Урок навучання грамаце. Ліст малой літары г

 • Князева Святлана Германаўна, настаўнік пачатковых класаў

мэты:

 • Сфарміраваць у вучняў выразны
  дыферэнцыраваны зрокава-рухальны
  вобраз малой літары «г»;
 • Прадоўжыць фарміраванне ўмення выконваць віды
  злучэнняў літар у словах;
 • Выхоўваць акуратнасць, цікавасць да ліста,
  замацоўваць гігіенічныя навыкі пры пісьме.

абсталяванне:

 • Пропісе № 3;
 • Табліца з выявай узораў формаў літары
  «Г»;
 • Карткі са словамі;
 • Магнітная азбука;
 • Ілюстрацыі з выявай гнома, гусака, сцяга;
 • Дадатковыя лісты з заданнямі па штрыхоўкай.

ход урока

1. Арганізацыйны момант.

— Павітаем адзін аднаго.

Добрай раніцы, вочкі!
Добрай раніцы, вушкі!
Добрай раніцы, ручкі!
Добрай раніцы, ножкі!
Добрай раніцы, сонейка!
Я прачнуўся!
Усім, усім добрае раніца!

— Сёння да нас на ўрок прыйшоў гном, але ўжо
іншы гном — навуковец.

А каго называюць навукоўцам? Што для гэтага
неабходна?

Гном- навуковец прынёс цікавыя заданні, якія
мы павінны выканаць, каб заслужыць ўзнагароду —
жэтоны. Гатовыя да працы?

2. Паведамленне тэмы ўрока.

— Першае заданне гнома — загадкі, адгадаўшы іх, мы
зможам вызначыць тэму ўрока.

(Загадкі чытаюць дзеці, адгадкі на картках).

У яе шэраг ў шэраг
Літары да літар стаяць.
Пісьменным без нясмеласці
Распавядае навіны.

(Газета).

Я пад пахай пасяджу
І што рабіць пакажу:
Або дазволю шпацыраваць,
Ці пакладу ў ложак.

(Градуснік).

Увесь я зроблены з жалеза,
У мяне ні ног, ні рук.
Я па капялюшык у дошку ўлез,
А па мне ўсё тук ды тук.

(Цвік).

Валасатым, зялёная,
У лісці хаваецца яна.
Хоць і шмат ножак,
Бегаць ўсё роўна не можа.

(Вусень).

На двары перапалох:
З неба сыплецца гарох.
З’ела шэсць гарошын Ніна,
У яе цяпер ангіна.

(Град).

— Што агульнага ў слоў — отгадок?
— Хто здагадаўся, з якой літарай будзем працаваць на
ўроку? Тэма ўрока — малая лiтара «г».
— А якія задачы на ​​ўроку перад намі стаяць?
(Навучыцца пісаць маленькую «г», пісаць з ёй
склады, словы і сказы).

3. Паўтарэнне вывучанага — гукаў [г], [г ‘].

— Узгадайце, што вывучалі пра літару «г». (Звонкі,
зычны, можа пазначаць [г], [г ‘]).

— Па заданні гнома, нам трэба назваць словы, у
якіх ёсць цвёрды зычны [г].
— Мяккі зычны [г ‘].

Гном прынёс гульню «Кожнай рэчы — сваё месца».
Асобна размеркаваць па палічках словы, на
першую палку, у якіх літара «г» стаіць у пачатку
словы; на другую паліцу ў сярэдзіне; на трэцюю палку
у канцы слова.

(Цацкі, сцяг, груша, насарог, агурок, прас,
граблі, гусь, гарох).

4. Фарміраванне глядзельнай выявы
малой літары «г».

— Гном прынёс свае любімыя літары.
— Параўнаць малую друкаваную і маленькую пісьмовую
літары «г». — Чым падобныя? Чым адрозніваюцца ?
— З якіх элементаў складаецца малая лiтара «г»?
— Адкрываем пропісе на стар. 3.

Я сшытак сваю адкрыю
І з нахілам пакладу.
Я сябры ад вас не схаваю,
Ручку правільна трымаю.
Сяду прама, не сагніце,
За працу я вазьмуся.

— Разгледзьце элементы пісьмовай літары,
знайдзіце патрэбныя.

5. Фарміраванне зрокава-рухальнага
ладу літары.

Тлумачэнне настаўніка ўзору напісання малой
літары «г» на дошцы мелам (Поўнае, кароткае, пад
рахунак).
Ліст пад рахунак у паветры. ліст літары
«Г» у сіняй рамачцы ў пропісе.

Падрыхтоўка рукі да ліста.

— Практыкаванні з выкарыстаннем ручкі.
— Сухое мыццё.
— Верш 1,2,3,4,5.

Выйшлі пальцы пагуляць.
Гэты пальчык грыб знайшоў,
Гэты пальчык чысціць стаў,
Гэты рэзаў, гэты еў,
Ну а гэты толькі глядзеў.

— Прыміце правільную позу для ліста.
— Пішам у 1 радку, стараемся, каб гном мог вас
пахваліць.

Адпрацоўка злучэнняў.

АГ, яг — сярэдняе;
гу, гы — верхняе;
га, га — ніжняе.

Фізхвілінкам.

Гном прапануе адпачыць.

6. Речеязыковые задання. Ліст слоў і
прапаноў.

— Разгледзьце ілюстрацыі ў пропісе.
— Што намалявана? Прамоўце словы па складах.
— Які першы гук у слове горы; гіры?
— Якія яшчэ галосныя літары паказваюць на мяккасць
зычных? (Е, ё, ю, я).
— Што агульнага ў словах? (Пачынаюцца на адну
літару, 2 склада, 4 гуку, 4 літары, націск на першы
склад).

Запішыце ў табліцы пісьмовыя літары гэтых слоў.
Складзіце схемы слоў (Два вучня выконваюць
заданне на дошцы).

Запішыце, дыктуючы сабе па складах слова па
узоры.

— Прачытайце прапанову.

Колькі ў ім слоў? Якія словы напісаны з
загалоўнай літары?

Складзіце схему гэтай прапановы.

— Назавіце слова — памочнік.

Складзіце свае прапановы да гэтай схеме пра
гнома.

Запішыце прапановы па ўзоры.

Успомнім правілы запісу прапановы.

Дыктуем сабе па складах.

7. Лагічныя задання.

— Якія літары напісаў Почемучка?
— Чым падобныя? Вылучыце агульны у іх элементы,
абвядзіце яго, ўпішыце ў рамку.
— У якой літары гэты элемент мае пераменнае
ўласцівасць (І)?

Пропісе спыняем.

Праца з элементамі — шаблонамі.

— Сконструируйте маленькую «г» (Элемент № 36).
— Переконструируйте «г» у маленькую «р»; у
маленькую «т»; у загалоўную «У».

8. Вынік урока.

— Што новага даведаліся на ўроку? З чым
пазнаёміліся?
— Што асабліва спадабалася?
— Што здалося складаным?
— Чым бы вы хацелі на наступным уроку заняцца?
— Каго можна пахваліцца за актыўную працу?

Паказаць лепшыя пропісе.

— Усе працавалі добра. Малайцы!

Ва ўзнагароду гном прынёс лісточкі з заданнем,
трэба знайсці літару «г». працуем гелевая
ручкамі.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018