Урок навакольнага свету ў 1-м класе па тэме: Хто такія звяры? заапарк

  • Копыркина Ганна Уладзіміраўна, настаўнік пачатковых класаў

мэты:

— вывучэнне адметных прыкмет
млекакормячых
— замацаванне ведаў аб адметных прыкметах
рыб, птушак, насякомых
— развіццё разумовых аперацый і гаворкі
— знаёмства з правіламі паводзінаў у заапарку
— развіццё цікавасці да жывёльнага свету.

абсталяванне:

падручнік, карткі з выявамі рыб, птушак,
казурак і звяроў па колькасці дзяцей у класе,
карткі з надрукаванымі адметнымі
прыкметамі груп жывёл, РС, праектар, dvd дыск
«Кірыл і Мяфодзій» 1 клас Навакольны свет.


ход урока

1. Паведамленне тэмы ўрока.

настаўнік: На мінулым уроку мы вывучалі групы
жывёл і іх адметныя прыкметы. сёння мы
працягнем гэтую працу. Хто запомніў, як навукова
называюцца гэтыя групы? (Класы). якія класы
жывёл мы ўжо ведаем?

На дошцы адкрываецца табліца

жывёльны свет
казуркірыбыПтушкі ……… ..


2. Паўтор пройдзенага

а) Індывідуальная праца. Да дошкі выклікаюцца 3
моцных вучня. На стале раскладзены карткі з
адметнымі прыкметамі жывёл. заданне:
выбраць прыкметы для класа рыб, птушак, насякомых
і змясціць на дошку.

б) Франтальная работа. Адгадваньня загадак аб
жывёл.

в) Праверка індывідуальнай працы. табліца
строіць зь:

жывёльны свет
казуркірыбыПтушкі ……… ..
6 лапаклускапёры
3 часткі целаплаўнікідзюбу
вусікіжабрыкрылы
крылы


3. Актуалізацыя тэмы.

настаўнік: У кожнага з вас ёсьць малюнак з
выявай жывёлы. Выйдзеце да дошкі тыя, у
каго птушкі (казуркі, рыбы) і назавіце яе.

Дзеці выходзяць групамі і змяшчаюць карцінкі ў
патрэбны клас табліцы.

настаўнік: У каго-небудзь з вас засталіся карцінкі.
Выйдзеце і назавіце сваіх жывёл. Як мы можам
назваць іх адным словам? (Звяры). Гэта яшчэ адзін
клас жывёльнага свету. У табліцы з’яўляецца
надпіс «Звяры».


4. Тлумачэнне новага матэрыялу.

настаўнік: Як вы думаеце, чаму гэтых жывёл
мы аб’ядналі ў адну групу? Чым яны падобныя?
(Адказы дзяцей)

Давайце адгадаць загадку, якую змясцілі ў
ваш падручнік. Якое з гэтых жывёл — звер? (Стар.
26)

(Адказы дзяцей)

настаўнік: Дык які ж прыкмета звяроў можна
лічыць галоўным? Навукоўцы доўга спрачаліся пра гэта і
зараз мы прачытаем выснову на стар. 26.

Чытанне вываду дзецьмі: Звяры — жывёлы, цела
якіх пакрыта

поўсцю.

настаўнік: Але сярод звяроў сустракаюцца проста
дзіўныя. Паглядзіце на стар. 27 падручніка.
Які з гэтых жывёл не падобны на звера? Чаму?
(Кіт). Аказваецца, што шэрсць — не галоўнае
прыкмета звера. Воўны можа і не быць. галоўныя
прыкметы звяроў — тое, што яны не адкладаюць яйкі
або лічынкі, а нараджаюць на свет ужо жывых
дзіцянятаў і выкормліваюць іх малаком. таму
навуковай мовай звяроў называюць
«Млекакормячыя».

Табліца на дошцы дапаўняецца карткамі:
сысуны, нараджаюць жывых дзіцянятаў,
выкормліваюць малаком, воўну.

настаўнік: Такім чынам, каго звяры сілкуюць малаком?
Успомнім, як называюцца дзіцяняты ў сабакі,
кошкі, каровы, авечкі, чалавека? А чалавек з’яўляецца
сысунам? Чаму? Значыць, чалавек з’яўляецца
жывёлам?

Фізхвілінкам. (Выява звяроў)

5.

настаўнік: Назавіце звяроў, якіх вы бачыце
на малюнках на дошцы. (Гэта жыраф, леў, зебра,
белы мядзведзь). Вы іх бачылі жывымі? Дзе? А можам
мы іх сустрэць на вуліцы, у лесе, ля ракі ці ў
нашым горадзе? А дзе мы іх можам сустрэць? навошта
патрэбныя заапаркі? Тады здзейснім падарожжа ў
заапарк. Адкрыйце падручнік на стар. 28 і разгледзьце
фатаграфію нашага Маскоўскага заапарка. каб не
нашкодзіць ні сабе, ні жывёлам, трэба ведаць
правілы паводзін у заапарку.

6.

Дэманстрацыя эпізоду «Зоопарк» РС,
каментаванне правілаў паводзінаў у заапарку.


7. Падвядзенне вынікаў.

Што можна, а што нельга рабіць у заапарку?

Калі вы ўбачыце ў заапарку жывёла, вы
зможаце вызначыць, да якога класа яно
ставіцца? Як?

Што новага даведаліся сёння на ўроку?


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018