Значэнне экалагічных гульняў для развіцця дзіцяці

 • Міхаліна Святлана Рыгораўна, выхавальнік

Чалавек і прырода. … Гэтая тэма вельмі актуальная ў
наш час, так як гаспадарчая дзейнасць
людзей ўплывае на навакольнае асяроддзе, жывёльны і
раслінны свет, і нават нярэдкія сітуацыі,
мяжуюць з экалагічнымі катастрофамі.

Праблема выхавання экалагічнай культуры
чалавека стала жыццёвай неабходнасцю, адным
з умоў захавання нашага агульнага дома —
Зямлі. Менавіта таму так актуальна
экалагічнае выхаванне дашкольнікаў.

Экалагічнае выхаванне дзяцей дашкольнага
ўзросту мяркуе:

 • выхаванне маральных адносін да прыроды
  (Маральнае выхаванне);
 • фарміраванне сістэмы экалагічных ведаў і
  уяўленняў (інтэлектуальнае развіццё);
 • развіццё эстэтычных пачуццяў (уменне бачыць і
  адчуць прыгажосць прыроды);
 • удзел дзяцей у пасільнай для іх дзейнасці
  па догляду за раслінамі і жывёламі, па ахове і
  абароне прыроды.

Улічваючы ўзроставыя асаблівасці дашкольнікаў,
экалагічнае выхаванне дзяцей у дзіцячым садзе
неабходна пабудаваць на гульнявой аснове, з
вялікім уключэннем розных відаў гульняў.

Экалагічныя дыдактычныя гульні ўмоўна
можна падзяліць на групы:

 • Гульні на азнаямленне з разнастайнасцю жывёльнага
  і расліннага свету; (Напрыклад, гульня «Што дзе
  расце, хто дзе жыве? »- дадатак
  1
  )
 • Гульні на азнаямленьне са з’явамі прыроды;
 • Гульні на фарміраванне маральных адносін да
  прыродзе.

Якое ж значэнне экалагічных гульняў для
развіцця дзіцяці?

Разнастайныя гульні з экалагічным
утрыманнем не толькі знаёмяць дзіцяці з
навакольным вакол светам, але і дапамагаюць
сфарміраваць сістэму сацыяльных каштоўнасцяў,
арыентаваных на беражлівыя адносіны да прыроды:

 • Гуляючы, дзіця знаёміцца ​​з разнастайнасцю
  прыроды, пазнае, што ўсё на Зямлі ўзаемазвязана.
  Засцерагаючы самае маленькае істота ў жывёльным
  свеце, чалавек спрыяе захаванню прыроды
  Зямлі. (Напрыклад, гульні «Рыбы, птушкі, звяры», «Хто
  схаваўся? »)
 • Гуляючы жывёламі або заляцаючыся за раслінамі,
  дашкольнікі знаёмяцца з разнастайнасцю і
  непаўторнасцю жывёльнага і расліннага свету,
  адзначаюць асаблівасці жыцця і паводзін, а гэтак жа
  параўноўваюць свет чалавека і свет прыроды, што
  спрыяе фармаванню чуласці і душэўнай
  спагадлівасці дзіцяці.
 • Пазнаючы пра асаблівасці жыцця жывых істот у
  розны час года, дзіця вучыцца суперажываць,
  праяўляць дабрыню, аказваць пасільную дапамогу.
  (Напрыклад, гульня «Птушкі ля кармушкі»)
 • Назіраючы за аб’ектамі прыроды, у прыватнасці
  квітнеючымі раслінамі, хмызнякамі або
  дрэвамі, дашкольнікі вучацца захапляцца
  прыгажосцю кветак, адчуваюць іх водар, адчуваюць
  пругкасць галінак, шурпатасць кары. Усё гэта
  спрыяе развіццю эмоцый і эстэтычных
  пачуццяў.
 • З дапамогай навучальных экалагічных гульняў дзеці
  вучацца не толькі клапатлівай і асцярожнаму
  адносінах да прыроды, але і правільна ацэньваць
  ўчынкі людзей, у іх фармуецца
  гуманна-каштоўнаснае стаўленне да прыроды.
  (Напрыклад, гульня «Дапамажы лясным жыхарам»)
 • Праз гульню дзіця пазнае правілы
  ўзаемадзеяння з прыродай, вучыцца папярэджваць
  няправільныя ўчынкі, з дапамогай дарослага
  папраўляць наступствы сваіх памылковых дзеянняў
  у адносінах да аб’ектаў прыроды. (Напрыклад, гульні
  «На лясной палянцы» (дадатак
  2
  ), «Як сябе паводзіць у лесе»)

Вялікі ўплыў аказваюць экалагічныя гульні і
на разумовае развіццё. Дзеці вучацца разважаць,
рабіць высновы, абагульняць, пры гэтым трэніруюцца іх
увагу, памяць, развіваецца адвольнае
ўспрыманне. Вырашаючы задачы, пастаўленыя ў гульні,
дзіця вучыцца вычляняць асобныя прыкметы
з’яў ці прадметаў (Напрыклад, гульня «Часы
года »), параўноўваць, групаваць,
класіфікаваць па пэўных рысаў і
прыкметах (Напрыклад, гульня «Хто дзе жыве?»).

Гэтак жа ў працэсе экалагічных гульняў
ўзбагачаецца слоўнікавы запас: дзеці пазнаюць
назвы жывёл, птушак, раслін, насякомых,
вучацца апісваць іх знешні выгляд, характэрныя
асаблівасці. (Напрыклад, гульня «Адгадай, што за
расліна? »), практыкуюцца ў адукацыі
аднакаранёвых слоў. (Напрыклад, гульня «У кого какая
мама? «) У працэсе правядзення гульняў экалагічнай
накіраванасці ў дзяцей развіваецца сувязная гаворка,
яны паслядоўна і складна распавядаюць аб тых
ці іншых аб’ектах прыроды, складаюць невялікія
апавяданні і казкі.

Варта адзначыць, што экалагічныя гульні
спрыяюць і развіццю матэматычнага
мыслення — дзіця адлічвае неабходнае
колькасць прадметаў (Напрыклад, гульня «Збяры
гузы у кошык »), параўноўвае іх па велічыні і
форме, удасканальваецца арыенціроўка ў часе
(Гульня «Што спачатку, што потым?»). У ходзе
экалагічных гульняў дзеці рознага дашкольнага
ўзросту шляхам шматразовых паўтораў ня
толькі засвойваюць аб’ём ведаў, прадугледжаны
«Праграмай выхавання ў дзіцячым садзе», але і пры
дапамозе гэтых ведаў вучацца рэгуляваць і
накіроўваць свае паводзіны і дзейнасць у
прыродзе.

У працэсе назірання за аб’ектамі прыроды ў
дзіцяці развіваецца назіральнасць (гульня
«Знайдзі аднолькавыя каменьчыкі»).

Экалагічныя гульні садзейнічае таксама
фізічнага развіцця дзяцей. пераймаючы рухам
жывёл, малюючы то рух вады (гульня «Ходзяць
кропелькі па крузе »), то парывы ​​ветру (гульня
«Вецер»), дзіця ўдасканальвае такія якасці,
як спрыт, хуткасць, каардынацыя рухаў.

Падводзячы вынік вышэйпададзенага, можна з
упэўненасцю сказаць, што гульні экалагічнай
накіраванасці дапамагаюць вырашыць шматлікія задачы
выхавання і развіцця, аказваюць неацэнную
дапамогу ў фарміраванні асобасных якасцяў
дашкольнікаў.

дадатак 3


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018