Верныя і няслушныя роўнасці і няроўнасці

 • Присухина Алеся Мікалаеўна, настаўнік пачатковых класаў

Прэзентацыя да ўрока

Загрузіць прэзентацыю (14,1 МБ)

Увага! Папярэдні прагляд слайдаў выкарыстоўваецца выключна ў азнаямленчых мэтах і можа не даваць ўяўленні аб усіх магчымасцях прэзентацыі. Калі вас зацікавіла дадзеная работа, калі ласка, загрузіце поўную версію.

мэты:

 1. Разгледзець паняцці «правільнае» і «няправільнае»
  роўнасць і няроўнасць.
 2. Абагульняць і сістэматызаваць веды аб
  роўнасці і няроўнасць.
 3. Развіваць увагу, памяць, лагічнае
  мысленне, уменне рабіць абагульняючыя высновы.
 4. Выконваць дзеянні паслядоўна, прывучаючы
  працаваць па вызначаным алгарытме
  (Рэгулятыўныя УУД).
 5. Выяўляць задачы з прапанаваных тэкстаў.

Запланаваныя вынікі (універсальныя навучальныя
дзеяння).

Асобасныя універсальныя навучальныя дзеянні:

 • праяўляць станоўчае стаўленне да школы і
  вучэбнай дзейнасці, у прыватнасці, да вывучэння
  матэматыкі;
 • праяўляць цікавасць да навучальнага матэрыялу;
 • ўсведамляць прычыны поспеху ў вучобе;
 • мець агульнае ўяўленне аб маральных нормах
  паводзін;
 • мець першапачатковыя ўяўленні пра веды і
  няведанні;
 • ажыццяўляць першапачатковую ацэнку
  ўласнай вучэбнай дзейнасці;
 • ўсведамляць сваю грамадзянскую ідэнтычнасьць на
  аснове гістарычнага матэматычнага
  ўтрымання.

Рэгулятыўныя універсальныя навучальныя дзеянні:

 • прымаць і захоўваць вучэбную задачу,
  адпаведную этапу навучання;
 • разумець выдзеленыя настаўнікам арыенціры
  дзеянні ў навучальным матэрыяле;
 • прамаўляць услых паслядоўнасць
  вырабляюцца дзеянняў, якія складаюць аснову
  асвойваем дзейнасці (2-3 дзеянні);
 • ажыццяўляць сумесна з настаўнікам або
  аднакласнікамі кантроль свайго ўдзелу ў
  даступных відах пазнавальнай дзейнасці;
 • выконваць навучальныя дзеянні ў вуснай і
  пісьмовай мовы;
 • прымаць разнастайныя вучэбна-пазнавальныя
  задачы і інструкцыі настаўніка;
 • у супрацоўніцтве з настаўнікам, класам знаходзіць
  некалькі варыянтаў вырашэння вучэбнай задачы;
 • ажыццяўляць пакрокавы кантроль па выніку
  пад кіраўніцтвам настаўніка;

Пазнавальныя універсальныя навучальныя
дзеяння:

 • самастойна ажыццяўляць пошук неабходнай
  інфармацыі пры працы з падручнікам;
 • кадзіраваць інфармацыю ў знакава-сімвалічнай
  форме ў найпростых выпадках (з выкарыстаннем 2-5
  знакаў або знакаў, 1-2 аперацый);
 • будаваць невялікія матэматычныя паведамленні ў
  вуснай і пісьмовай форме (2-3 прапановы);
 • ажыццяўляць аналіз аб’екта (з вылучэннем 2-3
  істотных прыкмет);
 • праводзіць параўнанне (паслядоўна па 2-3
  падставах, нагляднае і па прадстаўленні;
  супастаўленне і супрацьпастаўленне);
 • пад кіраўніцтвам настаўніка праводзіць
  класіфікацыю вывучаюцца аб’ектаў (выдзяляць
  падстава класіфікацыі, знаходзіць розныя
  падставы для класіфікацыі, праводзіць
  разбіццё аб’ектаў на групы па вылучаным
  падставе);
 • пад кіраўніцтвам настаўніка праводзіць аналогію і
  на яе аснове будаваць і ў нескладаных выпадках
  правяраць высновы па аналогіі;
 • будаваць найпростыя індуктыўныя развагі
  (Фармуляванне агульнай высновы на аснове
  параўнання 2-3 аб’ектаў аб наяўнасцi ў iх агульных
  уласцівасцяў; на аснове аналізу вучэбнай сітуацыі і
  веды агульнага правіла фармуляваць выснову аб
  уласцівасцях адзінкавых вывучаюцца аб’ектаў);
 • пад кіраўніцтвам настаўніка ажыццяўляць дзеянне
  падвядзення пад паняцце (для вывучаных
  матэматычных паняццяў);
 • даваць характарыстыкі вывучаемых
  матэматычным аб’ектам на аснове іх аналізу;
 • падводзіць аналізаваныя аб’екты пад паняцце
  рознага ўзроўню абагульнення;
 • самастойна выконваць эмпірычныя
  абагульнення на аснове параўнання вывучаемых
  матэматычных аб’ектаў і фармуляваць высновы;
 • разумець адносіны паміж вывучаемымі паняццямі.

Камунікатыўныя універсальныя навучальныя
дзеяння:

 • прымаць удзел у рабоце парамі і групамі;
 • дапускаць існаванне розных пунктаў
  гледжання;
 • разумець неабходнасць выкарыстання ў зносінах
  правілаў ветлівасці;
 • будаваць зразумелыя для партнёра выказвання;
 • адэкватна выкарыстоўваць сродкі вуснага
  зносін для вырашэння камунікатыўных задач.

(96) няяўных параўнанне. вылучэнне істотных
прыкмет паняццяў «дакладнае роўнасць»,
«Няправільнае роўнасць».

(97) Складанне новых аб’ектаў (вольны
канструяванне). Знаходжанне значэнняў выразаў.

(94) Параўнанне тэкстаў з мэтай падвядзення пад
паняцце «задача». Рашэнне задачы.

ход урока

1. Арганізацыйны момант.

Настаўнік.

Доўгачаканы дадзены званок,
Пачынаецца ўрок!
Пачынаем мы зноў:
Вырашаць, адгадваць, лічыць!
Пажадаем усім ўдачы —
За працу, у добры час!

Ўстанем, повернёмся, нахілам галавы
павітаем нашых гасцей.

Ўвядзенне ў тэму ўрока.

Настаўнік.

— Хлопцы, каб у чарговы раз нам патрапіць у
краіну матэматыка, мы павінны адгадаць загадку:

Варта трёхглавый волат
Ён правілы раскажа нам,
Каму куды ісці і ехаць,
Каб не стварыць затор, перашкоды.
Калі загарэўся чырвоны,
Стой! Рух небяспечна!
Загарэўся жоўты святло,
Чакай, руху няма!
Святло зялёны на табло,
Рух дазволена.
— Што гэта? (Святлафор).

ПДР і ПП

-Святлафор задае пытанне: На якое святло
дазволена пераходзіць дарогу?

— Пераходзім, калі загараецца зялёнае святло,
дарогу пераходзім акуратна, асабліва ў зімовы
перыяд. Узімку на дарогах вельмі слізка.

— Але загарэўся чырвонае святло, святлафор ня
прапускае нас у краіну матэматыка, ён хоча
праверыць, як мы ведаем табліцу складання, як мы
ўмеем лічыць вусна. Давайце пакажам святлафора.
Гатовыя? Так.

2. Актуалізацыя ведаў. паўтарэнне пройдзенага
матэрыялу.

— У краіне матэматыка на небе з’явіліся хмаркі,
яны перашкаджаюць нам пазнаёміцца ​​з новымі жыхарамі
краіны. Каб іх разагнаць, трэба выканаць
заданне — знайсці значэння выразаў, а дапаможа
вам веданне табліцы складання. Гатовыя? Так.

— Паглядзіце хлопцы на дошку, хто нас сустракае
у краіне матэматыка? Як называюцца гэтыя знакі?
(Больш, менш, роўна)

— Як мы называем матэматычныя запісы з
такімі знакамі? (РОЎНАСЦІ І няроўнасць)

— Так якую матэматычную запіс называем
роўнасцю або няроўнасцю? (Матэматычную
запіс, у якой ёсць знакі < > = называем
роўнасцю або няроўнасцю).

— Хлопцы, паглядзіце, загарэўся зялёнае святло, мы
дакладна выканалі заданне, правільна адказалі на
пытанні. Смела адпраўляемся ў краіну матэматыка.

Усе вашыя ўменні спатрэбяцца сёння на
ўроку, а ўвага — асабліва. Скажыце, якое
сёння лік? (25 лютага)

Настаўнік.

— Успомнім ўсё, што ведаем пра ліках 2 і 5.Какие гэта
лікі — адназначныя або двухзначныя?

Дзеці.

— Гэта колькасці адназначныя, бо пры іх запісы
выкарыстоўваецца адна лічба.

Настаўнік.

— Якія гэта лікі: натуральныя ці
ненатуральныя?

— Гэтыя лікі натуральныя, бо стаяць у
натуральным шэрагу лікаў.

Настаўнік.

— Аб якім ліку мы кажам, што яно
ненатуральная? Чаму?

Дзеці.

— Лік 0 ненатуральная лік. Лік нуль нічога
не абазначае.

настаўнік:

— Правільна. У перакладзе з лацінскага слова
«Нулус» азначала нішто, а ў Старажытнай Індыі
адсутнасць чаго-небудзь пазначалі пустым кругам.

— Якія колькасці з’яўляюцца папярэднімі для
лікаў 2 і 5? (1 і 4)

— Якія наступныя за лікамі 2 і 5. (3 і 6)

— Якое з гэтых лікаў (2 і 5) больш, і на колькі?
(3)

— Як даведаўся? Як даведацца на колькі адно лік
больш ці менш іншага?

(Каб даведацца, наколькі адно лік больш ці
менш іншага, трэба з большай колькасці адняць
меншае.)

— Прапішам ліку «у паветры».

— Малайцы! Зачыняю прэзентацыю, адкрываю дошку.

настаўнік: — Адкрылі сшыткі, запішам
лік-дату — 25 ФЕФРАЛЯ. Прапішам лікі ў сшытках
— у чыстапісанні — 0 2 5 — заканамернасць у
парадку ўзрастання, чаргуючы дадзеныя колькасці.

— Запішам спачатку папярэднія чысла ў
суседніх клетках 1 4 запішам наступныя ліку 3 6
у суседніх клетках (паказваю указкай всё на
дошцы).

— Каму цяжка, можна папрацаваць фламастэрам на
чароўнай старонцы.

— Запішыце ўсе лікі, якія сустрэліся нам у
чыстапісанні ў парадку ўзрастання, на новай
радку, праз клетачку.

— Што ў вас атрымалася? Прачытай (Настаўнік
запісвае на дошцы). Можам мы назваць гэты запіс
натуральным побач лікаў? Няма, чаму? 0 — ня
натуральны лік.

— Пайсці да дошкі, скласці з лікамі 2 і 5
роўнасці і няроўнасці. Дзе трэба вставь
лік два, дзе трэба, лік 5!

Вучань складае:

2<5

5> 2

2 = 2

5 = 5

Настаўнік.

— Якую матэматычную запіс мы называем
роўнасцю або няроўнасцю?

— Чаму запісу на дошцы мы не можам назваць
выразам? Што такі выраз?

Настаўнік.

— Правільна. Выраз — запіс, у якой колькасці
злучаныя знакамі дзеянняў. Знакаў параўнання ў
выразах няма. Сядай, малайчына.

Зачыняецца дошкай, якая адкрывае прэзентацыю

Праца над новым матэрыялам. Праблема: няяўных
параўнанне.

-Хлопцы, увага на дошку. Сёння ў краіну
матэматыка з намі адправіліся Саша і Каця.
Паглядзіце на заданні, якія яны выконвалі. як
называюцца такія матэматычныя запісу?

Дзеці.

— Роўнасці і няроўнасці.

Настаўнік.

— Дакладна, мы бачым знакі параўнання. прачытайце
заданне.

— Хачу звярнуць вашу ўвагу, вам было зроблена
папярэджанне яшчэ ў пачатку ўрока, каб вы былі
як мага больш уважлівымі. Каця і Саша выконвалі
Аднолькавымі заданні, але знакі параўнання
(Паказваю указкай на дошцы) у першай і другой
радках ў іх розныя. Значэння выразаў ня
супадаюць. Чаму так адбылося?

— Правільна — хлопцы дапусцілі памылкі, ёсць
неадпаведнасці ў запісах. Давайце разам іх
знойдзем і выправім. Вы знаходзіце памылкі і
папраўляеце чырвоным алоўкам на лісточках, а я
выпраўляю на дошцы.

— Звернем увагу на няроўнасці ў першай
радку. Хто з хлопцаў дапусціў памылку? (Памылку
дапусціла Каця, 5 больш 3 на 2)

— Праверым.

Слайд.

— Выпраўце ў сябе на лісточках Каціну памылку.

— Другі радок, хто дапусціў памылку? (Памылку
дапусціў Саша, 8-5 = 3, а 3 больш за два)

— Выправім. Праверым. Слайд.

— Трэці радок, хто дапусціў памылку? памылку
дапусціла Каця. 7-2 = 5, а 5 больш чатырох на адзін.
Выправім. Праверым. Слайд.

— Чацвёртая радок — памылку дапусціў Саша. 4 + 4 = 8, а
8 больш 7. Праверым.

— Паглядзіце ўважліва, што ў нас атрымалася.
Роўнасці і няроўнасці ў нас засталіся? (Да)

— Але нейкія з іх верныя, а якія-то няма!
Выпішыце ў сшытак вернемся роўнасці і верным
няроўнасці — г.зн. тыя, у якіх дзеці не
дапусцілі памылак.

3. САМАСТОЙНАЯ ПРАЦА ў сшытках

СЛАЙД з выкананым заданнем.

— Устаньце тыя, у каго запіс супадае з запісам
на дошцы. Якія роўнасці і няроўнасці вы
выпісвалі? Верныя.

— Без памылак, без неадпаведнасцяў, то ёсць верныя!
А чаму не запісалі астатнія роўнасці і
няроўнасці? Там ёсць памылкі.

— Г.зн. мы не выпісвалі тыя, якія хлопцы
выканалі няправільна!

Слайд выснову.

— Верныя мы выпісалі, няслушныя няма (паказваю на
дошцы). Дык якія бываюць роўнасці і няроўнасці?

Выснову: Роўнасці і няроўнасці бываюць верныя і
няслушныя.

— Правільна. Роўнасці і няроўнасці без памылак,
без неадпаведнасцяў называюць вернемся, а роўнасці
і няроўнасці, дзе левая частка не адпавядае
правай (або яе значэнне), пра такія няроўнасць
кажуць, што гэта няроўнасці няслушныя.

Вы малайцы, вы добра папрацавалі, давайце
Адпачнем.

4. фізхвілінкам (СЛАЙД).

Мы лічылі і стаміліся.
Дружна ўсё мы ціха ўсталі,
Пачынаецца размінка.
Ўсталі, роўненькія спінкі.
Налева — направа нахіліліся,
Мы сёння не ленаваліся.
Прысядаць мы па ліку,
Раз — два — тры — чатыры — пяць.
Гэта патрэбная работа —
Мышцы ног трэніраваць.
А цяпер, мы ўсе, рукамі
Нашы знакі паказалі:
Больш, менш і роўна,
Нам зараз не ўсё роўна!
За «Мульцяшкі» паўтарай,
Адпачывай, але не пазяхай!

5. Замацаванне матэрыялу. Праца па падручніку:

— Хлопцы адкрыйце падручнікі на старонцы 38,
знайдзіце нумар 94 (Параўнанне тэкстаў з мэтай
падвядзення пад паняцце «задача». рашэнне
задачы.).

Слайд — задача.

— Параўнайце тэксты. Які з іх з’яўляецца
задачай? Успомнім, які тэкст мы называем
задачай?

— Тэкст, у якім ёсць умова, пытанне, лікавыя
дадзеныя для адказу на яго, мы называем задачай.

— Дык які з тэкстаў з’яўляецца задачай, дакажы?

— Другі тэкст з’яўляецца задачай, бо ў ім
ёсць пытанне, ці ёсць лікавыя дадзеныя для адказу на
яго.

— Прачытай ўслых яшчэ раз задачай. (СЛАЙД З
задач)

— Пра што гаворыцца ў задачы? (Аб цацках на паліцы
— ляльках і мядзведзікаў).

— Колькі лялек за ўсё — вядома? (3) Пералічым.

— Колькі мішак за ўсё — вядома? (Да) — Колькі?
(3) Пералічым.

— Прачытай пытанне.

Чытаў вучням: Колькі цацак на паліцы?

— Ці зможам мы адказаць на пытанне ў задачы? (Да)

— Дакажы. Што мы павінны ведаць, каб адказаць на
пытанне ў задачы?

(Колькасць мішак, колькасць лялек)

— Вядома колькі плюшавых мішак стаяла на
паліцы? (Так, 3)

— Вядома колькі лялек стаяла на паліцы? (Так, 3)

— Нас просяць вырашыць задачу, запісаўшы выраз.
Пасля знайсці яго значэнне.

— Якое дзеянне запішам ў выразе, каб
даведацца, колькі ўсяго цацак стаяла на паліцы?
(Дзеянне складання)

— Выйдзі да дошкі і запішы выраз, з дапамогай
якога мы адкажам на пытанне ў задачы.

Зачыняюцца прэзентацыя, адчыняе дошку

ВЫХАД вучань да дошкі

— З дапамогай якога знаку мы запісваем дзеянне
складання? (+) — Якія колькасці будзем складваць? (3 і 3) —
Чаму? Што абазначаюць гэтыя лікі?

Вучні:

— Гэтыя лікі абазначаюць колькасць мішак і
колькасць лялек. Складаем гэтыя лікі. дзеянне
складання запісваем з дапамогай знака +.

НАСТАЎНІК:

— Знайдзіце значэнне гэтага выказвання: 3 + 3 = 6.

— Што пазначае лік 6? (Колькасць усіх
цацак, колькі цацак за ўсё)

— Давайце праверым сябе, ці правільна мы
адказалі на пытанне ў задачы — пералічым усе
цацкі на малюнку. Паставілі пальчыкі ў падручнік
— лічым. Мы вырашылі дакладна. 6 = 6

— Запішы на дошку, а вы хлопцы ў сшытак гэта
роўнасць: 6 = 6.

— Як называецца запіс? Якое роўнасць,
дакладнае або няслушная? (Дакладнае роўнасць) — Сядай
на месца.

— Хлопцы, паглядзіце ўважліва на нашу запіс
— там, дзе запісана рашэнне задачы. мы запісалі
выраз, знайшлі яго значэнне, што ў нас
атрымалася? Як называецца такая матэматычная
запіс? роўнасць

— Якое гэта роўнасць? вернемся роўнасць

Зачыняецца дошкай і адкрываюць прэзентацыя: 3 + 3 = 6

— Памяняйце значэнне выразу так, каб
атрымалася няправільнае роўнасць. Пералічыце свае
няслушныя роўнасці (дзеці называюць з месцаў).

Слайд.

— Запішыце ў сшытак наша няправільнае роўнасць —
3 + 3 = 7.

— Памяняйце знак параўнання так, каб
атрымалася дакладнае няроўнасць. Назавіце сваё
няроўнасць. Зрахуем з дошкай:

Слайд — 3 + 3<7.

— Памяняйце знак параўнання так, каб
атрымалася няправільнае няроўнасць. Назавіце сваё.
Зрахуем з дошкай

Слайд — 3 + 3> 7.

— Дык якія бываюць роўнасці і няроўнасці?
(Поўны адказ: роўнасці і няроўнасці бываюць
верныя і няслушныя.)

— Там, дзе ёсць неадпаведнасці паміж
параўноўваем запісамі злева і справа, мы
гаворым пра няслушны параўнанні — няслушных
роўнасці і няроўнасць.

— У нашай краіне матэматыка даўно скончыўся
дождж. А пасля дажджу, што мы звычайна бачым на небе?
Прыгожую вясёлку. Калі будзеце ўважліва сачыць
за жыхаром краіны Матэматыка — котёнком
Квадрацікам — вочкамі — вы ўбачыце прыгожую
вясёлку.

6. фізхвілінкам для вачэй.

7. Складанне новых аб’ектаў, вольны
канструяванне.

— Знайдзіце ў падручніку нумар 97. СЛАЙД

— Акрамя млекакормячых жывёл на малюнку
намаляваныя насякомыя і птушкі. Адносім Ці мы іх да
царстве жывёл або мы іх адносім да царстве
раслін ці грыбоў?

— Так, мы іх адносім да царстве жывёл. значыць
ўсе аб’екты на малюнку — гэта жывёлы.

Чытаю па падручніку заданне: запішы столькі сум,
колькі на малюнку жывёл якія жывуць у вадзе.
Запішы столькі рознасцяў, колькі жывёл
якія жывуць на сушы. Мы падзялілі, заданне будзем
выконваць па варыянтах.

— Першы варыянт запіша столькі сум, колькі
на малюнку жывёл, якія жывуць у вадзе. другі
варыянт запіша столькі рознасцяў, колькі
жывёл, якія жывуць на сушы. Хачу звярнуць вашу
увагу на жывёліну — гусь. Дзе ён можа
знаходзіцца? І ў вадзе, і на сушы. Значыць і першы, і
другі варыянт будуць яго ўлічваць.

— Давайце вызначым, колькі жывёл,
якія жывуць у вадзе?

Першы варыянт? (4) пералічыш — маржоў, Дэльфін,
КІТ, ГУСЬ. Праверым! Слайд.

— Давайце вызначым, колькі жывёл,
якія жывуць на сушы? Другі варыянт? (5) пералічыш —
Бялкоў, БАБОЧКА, ГУСЬ, вожыкаў, АСА. Праверым! Слайд.

— Такім чынам першы варыянт самастойна
запісваць 4 сумы, ня знаходзячы іх значэнне. другі
— 5 рознасцяў, ня вылічаючы іх. Памятаеце, што вы
запісваеце выразу, не знаходзячы іх значэнняў.
Знайдзіце на лісточках нумар 97 — падпісаны.
Устаўце ў акенцы патрэбныя колькасці, любыя.

Слайд.

8. Ацэнка і самаацэнка.

— Абмяняў лісточкамі, праверце, правільна
Ці выканаў заданне ваш сусед па парце. Знайдзіце
значэння выразаў вашага суседа, запішыце іх
простым алоўкам. Абмяняў, праверце.
Можна сцерці гумкай, запісаць свой варыянт
адказу, калі знайшлі памылку.

— Прачытаем, што ў вас атрымалася. першы
варыянт. Другі варыянт.

— Хлопцы, вы запісалі выразы, знайшлі іх
значэння, што ў вас атрымалася, як мы называем
такія матэматычныя запісу? РОЎНАСЦІ

— Роўнасці, у якіх мы не дапусцілі памылак,
якія яны — верныя або няслушныя? Вернемся.

— Спадзяюся, што няслушных роўнасцяў ў нас у гэтым
заданні няма, або калі ёсць, то вельмі мала.
Лісточкі укладзеце ў сшытак, а я праверу, як
справіліся з заданнем.

9. Вынік урока: Выснова. самаацэнка універсальных
навучальных уменняў, дзеянняў.
Прэзентацыя.

— Хлопцы, якія матэматычныя запісу называем
роўнасцю і няроўнасцю? Запісы, у якіх ёсць
знакі параўнання, называем роўнасці і
няроўнасць.

— Якія бываюць роўнасці і няроўнасці?
Роўнасці і няроўнасці бываюць вернымі і
нявернымі.

— Якія роўнасці і няроўнасці называем
нявернымі? Гэта матэматычныя запісу, дзе знакі
параўнання пастаўленыя няслушна.

— Хлопцы, у вас на партах у кожнага ёсць па два
білета. Вам трэба выбраць і адзін з іх узяць у
рукі. Вазьміце ў рукі каляровы білет, калі вы
зразумелі, што такое верныя і няслушныя роўнасці і
няроўнасці. З гэтым білетам вы можаце смела
далей падарожнічаць па краіне Матэматыка. Калі
вы не зразумелі, як адрозніць верныя і няслушныя
роўнасці і няроўнасці, вазьміце ў рукі
чорна-белы білет. З гэтым білетам на наступных
ўроках матэматыкі трэба быць больш уважліва.
Падніміце, пакажыце, ці ўсё ў нас з квіткамі.
Малайцы! Ўрок скончаны, ідзіце адпачываць.

Слайд: Да сустрэчы!


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018