Урок-падарожжа Складанне і адніманне найменных лікаў

 • Лудинина Марына Іванаўна, настаўнік пачатковых класаў

Мэты ўрока:

 • Фарміраваць уменні выконваць аперацыі пераўтварэнні, складання,
  аднімання найменных лікаў.
 • Замацаваць навыкі рашэння задач вывучаных відаў, памнажаць і дзяліць ліку,
  якія сканчаюцца нулямі, правіла на парадак дзеянняў, фарміраваць
  вылічальныя навыкі.
 • Трэніраваць у запісу і чытанні мнагазначных лікаў. спрыяць
  развіццю памяці, увагі, мыслення, прамовы.

ход урока

1. Арганізацыйны момант.

Такім чынам, сябры, увага —
Зноў празвінеў званок.
Сядайце ямчэй —
Пачнем зараз урок.

— Якую тэму вывучалі на мінулым уроку?

2. Актуалізацыя ведаў.

— Сёння на ўроку я прапаную адправіцца ў падарожжа. Вось карта нашага
падарожжа.

Настаўнік вывешвае карту падарожжа.

Мы пабываем на станцыях: Вымярэнняў, выяўленай, пераўтварэнне, Адпачынку, Задач,
Вылічэнняў і вернемся назад у школу. Падарожнічаць мы будзем на цягніку. А дзе
жа паравоз?

— Хто намалюе паравоз адным росчыркам, г.зн. не адрываючы алоўка ад паперы
(Мелу ад дошкі) і не праводзячы ім двойчы па адной і той жа лініі?

— А машыністам у нас будзе яе вялікасць Даўжыня. У падарожжы вы павінны
выканаць шмат складаных заданняў па тэме <<Меры длины>>. Даўжыня бярэ з сабой
дасведчаных, кемлівых, знаходлівых, ўмелых. Ёсць у нас такія?

— А цяпер яна праверыць вас на ўважлівасць.

Намалюй якая адсутнічае постаць: \

Франтальная работа.

Нам весела жывецца —
Зразумела ўсім без слоў.
На вока вызначыць даўжыню адрэзкаў
Хто ўжо гатовы?

Настаўнік паказвае карткі з адрэзкамі 10 см., 5 см., 1 см.

— Колькі ў адным кіламетры метраў, дэцыметраў, сантыметраў, міліметраў?

— Вырашыце задачы:

а) Лань прабегла 6000 м, а машына за гэты час праехала 8 км. на колькі
метраў машына праехала далей?

б) Рух чалавека, як правіла, вымераюць метрамі, рух чарапахі —
дэцыметр і сантыметрамі. А чым вымераюць шлях, які прайшоў матацыклістам?
Самалётам?

— Успомніце:

1 км. = … м; 1 км. = … дм;

1 км. = … см; 1 км. = … мм.

Заданне на развіццё глядзельнай памяці

Настаўнік паказвае карткі, вучні запамінаюць малюнак і паслядоўнасць
размяшчэння. Затым настаўнік карткі прыбірае, а вучні па памяці прайграваюць
малюнкі ў сябе ў сшыткі. Затым самаправерка па эталону.

3. Работа па тэме ўрока.

— прыбывала на першую станцыю Вымярэнняў.

— Без якога прадмета не абысціся на гэтай станцыі? (Не абысціся без
лінейкі.
)

Накрэсліць адрэзак АВ = 3 см 6 мм і адрэзак ВС = 5 см 4 мм, калі:

1) У Є АС;
2) У Є АС.

У кожным з гэтых выпадкаў параўнай даўжыню адрэзка АС з сумай даўжынь адрэзкаў АВ і
ВС. Што ты назіраеш? Як растлумачыць атрыманы вынік?

а) накрэсліць трохкутнік АВС. Абмерай яго боку і знайдзі перыметр.

б) Выканай таксама заданне для чатырохвугольніка DEFK.

— Чаму ў вас ва ўсіх перыметры атрымаліся розныя? (Узялі розныя даўжыні
бакоў.
)

— Размяркуеце лініі, намаляваныя на малюнку на тры групы.

1 група — крывыя лініі (1, 3, 6, 8);

2 група — прамыя лініі (2, 5);

3 група — ламаныя лініі (4, 7, 9).

— Мы прыбылі на станцыю пераўтварэнняў.

Выразі ў новых адзінках вымярэння. Што ты заўважаеш?

выразі:

а) у сантыметрах: 40 мм; 3 дм 6см; 58м; 2м 3 см;

б) у міліметрах: 7 см; 1 см 5 мм; 4 дм; 6 дм 2 мм;

в) у метрах: 3км; 5 км 14 м; 82 км 5 м; 9000 см.

Выснову: сістэма мер даўжыні аналагічная дзесятковай сістэме запісу мнагазначных
лікаў.

— Ямо далей. Станцыя выразы.

Выканаць калектыўна з прагаворванне услых. Папярэдне запытацца ў
дзяцей:

— Калі мы можам параўноўваць, складваць або адымаць велічыні? (велічыні
можна параўноўваць, складаць і адымаць толькі тады, калі яны выяўленыя ў адных
і тых жа адзінках вымярэння.
)

Далей дзеці ператвараюць велічыні і вылічаюць ў слупок.

Выканай дзеянні:

4 дм 2 см + 9 см 6 мм

3 м — 2 дм 5 мм

1 км 3 м — 89 м

5 дм 9 см 3 мм + 47 мм

7 м 2 дм 5 см + 24 м 72 см

6 км — 4 км 32 м

90 м 2 см -6 м 4 дм 2 см

2 дм 98 мм + 4 м 2 мм

— Малайцы! І тут паспяхова справіліся з заданнем.

— Едзем далей. Станцыя адпачынку.

4. фізкультхвілінкі.

Да рэчцы хутка мы спусціліся,
Нахіліліся і памыліся.
Раз, два, тры, чатыры,
Вось так нібы асвяжыліся,
А цяпер паплылі дружна,
Рабіць так рукамі трэба.
Разам — раз, гэта брас,
Адной, другога — гэта кроль.
Усе як адзін плывем, як дэльфін.
Выйшлі на бераг круты
І выправіліся дадому.

5. Працяг працы па тэме ўрока.

— Занялі свае месцы. Едзем далей. Наступная станцыя Задач.

Такім чынам, увага.
Апошнія задання.
Вы задачы вырашыце,
Нас ведамі беце.

Навучэнцы падбіраюць адсутнічаюць дадзеныя і вусна вырашаюць задачы.

а) Андрэй купіў 4 цукеркі па цане 20 р. Колькі грошай ён заплаціў?

б) На адну сукенку ідзе 2 м тканіны. Колькі сукенак можна пашыць з 60 м?

в) Рост Ігара — 80 см, а Дзяніса — 100 см. На колькі сантыметраў Дзяніс вышэй
Ігара?

— Складзіце кароткую запіс задачы і вырашыце.

а) У двух купэйных вагонаў цягніка 72 месцы. Колькі месцаў у 5 купэйных
вагонах?

б) За 3 батона хлеба заплацілі 18 руб., а за 2 булачкі — 8 руб. Колькі грошаў
застанецца ад 50 руб., калі купіць 4 батона і 3 булачкі?

— І так, мы прыбываем на апошнюю прыпынак вылічэнняў.

— Выканаць самастойна з самаправеркі па эталону.

Выканай дзеянні:

а)

б)

в)

Складзі праграму дзеянняў і вылічыў:

а) 9 × 4: 6 + (18
+ 22): 8 — 48: (3 × 8 — 2 × 9) =

б) 5 × (30 — 7 × 3) — (50 — 18) 🙁 28: 7) + 81: 9 × 7
=

— А зараз мы вернемся ў школу. На гэтым паўтарэнне матэрыялу па тэме <<Меры длины>> Сканчаецца. Даўжыня дзякуе вас за цікавае падарожжа.

— Паглядзіце на шлях, што ён вам нагадвае? (Ламаная лінію.)

— Што вы яшчэ можаце распавесці пра яе? (У ёй сем звёнаў, гэтая лінія
замкнёная.)

6. Падвядзенне вынікаў урока.

Хатнія заданне.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018