Ўрок фізікі па тэме Узаемадзеянне тэл. Маса. 7-ы клас

  • Горлов Анатоль Віктаравіч, настаўнік фізікі

Тып урока: вывучэнне новага навучальнага матэрыялу (камбінаваны
ўрок).

Мэты ўрока:

1. Адукацыйныя:

  • сфармаваць паняцце ўзаемадзеянне тэл, мас цела;
  • пазнаёміць школьнікаў з двума спосабамі вызначэння масы цела —
    узважваннем і параўнаннем змяненняў хуткасцяў тэл пры іх узаемадзеянні;

2. Выхаваўчыя: выхоўваць у дзяцей інфармацыйную культуру.

3. Якія развіваюць:

  • развіваць навыкі працы з навучальнымі праграмамі;
  • развіваць уменні прымяняць веды ў новай сітуацыі, тлумачыць
    назіраныя з’явы.

Абсталяванне да ўроку: дэманстрацыйнае камп’ютэрнае абсталяванне;
некалькі кампутараў для навучэнцаў; плакат «Вызначэнне масы цела з дапамогай
навучальных вагаў «; CD «Бібліятэка электронных наглядных дапаможнікаў. Фізіка 7-11 «, з
якога можна выкарыстаць: друкаваныя ілюстрацыі вагаў розных тыпаў,
ілюстрацыя «Эталон 1 кг», інтэрактыўная мадэль «Вымярэнне масы цела на
рычажных вагах «, мультымедыйны канспект урока
(Дадатак
3)
.

План урока:

этап урокаПрыёмы і метадыЧас (мін)
1Арганізацыя пачала заняткі.Праверка гатоўнасці абсталявання і класа.1
2Праверка выканання хатняга задання.Пісьмовае апытанне.8
3Матывацыйны момант.Гутарка.5
4Засваенне новых ведаў.Кампутарная дэманстрацыя. Друкаваныя дэманстрацыі.8
5Першасная праверка разумення навучэнцамі новага
матэрыялу.
Індывідуальны вусны апытанне3
6Замацаванне і прымяненне новых ведаў.Самастойная работа вучняў з кампутарнай мадэллю.15
7Падвядзенне вынікаў заняткі (рэфлексія).Гутарка са школьнікамі аб паспяховасці дасягнення мэтаў
заняткі і спроба намеціць перспектыву наступнай працы.
3
8Інфармацыя пра хатні заданні.Агучванне дыферэнцыраванага хатняга задання пад
запіс у дзённіках або сшытках.
2

ход урока

этапу

дзейнасць настаўнікадзейнасць навучэнцаў
1Правярае гатоўнасць абсталявання і класа.Навучэнцы рыхтуюцца да пачатку заняткі.
2Настаўнік раздае вучням аркушы паперы з пытаннямі па
папярэдняй тэме і дае час на пісьмовыя адказы
(Дадатак 1)
.
Запаўняюць апытальныя лісты.
3

Актуалізуе веды вучняў і спрабуе скласці план
ўрока сумесна з імі, задаючы пытанні:

1. Якую навуку мы вывучаем?
Фізіку …

2. Што такое фізіка?
Фізіка — навука аб прыродзе …

3. А што вывучае фізіка?
Розныя з’явы …

4. Якія тыпы з’яў вы ведаеце?
Механічныя, электрычныя, магнітныя, аптычныя, цеплавыя, атамныя
з’явы …

5. А з якім з’явай мы з вамі пазнаёміліся на мінулым занятку?
Інерцыя …

6. У чым заключаецца гэтая з’ява?
У тым, што любое цела, выведзенае з стану супакою нейкімі целамі,
пасля спынення дзеяння апошніх, працягвае рухацца — рухацца
па інэрцыі …

7. Для таго каб колькасна апісаць з’ява навукоўцы выкарыстоўваюць
велічыні. Вывучаючы механічны рух мы пазнаёміліся з трыма
асноўнымі велічынямі, якія характарызуюць раўнамерны рух цела.
Такімі з’яўляюцца — пройдзены целам шлях, хуткасць руху і час
руху.
З’ява «інерцыя» таксама апісваецца велічынёй — масай цела. таму
асноўная задача ўрока пазнаёміцца ​​з гэтай велічынёй (абазначэнне,
вызначэнне, адзінка вымярэння).

Вы ведаеце, што велічыню можна вымераць з дапамогай прыбора. таму
далей па плане мы будзем вывучаць прыбор для вымярэння вагі цела
(Назва, прызначэнне, тыпы, вобласці прымянення, правілы карыстання).

Акрамя таго вы самі паспрабуеце, выкарыстоўваючы кампутарную мадэль дадзенага
прыбора, вызначыць масу цела.

Размаўляючы з настаўнікам, плануюць ўрок.

4

Настаўнік раздае працоўныя аркушы
(Дадатак 2)
і тлумачыць навучэнцам
правілы іх запаўнення.

Педагог, выкарыстоўваючы мультымедыйны апорны
канспект урока (Дадатак
3)
, тлумачыць новы навучальны матэрыял. акцэнтуе
увагу навучэнцаў на важных момантах новага матэрыялу, даючы ім
некаторы час на запаўненне чарговага пункта працоўнага ліста.

Ўспрымаюць інфармацыю, запаўняюць рабочыя лісты.
5Просіць некалькіх з навучэнцаў прачытаць свае запісы ў
працоўным аркушы
Слухаюць таварышаў, па неабходнасці выпраўляюць свае
памылкі ў працоўных лістах і папраўляюць апавядальніка.
6

Выкарыстоўваючы плакат «Вызначэнне масы цела з дапамогай
навучальных вагаў «, знаёміць дзяцей з правіламі ўзважвання.

паказвае
ўзор працы з кампутарнай мадэллю «Вызначэнне масы цела з дапамогай
навучальных вагаў «.

Запрашае школьнікаў папрацаваць з кампутарнай мадэллю самім.

Назіраюць за дзеяннямі настаўнікі. Задаюць пытанні, калі
такія маюцца.

Самастойна вымяраюць масу цела «камп’ютарнымі вагамі».

7Высвятляе сумесна са школьнікамі ступень дасягнення
мэтаў урока і спрабуе намеціць сумесна з імі перспектыву наступнай
працы.
Гутараць з настаўнікам.
8Агучвае дыферэнцыяванае хатняе заданне пад
запіс у дзённіках або сшытках:
Узровень А. § 8, пытанні да параграфа.
Узровень Б. А і задача 26.
Узровень В. Б і прывесці прыклад сітуацыі, калі дакладнасць у вызначэнні
масы мае вялікае значэнне.
Запісваюць хатняе заданне, па неабходнасці задаюць
пытанні.

Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018