Што бываюць істотныя і неіснуючых. прыкметы

Так, паняццямі мы думаем, з дапамогай мыслення
Думаючы пра дрэва мы ўспамінаем аб’екты, якія
аб’ядноўваюцца агульнымі істотнымі прыкметамі

Адкажам на наш галоўнае пытанне. Чым мы думаем і
што дапамагае нам думаць? вызначэнне
сукупнасць істотных прыкмет аб’екта або
некалькіх аб’ектаў называецца паняццем.
Паняцце формы мыслення.

7 мін.Слайды 10-12.
5. Першасная праверка разумення новага
матэрыялу.
Ўсталяваць усвядомленасць ўспрымання.Групавая праца.Франтальная.
Вусная і пісьмовая праца
Заданне 1-3. вусна
Карткі па вызначэнні паняцця і вылучэнню
істотных прыкмет (дадатак
1
).
Вучні выконваюць заданні ў групах.10 мін.Слайды 13-16.
6.ФизминуткаАрганізацыя актыўнасці і прафілактыка
стамляльнасці
групавая працамузычная паўзаВучні выконваюць фізхвілінкам
выкарыстоўваючы розныя практыкаванні прафілактыкі
2 мінслайд 17
6. Замацаванне вывучанага матэрыялу.Арганізаваць дзейнасць па
прымяненню новых ведаў.
Самастойная праца.Праца ў парахА цяпер, адкрыйце рабочыя сшыткі на
старонцы 42. І выконваем заданне №8.

пакажыце
паняцці, якія вызначаюцца наступнымі словамі:

1) Група слоў, якая выказвае скончаную
думка — (прапанова);
2) Значная частка слова, якая стаіць пасля кораня
і служыць для ўтварэння новых слоў — (суфікс);
3) Частка прамовы, якая паказвае на прадметы,
прыкметы і колькасць не называючы іх —
(Займеннік);
4) Адлегласць, пераадольвалі за адзінку
времени- (хуткасць);
5) Частка прамой, абмежаваная з 2-х бакоў —
(Адрэзак);
6) Многавугольнік з найменшай колькасцю бакоў —
(Трохкутнік)

Вучні выконваюць заданні, рыхтуюць
выступоўцаў для агучвання вынікаў працы,
адзначаюць і дэманструюць вынікі працы.
5 мін.Слайды 18.
7. Падвядзенне вынікаў урокаАналіз паспяховасці засвоенага матэрыялу
і дзейнасці навучэнцаў.
Объяснительно- ілюстрацыйны
(Гутарка).
калектыўнаеНад якой тэмай сёння працавалі? Ці ўсё
атрымалася? Як вы думаеце, дапамагае нам
мысленне? Неабходна яго развіваць?
Ацэніце сваю працу.
Ацэньваюць сваю працу агучыўшы фразы:
Я сёння даведаўся, што …
У мяне атрымалася …
У мяне не атрымалася …
Я даказаў, што …
2 мін.слайд 19
8. Хатняе заданнеДаць інфармацыю і інструктаж па
хатняга задання.
Объяснительно- ілюстрацыйны
(Інструктаж)
франтальнаяВуснае паведамленне настаўніка.
выбарачна:
1. Успомніць азначэнне паняцця АМАПам, сінонім
прывесці прыклады амонімаў і сінонімаў
2. Намаляваць словы амонімы;
3. упр.4,5 на стр.38.
Слухаюць і запісваюць заданне ў дзённік.1 мін.слайд 20


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018