Повторительно-абагульняючы ўрок Адукацыя цэнтралізаваных дзяржаў у Заходняй Еўропе XI-XV стст.

  • Лазарава Ірына Аляксандраўна, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства

Прапанаваны варыянт урока можна выкарыстоўваць
на абагульняючых ўроках, дзе неабходна, з аднаго
боку, ахапіць вялікі аб’ём пройдзенага
матэрыялу, з другога — знізіць стамляльнасць
навучэнцаў. Дадзены ўрок стварае камфортную
абстаноўку: не аўтарытарнай ролі настаўніка, а
ёсць толькі настаўнік-вядучы. Урок спалучае
разнастайныя формы работы: конкурсы, гульні,
праца з тэкстам ( «запоўні пропускі»), хатнія
нарыхтоўкі — творчыя заданні. дастатковую
колькасць атрыбутаў надаюць відовішчнасць
ўрока-гульні.

Задачы ўрока: паўтарэнне і абагульненне
пройдзенага матэрыялу ў форме гульні, вылучэнне
агульнага і рознага ў праходжанні аналагічных
працэсаў у розных краінах, падвядзенне вынікаў,
развіццё творчых здольнасцяў навучэнцаў,
актывізацыя разумовай дзейнасці. кантроль
за якасцю ведаў. ўмацаванне здароўя
навучэнцаў.

Абсталяванне ўрока:

1. Карта «Заходняя Еўропа ХI — ХV стст.

2. Сцягі сярэднявечных дзяржаў: Англіі,
Францыі, Іспаніі, каралеўскія кароны.

3. Прэзентацыя, якая суправаджае ўрок (з
заданнямі, пытаннямі, табліцай для падліку
балаў

4. Зварот каралёў да свайго народу: «Роля
караля ў працэсе адукацыі цэнтралізаванага
дзяржавы «(хатняя нарыхтоўка)

5.Разноцветные кружочкі, квадраты, трыкутнікі
для уліку адказаў.

6. Карткі «дата-падзея», «понятие-
вызначэнне «.

ход урока

1. Паведамленне мэтаў і задач урока. інструктаж
па ўмовах гульні.

Сёння паўтарэнне і абагульненне пройдзенага
матэрыялу па тэме: «Адукацыя
цэнтралізаваных дзяржаў у Заходняй Еўропе ХI
— ХVвв. «Пройдзе ў форме гульні. Мы cвами здзейснім
падарожжа ў Францыю, Англію і Іспанію, ў
якіх да XVвв. утварыліся цэнтралізаваныя
дзяржавы, і склаліся ўмовы для
ўзнікнення саслоўна-прадстаўнічых
манархій. На нашым уроку мы яшчэ раз узгадаем і
замацуем этапы барацьбы за адукацыю
цэнтралізаваных дзяржаў, назавем агульнае і
асаблівае для кожнай з названых краін, зробім
высновы пра значэнне гэтага працэсу.

У класе прадстаўлены тры каманды: «Англія»,
«Францыя» і «Іспанія». выступленне каманд
адбудзецца па чарзе. У ходзе гульні за абсалютна
правільныя адказы ўдзельнік атрымае чырвоны
гурток. За адказы з невялікім недахопы
які адказвае атрымае сіні квадрат, за слабыя
адказы-зялёны трохкутнік, за няслушныя — чорны
круг. Калі каманда на пытанне не адказвае, гэта
можа зрабіць любы ўдзельнік гульні. Па выніках гульні
ставіцца адзнака па перавазе набраных
кожным удзельнікам фігур. Пераможа тая каманда,
удзельнікі якой набяруць большую колькасць
чырвоных гурткоў.

2. Правядзенне гульні.

Пытанні для ўсіх каманд: Што такое
цэнтралізаванае дзяржава? Што такое
саслоўна-прадстаўнічая манархія? абагульненне
адказаў.

ВЫСТУП КАМАНДЫ «ФРАНЦЫЯ»

1. вітаецца. У пачатку мы перанясемся
у сярэднявечную Францыю, дзе ў ХІ-ХV стст. адбываўся
працэс стварэння адзінай дзяржавы. французы
вітаюць удзельнікаў гульні, падымаючы сцягі і
гербы. У знак прывітання ўстае кароль — капітан
каманды.

2. размінка. камандзе неабходна
адказаць на пытанні: «Што спрыяла
аб’яднанню Францыі? (Развіццё гандлю,
Стогадовая вайна з англічанамі) «. Якія групы
насельніцтва і чаму былі зацікаўлены ў
адукацыі цэнтралізаванай дзяржавы?
(Кароль, дробныя і сярэднія феадалы, сяляне,
царква). Хто быў супраць? (Буйныя феадалы).

Аб’яднанне краіны пачалося пры каралю Піліпе
Жніўні. Мы ўспомнім, як гэта адбывалася,
выканаўшы заданне:

3. Устаўце пропуск у тэксце: «Філіп
II Аўгуст аб’яднаў усе землі, якія належалі
калісьці французам. У ангельцаў у валоданні
засталася толькі Аквітанія. Французскиекороли
пачынаюць аб’ядноўваць краіну, але іх улада яшчэ
слабая. Кароль Філіп IV, каб заручыцца
падтрымкай саслоўяў у барацьбе супраць Папы
склікае Генеральныя штаты. гэта падзея
адбылося ў 1301 годзе. «

4. КОНКУРС «Аб Парламенце»

Як называлася сход прадстаўнікоў розных
саслоўяў у Францыі? Якія склад і функцыі
Генеральных штатаў? Пры якім каралю Генеральныя
штаты не збіраліся і чаму? (Людовік II)

5. КОНКУРС караля. крытэрыі:
гістарычнасць, артыстычнасць. пасля выступу
караля команды- супернікі задаюць яму па 1 пытанню.

6. «чацвёртым — лішні» хто не
ўпісваецца ў лагічны шэраг наступных
персаналій і чаму? Герцагу Бургундскому, Людовік
II, Ян Беззямельны, КАРЛ VII смелых

7. «АБВГД».

А) Калі пачалася і калі скончылася Стогадовая
вайна? (1337-1453)

Б) Прычыны вайны

У) Чаму спачатку вайны французы трывалі
паражэнне?

Г) Якія вынікі вайны?

Д) Якую ролю адыграла вайна ў гісторыі Францыі?

8. ОТГАДАЙТЕ, каму належаць гэтыя СЛОВА?
Паглядзіце на экран. «Калі вы, кароль Англіі, не
зробіце так, то я бяру на сябе кіраўніцтва
вайной, і, дзе б не напаткала вашых людзей ва
Францыі, я прымушу іх сысці: Я паслана сюды
богам «

9. «ТРЫ ПЫТАННЯ»

— у чым подзвіг Жаны д’Арк?

— што такое Жакерыя?

— якія вынікі Жакерыя?

10. Назваць двух французскіх
сучаснікаў вывучаемай намі перыяду, былых
непрымірымымі ворагамі. Падабраць эпітэты,
якія характарызуюць кожнага.

Абагульняючы адказы гульцоў, настаўнік падводзіць
вучняў да высновы:

Дзякуючы развіццю гандлю і гаспадаркі ва
Францыі пачынаецца аб’яднанне краіны.
Стогадовая вайна, узмацніла гэты працэс. Ў пачатку
адукацыі адзінай дзяржавы ўлада караля
яшчэ слабая і ён вымушаны абапірацца на
прадстаўнікоў розных саслоўяў. Мы можам
казаць аб саслоўна-прадстаўнічай манархіі.
Калі ўлада караля адужэла, Генеральныя штаты
перасталі склікацца каралём. Улада манарха
стала абсалютнай

Перш чым мы адправімся ў Англію, давайце
правядзем фізкультхвілінкі.

Настаўнік паказвае практыкаванне для 1-ай каманды
, Якое будзе пачынацца, калі учи-

тэль падыме правую руку. іншае практыкаванне
будзе выконваць 2-я каманда, пры ўзняцці
настаўнікам левай рукі. Калі настаўнік падыме абедзве
рукі, то адпаведнае для 3-яй каманды
практыкаванне, будуць выконваць яе ўдзельнікі.

ВЫСТУП КАМАНДЫ «АНГЛІЯ»

1. вітаецца. Каб даведацца, як
праходзіла адукацыю цэнтралізаванага
дзяржавы ў Англіі ў думках перанясемся ў гэтую
краіну. «Ангельцы» — удзельнікі каманды
вітаюць астатніх гульцоў сцягамі,
гербамі.

2. размінка. што спрыяла
стварэнню адзінай дзяржавы?

Якія пласты насельніцтва былі зацікаўлены ў
аб’яднанні краіны? Хто быў супраць?

Абагульненне адказаў. Генрых Другі Плантагенет
пачаў барацьбу за адукацыю цэнтралізаванага
дзяржавы, душачы мецяжы непакорлівых
феодалов.Королевская ўлада яшчэ не была моцнай.
Праціўнікі караля спрабавалі аслабіць яе ….

3. Устаўце пропускаў у тэксце. паглядзіце
на экран. «Пачаткам сваёй волі англічане
лічаць падпісаную Янам ________ ў ____ годзе
Вялікую хартыю вольнасьцяў, якая асланіў ня
толькі ведаць ад самавольства _____, але і рыцараў і
гараджан ад уціску _____. У ______ граф дэ Монфор
склікаў сход, якое атрымала сваю назву
ад французскага слова «гаварыць» і
называлася _______

4. КОНКУРС «Аб Парламенце» чым
англійская парламент адрозніваўся ад Генеральных
штатаў у Францыі па прыладзе і функцый? чый
парламент гуляў вялікую ролю ў жыцці краіны?

5. КОНКУРС каралёў

6. «АБВГД»

А) У чым складалася судовая рэформа Генрыха
Плантагенета?

Б) У чым сутнасць ваеннай рэформы вышэйназванага
караля?

У) Хто з французаў падтрымліваў ангельцаў у
Стогадовай вайне?

Г) Хто кіраваў войскам ангельцаў падчас
вайны?

Д) Вынікі вайны для Англіі.

7. чацвёртыя — лішняе (Чыё імя НЕ
Ўпісваюцца ў агульны лагічны шэраг?):

  • Ёрк
  • Габсбургі
  • Ланкастэр
  • Тюдор

8. КОНКУРС «ТРЫ ПЫТАННЯ»

Хто быў кіраўніком народнага паўстання 1381
года?

Чаго дамагліся паўсталыя?

Хто ў перыяд паўстання быў зацікаўлены ў
моцнай улады караля?

9. Што такое вайна Пунсовай і Белай ружы. яе
прычына і вынік

У кіраванні Генрыха VII завяршыўся працэс
адукацыі цэнтралізаванай дзяржавы ў
Англіі.

10. Як змянілася пры гэтым становішча
караля (пакараў смерцю непакорлівых, накладваў штрафы, ўводзіў
вялікія падаткі).

Выснова. У Англіі ў ХV стагоддзі склалася
цэнтралізаванае дзяржава. Улада караля
была недастаткова моцнай, таму ён абапіраўся
на прадстаўнікоў розных саслоўяў.

Каб адпачыць ад падарожжаў зробім зарадку
для вачэй
. Пазнакі знаходзяцца на вокнах.

Цяпер мы можам наведаць Іспанію, дзе да ХV стагоддзя
таксама склалася цэнтралізаванае дзяржава. Аб
тым, як гэта адбывалася мы зараз даведаемся.

ВЫСТУП КАМАНДЫ «Іспанія».

1. вітаюць КАМАНДЫ. Гербы, сцягі,
кароль.

2. размінка.што спрыяла
адукацыі цэнтралізаванай дзяржавы ў
Іспаніі? Хто быў у гэтым зацікаўлены? хто
выступаў супраць?

3. Вы бачыце на экране тэкст, запоўняць
пропускаў:
«У ХIII стагоддзі Іспанія была
заваяваная _____. Арабаў і бербераў, якія пражывалі ў
Іспаніі называлі ______. Усе хрысціяне Пірэнэйскага
паўвострава выступалі за адваротнае отвоевывание
захопленай тэрыторыі. Гэты працэс атрымаў
назву ______.

4. Якую ролю адыграла ваенная
небяспека і вызваленчая барацьба ў Іспаніі?

5. КОНКУРС «ТРЫ ПЫТАННЯ». якія
дзяржавы склаліся пасля Рэканкісты?

Калі ўтварылася Іспанскае каралеўства?
(Картка 1479) У выніку чаго яно ўзнікла?

6. «АБВГД»

А) Калі Гранада была далучана да Іспаніі?
(Картка 1792)

Б) Якія дзяржавы ўтварыліся на Пірэнэях да
сярэдзіне ХV стагоддзя?

У) Чаму ў Іспаніі была вялікая роля царквы?

Г) Як называўся знакаміты царкоўны суд
Іспаніі? Што вы пра яго ведаеце? (Картка)

7. КОНКУРС каралёў

8. КОНКУРС «Аб парламенце». як
называлася сход прадстаўнікоў розных
саслоўяў у Іспаніі? Чым отличалиськортесы па
складу ад парламентаў Англіі і Францыі? (упершыню
ўвайшлі сяляне). Якімі правамі валодалі
картэсы? (Падаткі, законы)

9. «чацвёртым-лішнія»

  • Аквітанія
  • Кастылія
  • Арагон
  • Навара

10. Як паступілі кароль і каралева
Іспаніі з маўрамі і габрэямі, Якія наступствы
гэта мела? (Вялікая роля царквы)

выснову: Ваенная небяспека і вызваленчая
барацьба на Пірэнэях патрабавалі аб’яднання краіны
у адзіную дзяржаву. Бо ўлада караля не
была яшчэ моцная, ён абапіраўся на картэсы і царква,
якая дапамагала ў барацьбе з носьбітамі іншай
рэлігіі.

падвядзем вынік

Мы пабывалі з вамі ў сярэднявечнай Заходняй
Еўропе, дзе ў Англіі, Францыі і Іспаніі на змену
феадальнай раздробненасці прыйшоў працэс
адукацыі цэнтралізаванай дзяржавы. ць
ўсіх нашых выпадках у краінах ўсталёўвалася
саслоўна-прадстаўнічая манархія, так як
недастаткова моцная каралеўская ўлада павінна
была абапірацца на прадстаўнікоў розных
саслоўяў.

Вы звярнулі ўвагу на тое, што ў краінах прайшлі
адны і тыя ж працэсы, але ў кожнай краіне гэта было
па-свойму, то ёсць мела свае асаблівасці.

ЗНАЧЭННЕ АДУКАЦЫІ цэнтралізаваную
ДЗЯРЖАЎ.

Пытанні камандам:

1. Якое значэнне гэтага працэсу для Францыі?
(Усталяванне парадку, кароль
заступаўся росту гарадоў і гандлі,
штогод збіраліся падаткі з насельніцтва, з’явіўся
флот; хутка развівалася культура; з’явіўся
адзіны французскі мову; ўлада набліжалася да
абсалютнай).

2. Якую ролю адыграла адукацыя адзінага
дзяржавы ў Англіі? (Узмацнілася ўлада караля,
было створана адзіная войска, валодання непакорлівых
феадалаў адпраўлялі ў казну; у парламенце ў
караля станавілася ўсё больш сваіх людзей;
ўлада манарха станавілася абсалютнай)

3.Што можна сказаць пра вынікі адукацыі
адзінай дзяржавы ў Іспаніі? (Выгнанне арабаў
ўмацавала адзінства краіны, Іспанію пакінула
вялікая колькасць гандляроў і рамеснікаў,
ведаць прысвоіла сабе іх землі; узмацніла ўплыў
каталіцкая царква, Іспанія стала цэнтрам
барацьбы ўсіх хрысціян супраць іншаверцаў.)

Падлік БАЛАЎ.

Неабходна ўлічваць камандны і асабісты залік.

Дадатак 1.


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018