Урок чытання ў 2-м класе Е.Чарушин Вожык

 • Обухова Ірына Аляксандраўна, настаўнік пачатковых класаў

Дыдактычныя мэты ўрока:

адукацыйная: стварыць умовы для
ўспрымання і першаснага ўсведамлення навучэнцамі
зместу апавядання Я. Чарушина «Вожык», для
фарміравання правільнага і свядомага
якасцяў чытання шляхам выкарыстання спецыяльных
прыёмаў.

Карэкцыйна-якая развівае: спрыяць

 • развіццю і карэкцыі аператыўнай памяці,
  працэсаў запамінання і прайгравання
  прачытанага тэксту шляхам шматразовага
  варыятыўнага чытання, пераказвання;
 • развіццю адвольнай увагі школьнікаў
  праз практыкаванняў на канцэнтрацыю, размеркаванне;
 • карэкцыі і развіццю мыслення праз
  фарміраванне аналітыка-сінтэтычнай
  дзейнасці;
 • развіццю мовы вучняў шляхам поўных адказаў на
  пытанні, удзел у дыялогу, пабудова сувязнога
  навучальнага выказванні.

выхаваўчая: стварыць умовы

 • для выхавання ў дзяцей цікавасці да ўроку чытання і
  да чытання як працэсу;
 • для фарміравання самаацэнкі ў вучняў шляхам
  арганізацыі самакантролю, узаемакантролю і
  ўзаемнай ацэнкі;
 • для выхавання культуры зносін пры працы ў
  парах.

Структура ўрока:

 • навучэнцы змогуць плаўна чытаць па складах аповяд
  «Вожык» з пераходам на чытанне цэлым словам
  двусложных слоў, простых па семантыцы і
  структуры;
 • адказваць на пытанні па змесце аповеду;
 • арыентавацца ў прычынна-следчых
  сувязях;
 • пераказваць змест апавядання з апорай на
  слайды прэзентацыі з частковай дапамогай настаўніка.

Асноўныя метады навучання: Рэпрадуктыўны,
часткова-пошукавы (па характары пазнавальнай
дзейнасці вучняў і ўдзелу настаўніка ў
навучальным працэсе).

Формы арганізацыі пазнавальнай дзейнасці:
франтальная, парная (пары зменнага складу).

Сродкі навучання:

 • Ільіна C. Ю. Кніга для чытання Падручнік для 2 класа
  спецыяльных (карэкцыйных) адукацыйных
  устаноў VIII выгляду. Асвета, Санкт —
  Пецярбургскі філіял 2009 г. Падручнік — пераможца
  конкурсу па стварэнні падручнікаў новага пакалення
  для пачатковай школы, які праводзіцца НФПК і
  Міністэрствам адукацыі і навукі Расійскай
  федэрацыі;
 • табліцы складоў, слоў для маўленчай зарадкі;

ход урока

Ўмоўныя абазначэння асоб: настаўнік — У, дзеці
Д.

Арганізацыйнае пачатак.

У: Мы праводзім ўрок чытання. давайце
наладзіцца на ўрок, які вымаўляецца выразна і
выразна.

Д: Стоячы, вітаюць настаўніка, хорам
распавядаюць:

— Мы будзем вучыцца чытаць і новае пазнаваць.

У: Сядайце калі ласка. праверце
правільнасць сваёй пасадкі, гледзячы на ​​плакат
«Сядзі правільна».

Д: Кожны вучань глядзіць на плакат і
правярае сваю пасадку.

Праверка выканання хатняга задання.

У: Зараз мы праверым хатняе заданне. якое
верш вы рыхтавалі дома?

Д: Мы рыхтавалі дома верш «Баранчык».

У: Давайце хорам паўторым верш,
каб вам лягчэй было адказваць, стараемся
распавядаць выразна.

Д: «Баранчык» (Ангельская народная песенька) і
г.д. распавядаюць выразна хорам.

У: Зараз вы будзеце правяраць хатняе
заданне ў парах, ацэньваць правільнасць,
гучнасць, выразнасць адказу.

Д: У ветлівай форме просіць свайго таварыша
распавесці верш на памяць. уважліва
выслухоўвае адказ і ацэньвае яго па крытэрах:
правільнасці, гучнасці, выразнасці.

У: Я бачу, што вы ўсё добра падрыхтавалі
хатняе заданне. Давайце працягнем нашу працу.

Падрыхтоўка да асноўнага этапу.

У: Паглядзіце на дошку і прыгатуйцеся чытаць
карткі, адказваць на пытанні. Скажыце, над якой
тэмай мы працуем?

Д: Мы працуем над тэмай «Свет жывёл».

У: Увагу на экран. Хто гэта? Cкажите, хто
лішні? А чаму?

Д: Адказваюць, тлумачаць.

У: Правільна. Сёння мы пазнаёмімся яшчэ з
адным расповедам на гэтую тэму. Чытаем хорам «Вожык».
Які аповяд мы будзем чытаць? Хто напісаў
апавяданне «Вожык»? Чаму мы будзем вучыцца?

Д: Паслядоўна адказваюць на пытанні
настаўніка.

У: Яна, ты чаму хочаш навучыцца на гэтым уроку?
А ты, Аня?

Д: Агучвае сваё жаданне.

Засваенне новых ведаў.

У: Я зараз буду чытаць аповяд выразна,
а вы ўважліва слухайце. Чытае апавяданне «Вожык»,
пасля чытання пытаецца, пра каго гэты аповяд.

Д: Уважліва слухаюць.

У: Прапануе правесці маўленчую зарадку.
Прад’яўляе вучням друкаваныя табліцы
зместам, якіх служаць словы і складовыя
структуры слоў дадзенага аповяду, для чытання
шматскладовых слоў; для чытання складоў з
падрыхтоўкай; для чытання складоў і суаднясення іх
са словамі ( «Ад якога слова склад»); для чытання
слоў з простай складовай структурай (Практыкаванне
«Снежны ком»).

Д: Чытаюць табліцы па заданні настаўніка хорам і
індывідуальна.

У: Прапануе чытаць тэкст: хорам; чаргуючы
харавое і індывідуальнае чытанне ўслых; «па
ланцужку «; у гульнявой форме» Прачытай і спытай
таварыша «; чытаць прапановы са словамі з
маўленчай зарадкі.

Д: Ці выконваюць заданні настаўніка.

У: Вы засяроджана працавалі з тэкстам,
давайце адпачнем. Прапануе ўстаць, падняўшы
рукі пацягнуцца, уверх (паўтарыць некалькі разоў),
зрабіць практыкаванне для вачэй: заплюшчыце вочы вочы,
адкрыйце (паўтарыць 3 разы); недаўменна памiргаў вачыма
хутка; зачыніце вочы і спакойна пастойце.

Першасная праверка разумення.

У: Прапануе чытаць выбарачна: «Дакажыце,
што:, «Ці згодныя вы са мной ці не?», «Адкажыце
на маё пытанне чытаннем прапановы з тэксту «.

Д: Ці выконваюць заданні настаўніка.

У: Давайце правядзем фізкультхвілінкі.

Д: Дзеці ўстаюць і выконваюць фізічныя
практыкаванні, распавядаючы верш:

Мы па лесе ішлі, ішлі, (выконваюць руху хады),

Пад кустом вожыка знайшлі (нахілы тулава наперад),

Прынеслі яго дадому, малаком паілі (нахілы
тулава ў бакі),

Разгарнуцца з клубка доўга мы прасілі
(Падыманне ногі, сагнутай у калене).

Але наш вожык, сумаваў, (рукі да шчок, павароты
галавы),

А пасля ўзяў і ўцёк (бег на месцы).

Замацаванне ведаў і спосабаў дзеянняў.

У: Прапануе выканаць заданні, на
кампутары. Зараз вы будзеце чытаць і
заканчваць прапанову прыдатным па сэнсе
словам.

Д: Вучні па чарзе садзяцца за кампутар,
прачытваюць прапанову на экране і сканчаюць
яго словам, прыдатным па сэнсе. пстрычкай левай
клавішы мышкі выклікаюць з’яўленне правільнага
словы на экран манітора. ацэньвае правільнасць
свайго адказу.

У: Прапануе скласці прапанову з
тэксту з апорай на прад’яўляны слайд.

Д: Складаюць прапановы па сюжэтным
малюначках на слайдзе.

У: Прапануе размясціць назвы частак
аповяду ў патрэбнай паслядоўнасці (слайд з
наладжанай анімацыяй).

Д: Паслядоўна выбіраюць прапанову,
адпаведнае паслядоўнасці аповеду, і
яно рухаецца па слайд уверх, атрымліваецца план.

У: Прапануе перадаваць змест часткі
аповеду па серыі малюнкаў на слайдзе.

Д: Глядзяць на слайд і перадаюць змест
часткі аповяду па сюжэтным малюначках.

У: Арганізуе абагульняючую гутарку. падабалася
Ці вожыку у хлопцаў? Ці правільна зрабілі дзеці, што
ўзялі вожыка дадому? Чаму? Растлумачце. Як трэба было
паступіць? Ці трэба забіраць звяроў з лесу?
Ці будзеш ты забіраць звяроў з лесу?

Падвядзенне вынікаў заняткі, рэфлексія.

У: Задае пытанні. Які аповяд мы
сёння чыталі? Чаму мы вучыліся? Падніміце руку,
хто сёння навучыўся чытаць аповяд правільна і
выбарачна? Я з вамі згодная. ацэньвае працу
вучняў на ўроку.

Інфармаванне аб хатнім заданні.

У: Тлумачыць хатняе заданне па выніках
рэфлексіі, запісвае на дошку.

Д: Запісваюць хатняе заданне.

У: Дзякуй за працу, ўрок скончаны.

Д: Дзякуй за ўрок.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018