Адрозненне назоўнага склону назоўнікаў ад назоўнікаў вінавальнага склону

 • Покунова Зоя Іванаўна, настаўнік пачатковых класаў


мэты:

 1. Пазнаёміць вучняў з прыкметамі адрознення
  назоўнага склону ад вінавальнага склону
  назоўнікаў.
 2. Фарміраваць уменне правільна ўжываць
  назоўнікі ў назоўным і ў вінавальным
  склонах.
 3. Развіваць інтэлектуальныя здольнасці дзяцей.
 4. Выхоўваць любоў да рускай мовы.

ход урока

I. Арганізацыйны момант.

II. Актуалізацыя ведаў.

на дошцы: Па адзнацы, ў адзнакі, адзнака,
адзнакай, пра адзнаку, пра адзнакі.

У. Прачытаць словы, сказаць, што тут напісана.

Д. Напісаны назоўнікі ў розных склонах.

У. Вызначыць склон назоўнікаў.

У. Назавіце гэтыя назоўнікі ў парадку
скланення.

Д. Отметка (І), у адзнакі (Р), па адзнацы (Д), пра
адзнаку (У), адзнакай (Т), аб адзнацы (П).

У. Што такое скланенне назоўнікаў?

Д. Схіленне назоўнікаў — гэта змена
назоўнікаў па склонах.

У. Колькі склонаў у рускай мове?

Д. У рускай мове шэсць склонаў.

У. Назваць усе склоны і пытанні да іх.

Моўная размінка.

1. Запіс пад дыктоўку: сумны дожджык льецца,
Чыж заснуў на жэрдцы.

2. пазначыць арфаграм у словах і паміж
словамі.

3. Сінтаксічны разбор прапановы.

4. Разбор словы па варыянтах:

I ст. (На) жэрдцы — як частка прамовы.

II ст. дожджык — фанетычны разбор.

Хвілінка чыстапісання.

У. Са словаў, напісаных на дошцы, выпішам тры
літары. Першая з’яўляецца суфіксам у слове адзначыўдаа.

У. Другая літара — заканчэнне ў дадзеным
Назоўнік.

У. Трэцяя літара — заканчэнне другога
назоўніка адзнакіу.

У. Вызначыць парадак прытрымлівання літар у дадзеным
радзе:

Д. КУУУАА КУУУА КУУААА КУАААА

У. У якіх склонах былі ўжытыя
назоўнікі, у якіх мы вылучалі літары для
хвілінкі чыстапісання.

Д. Назоўнікі І.П. і У.П.

III. «Адкрыццё новага веды».

У.

Паварот лёсу дзіўны:
Вывучаем мы склон назоўны,
І вінавальны склон трэба ведаць,
Ад назоўнага адрозніваць.

У. Пра што мы будзем гаварыць на ўроку?

Д. Н. і У.П. Будзем вучыцца адрозніваць іх адзін ад
аднаго.

IV. Вывучэнне новага матэрыялу.

а) Запіс на дошцы.

СЕЗОН шрубкамі парасон ківок паказана

У. Назавіце слова, якое прапушчана ў трэцім
слупку.

Д. Вакзал.

У. Як вы яго вызначылі?

Д. Пры дапамозе складоў кожнага слова.

б) Складанне прапаноў са словам вакзал з
запісам у сшыткі.

У. Вакзал знаходзіцца на ўскраіне горада.
Падкрэсліце галоўныя члены ў дадзеным сказе.

Д. Галоўныя члены (вакзал знаходзіцца).

У. Вызначце, у якім склоне знаходзіцца
дзейнік.

Д. Вакзал — І.П.

У. З акна цягніка пасажыры бачаць вакзал. якім
членам прапановы з’яўляецца слова вакзал?

Д. другарадныя членам прапановы ў У.П.

У. На вакзал прыбыў цягнік. Вызначце, якім
членам прапановы з’яўляецца назоўнік вакзал
у дадзеным сказе і якога склону.

Д. другарадныя членам ў У.П.

У. Што вы яшчэ заўважылі?

Д. Гэтае слова спажыць з прыназоўнікам.

У. Што можна сказаць пра гэтыя склонах.

Д. Назоўнік у І.П. ўжываецца без
зачэпкі і з’яўляецца ў сказе дзейнікам. А
назоўнік У.П. з прыназоўнікам і без прыназоўніка
з’яўляецца другарадным членам прапановы.

фізхвілінкам

Калі склон і пытанне адпавядаюць адзін аднаму —
пляскайце, калі не — топайце.

І.П. каго? што? — топ

Д.П. каму? чему? — плясь

У.П. хто? што? — топ

Да т.п. кім? чым? — плясь

Р.п. каго? што? — топ

П.п. пра каго? аб чым? — плясь

V. Складанне алгарытму.

У. Так як нам адрозніць назоўнік у І.П. ад
назоўніка ў У.П.?

Д.

1. Назоўнік у І.П. з’яўляецца дзейнікам.

2. Ужываецца заўсёды без прыназоўніка.

У. Якім членам прапановы з’яўляецца
назоўнік у У.П.

Д.

3. другарадныя членам прапановы.

4.Употребляется назоўнік у У.П. з
падставай і без прыназоўніка.

VI. Слоўнікавы праца ў вызначэнні склонаў.

Статкам, праз мора, на небе, месяц, у клетку,
Чыжа, лапатай, ля вады, дзень.

Заданне: вызначыць назоўнікі І.П. і У.П.

VII. Практыкаванне ў вызначэнні склону.

Растлумачыць сэнс прыказак —

 • Ўсякая дарога ўдваіх весялей.
 • Віна галаву хіліць.
 • Прыказка нездарма гаворка.
 • Без клопату і рэпу ня выгадуеш.

Заданне. Напісаць іх у наступным парадку —

 • Няма назоўнікаў у У.П.
 • Няма назоўнікаў у І.П.
 • Ёсць назоўнік у І.П. і У.П.

VIII. Замацаванне вывучанага.

Праца па падручніку.

XI. Вынік урока. Рэфлексія.

— Што новага вы даведаліся на сённяшнім ўроку?

— Якія цяжкасці ўзнікалі падчас працы?

літаратура

 1. Бакуліна Г.А. Інтэлектуальнае развіццё малодшых
  школьнікаў на ўроку беларускай мовы. Ч. 3. Киров.1998.
 2. Ушакова О.Д. Дыктоўкі на правапіс канчаткаў
  назоўнікаў і прыметнікаў 4-5 класы. СП-б.
  2008.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018