Урок па тэме Рашэнне задач з дапамогай ураўненняў. 5-ы клас

 • Косцікава Святлана Сяргееўна, выкладчык

мэты:

 • Вучэбная: Фарміраваць уменні рашаць задачы
  з дапамогай ўраўненні; стварыць умовы для
  разумення залежнасці паміж велічынямі,
  адпрацаваць ўменне складаць план-схему і
  табліцу па ўмове задачы, удасканальваць
  вылічальныя навыкі, спрыяць
  фарміраванні ўменняў прымяняць прыёмы параўнання,
  абагульнення і выдзялення галоўнага
 • якая развівае: Развіваць лагічнае
  мысленне, памяць, увага, навыкі
  самастойнай і творчай працы,
  матэматычнай гаворкі пры каментаванні
  рашэнняў, развіваць навыкі кантролю і
  самакантролю; развіваць уменні: аналізаваць,
  ацэньваць, аргументаваць і рабіць высновы,
  развіццё пазнавальнай актыўнасці вучняў,
  павышэнне матывацыі навучання шляхам
  выкарыстання яркай, маляўнічай прэзентацыі да
  ўрока.
 • выхаваўчая: Выхоўваць цікавасць да
  прадмеце, дакладнасць і акуратнасць у афармленні
  рашэнняў, фарміраваць уменне працаваць у парах.

Абсталяванне і навочнасць: Камп’ютар,
праектар, экран. Прэзентацыя PowerPoint.

дадатак 2

ход урока

I. Арганізацыйны момант

Настрой навучэнцаў на працу. прывітанне
настаўніка.
(слайд 1. См. дадатак
1
)

II. Пачатак урока

Паведамленне тэмы, пастаноўка мэтаў і задач на
ўроку. (слайд 2)

III. вусная праца

1) Вусны рахунак: матэматычная ланцужок.

Навучэнцам дэманструецца слайд 3, на якім
прадстаўлены матэматычныя ланцужкі. настаўнік
франтальна працуе з класам.

2) Бліц-турнір.

Навучэнцам дэманструюцца слайды 4-7, на
якіх прадстаўлены задачы на ​​складанне
літарных выразаў.

Задачы бліц-турніру.

 1. Раніцай Маша зрабіла х папяровых жураўлікаў, што ў 2
  разы менш, чым вечарам. колькі папяровых
  жураўлікаў за ўсё зрабіла Маша?
 2. У садзе ў кустоў чорнай парэчкі, а чырвонай ў 2
  разы менш. У колькі разоў больш кустоў чорнай
  парэчак, чым чырвонай?
 3. Купілі а каробак ёлачных цацак па 4 цацкі ў
  кожнай. Колькі ёлачных цацак купілі?
 4. х кг яблыкаў расклалі ў 5 скрынь. колькі кг
  яблыкаў паклалі ў 13 такіх скрынь?

IV. Самастойная праца з наступнай
взаимопроверкой

Навучэнцы атрымліваюць бланк з заданнем.


1-й варыянт2-й варыянт
1) 3х больш, чым х на 48,1) 27х на 12 менш, чым 201;
2) 8х удвая менш, чым 208;2) 380х ў 19 разоў больш, чым 101;
складзіце кароткую
запіс і запішыце ў выглядзе роўнасці:
3) У Вані было х яблыкаў, у Пеці на 8 яблыкаў
больш, а ў Ніны на 3 яблыка менш, чым у Вані.
Разам у іх было 41 яблык.
3) У першы пасудзіна налілі х л вадкасці, ва
другі — на 7 л менш, чым у першы, а ў трэці на
10 л больш, чым у другой. У трэцім пасудзіне
аказалася столькі вадкасці, колькі ў першым і ў
другім разам.

Вучні самастойна працуюць 7-10 хвілін, а ў
гэты час 2 вучня (адзін з 1 варыянту, іншы з 2
варыянту) выконваюць гэта ж заданне на задняй
частцы дошкі. (На экране слайд 8). праверка
выканання самастойнай работы
ажыццяўляецца з выкарыстаннем слайда 9.

V. фізкультхвілінкі

(слайд 10).

VI. Тлумачэнне новага тыпу задач

1) Знаёмства вучняў з алгарытмам рашэння
задач на часткі. Разбор задачы № 583, выкарыстоўваючы
тлумачальны тэкст падручніка.

— Прачытайце задачу.

— Гэта задача на часткі.

— Прачытайце яе рашэнне. Звярніце ўвагу на
тое, што трэба пазначыць за х

— Такім чынам, х — гэта маса адной часткі.

— Якія кампаненты трэба ўзяць, каб
прыгатаваць вішнёвы сіроп?

— Колькі частак кожнага кампанента трэба
ўзяць?

— Звярніце ўвагу на схему ў падручніку.

2) А зараз мы з Вамі па такім узоры складзем
схему і вырашым задачу на часткі. паглядзіце на
экран. На экране з’яўляецца тэкст задачы № 622.

(Разбор задачы № 622, тэкст якой у дзяцей на
бланку да ўроку і на слайдзе 11.)

Ідзе франтальная работа з класам.

— Прачытайце задачу.

— Што варта пазначыць за х?

— Якія кампаненты бяруць для падрыхтоўкі
вішнёвага варэння?

— Як скласці схему да задачы?

(Вучні тлумачаць, і паступова ўсё рашэнне
з’яўляецца на слайдзе 12.)

— Растлумачце, як скласці раўнанне?

Навучэнцы запісваюць рашэнне задачы ў
сшыткі.

3) Самастойнае рашэнне задачы на ​​часткі (слайд
13
) З наступнай самаправеркі. (слайд 14)

Ўмова задачы: У сумесі цукатаў
змяшчаецца 3 часткі авакада, 4 часткі ківі і 2 часткі
ананасаў, 7 частак бананаў. Якая маса сумесі
цукатаў, калі ў ёй бананаў больш, чым ківі на 177
г?

VII. паўтарэнне

1) Разбор нестандартнай задачы на ​​складанне
раўнання (слайды 16,17,18,19), Падобная задача
разглядалася на папярэднім уроку.

Тэкст задачы: У першым бітоне было ў 3
разы больш сланечнікавага алею, чым у другім.
Калі з першага бітона пералілі ў другой 10 л, то
у другім бітоне стала алею ў 2 разы больш, чым у
першым бітоне. Колькі літраў алею стала ў
кожным бітоне?

Ідзе франтальная работа настаўніка з класам.

— Што прымем за х? Чаму?

(За х лепш прымаць колькасць літраў
алею ў другім бітоне, гэта значыць — меншую
велічыню.)

— Тады, што можна сказаць пра першы бітоне?

(3х л — у першым бітоне)

— Калі з першага бітона пералілі ў другой,
то колькі стала літраў алею ў першым бітоне?
Колькі — у другім?

— Цяпер складзем і запоўнім табліцу.

— На падставе якога сцвярджэння можна
скласці раўнанне?

Складзенае раўнанне вучні рашаюць
самастойна, адзін вучань на задняй часткі
дошкі, з наступнай праверкай у класе.

2) Далей навучэнцы самастойна вырашаюць
ўраўненні з бланка па варыянтах. Першыя двое
вучняў, правільна якія вырашылі раўнанне (па
адным ад кожнага варыянту) дэманструюць сваё
рашэнне класу. Дзеці мяняюцца сшыткамі і адзін у
сябра правяраюць рашэнне ўраўненні.


1-й варыянт2-й варыянт
х : 16 = 324 + 2841344: у = 543 — 487

VIII. Падвядзенне вынікаў урока. рэфлексія

— З якімі задачамі мы сёння пазнаёміліся
на ўроку?

— Які плян рашэння задач на часткі?

— Што вам спадабалася на ўроку?

— Якія былі цяжкасці?

Далей настаўнік выстаўляе адзнакі за працу на
ўроку.

IX. Хатняе заданне

№ 601 (у; г), 607.

Выкарыстоўваная літаратура.

 1. Виленкин Н.Я., Жохава У.І. Матэматыка 5 клас,
  частка №1. ААТ «Маскоўскія падручнікі». М., 2006.
 2. Яршова А.І., Галабародзька В.У. самастойныя
  і кантрольныя работы па матэматыцы для 5 класа. М .:
  Илекса 2008.

Дадатак 1, прыкладанне
2


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018