Тэставанне — форма кантролю ведаў вучняў

  • Мантрова Таццяна Валянцінаўна, настаўнік музыкі

Важным звяном працэсу навучання з’яўляецца
кантроль ведаў і ўменняў навучэнцаў.
Паступовы пераход ад традыцыйных формаў
кантролю і ацэньвання ведаў да тэставання
адказвае духу часу і агульнай канцэпцыі
мадэрнізацыі расійскай сістэмы адукацыі.

Педагагічны тэст — гэта інструмент,
прызначаны для вымярэння навучанасці
навучэнца, які складаецца з сістэмы тэставых
заданняў, стандартызаваных працэдуры
правядзення, апрацоўкі і аналізу вынікаў.

Тэставанне ў педагогіцы выконвае тры
асноўныя ўзаемазвязаныя функцыі:
дыягнастычную, навучальную i выхаваўчую:

1. дыягнастычная функцыя заключаецца ў
выяўленні ўзроўню ведаў, уменняў, навыкаў
навучэнца. Гэта асноўная функцыя тэставання.

2. навучалая функцыя тэставання складаецца
у матываванасць навучэнца да актывізацыі работы
па засваенню вучэбнага матэрыялу.

3. выхаваўчая функцыя праяўляецца
у перыядычнасці і непазбежнасці тэставага
кантролю. Гэта дысцыплінуе, арганізуе і
накіроўвае дзейнасць навучэнцаў, дапамагае
выявіць і ліквідаваць прабелы ў ведах, фармуе
імкненне развіць свае здольнасці.

У практычнай дзейнасці выкарыстоўваю розныя
віды тэставых заданняў:

1. Заданні з выбарам адказаў:

а) задання з выбарам аднаго правільнага адказу.

б) заданні з выбарам некалькіх правільных
адказаў

в) заданні з выбарам аднаго няправільнага
адказу.

2. Заданні на ўстанаўленне адпаведнасці.

3. Заданні з адкрытым адказам.

Асноўнымі вартасцямі дадзенай формы кантролю
ведаў з’яўляецца:

— магчымасць дэталёвай праверкі засваення
навучэнцамі кожнай тэмы;

— ажыццяўленне дыягностыкі ўзроўню засваення
вучэбнага матэрыялу кожным вучнем;

— забяспечвае адначасовую праверку ведаў
навучэнцаў ўсяго класа і фарміруе ў іх
матывацыю для падрыхтоўкі да кожнага ўрока;

— правільна аформлены тэст павышае цікавасць да
прадмеце.

Прымяняюцца ў вучэбнай дзейнасці пісьмовыя
тэсты з поспехам інтэгруюцца ў кампутарныя тэсты.
Гэта дазваляе мне больш рацыянальна
выкарыстоўваць час урока, ахапіць большы аб’ём
зместу, хутка ўсталяваць зваротную сувязь з
навучэнцамі і вызначыць вынікі засваення
матэрыялу. Адказваючы на ​​пытанні тэстаў, навучэнцы
самі могуць ацэньваць уласныя веды па
прадмеце.

Вопыт прымянення тэстаў паказвае
эфектыўнасць гэтай формы кантролю. тэсты,
распрацаваныя з улікам паслядоўнасці
вывучэння тым, дапамагаюць выявіць прабелы ў ведах,
вызначыць наколькі свядома навучэнцы валодаюць
тэарэтычным матэрыялам. Гэта дазваляе мне
ўнесці неабходныя карэктывы ў далейшую
працу з тым ці іншым вучнем або з класам.
Выкарыстанне такога віду работы дапамагае
ажыццявіць апытанне навучэнцаў па розных праблемах,
ператварыць ўрок у займальны занятак.

дадатак №1 Тэст 4 клас

дадатак №2 Тэст 5 клас

дадатак №3 Тэст 6 клас

дадатак №4 Тэст 7 клас

Выкарыстоўваюцца матэрыялы:

1. Т. А. Замяціна. Сучасны ўрок музыкі. Масква
«Глобус» 2007г.

2. И.Д.Агеева Займальныя матэрыялы па музыцы,
тэатру, кіно. Метадычны дапаможнік. ГЦ Сфера, 2006г.

Інфармацыйныя рэсурсы:

1. http://elektest.narod.ru/p7aa1.html

2. http://ru.wikipedia.org. Што такое
педагагічны тэст?


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018