Лінгвістычны турнір. 6-ы клас

 • Борискова Бажэна Барысаўна, настаўнік рускай мовы і літаратуры

Мэты ўрока:

 • развіваць цікавасць да рускай мовы;
 • узбагачаць слоўнікавы запас вучняў;
 • выхоўваць любоў да роднай мовы, выклікаць
  цікавасць да яго багацця і разнастайнасці.

Для дадзенага ўрока былі выкарыстаныя матэрыялы
кніг А.Т. Арсирия «Займальныя матэрыялы па
рускай мове «(Масква,» Асвета «, 1995 год) і
В. Волін «Весёлая граматыка» (Масква,
«Веды», 1995 год).

Этапы ўрока.

Прэзентацыя.

1. Размінка. Слова настаўніка. Слайд 1.

Перш чым пачаць гульню, мы правядзем лёсаванне.
Каманда, якая хутчэй і правільней адкажа на
пытанні тура 1, і пачне яе. Усе каманды на
падрыхтаваных лісточках здаюць адказы па
заканчэнні адведзенага часу. журы
падлічвае балы. Перамагае каманда, якая набрала
найбольшую колькасць ачкоў. У добры шлях!

2. Пачатак гульні. Слайды 2 — 4.

Тур 1. Замест кропак устаўце назву
жывёл.

Галодны, як:, вёрткі, як:, упарты, як:,
хітры, як:, надзьмуць, як:, мокры, як:, баязлівы,
як:, ім, як:, балбатлівы, як:, здаровы, як:,
брудны, як:, калючы, як:.

(Адказы: Воўк, ліса, заяц, бык, ужо, індык, рыба,
свіння (парася), асёл, курыца, сарака, ёж).

Тур 2. Казачныя фразеалагізмы. слайды
5 — 6.

Скончыце крылатыя выразы, узятыя з казак.

Ідзі туды — не ведаю куды,:; хутка казка
адбіваецца,:; гэта ўсё прыказка,:;

(Адказы:: прынясі то, не ведаю што;: ды не хутка
справа робіцца; : Казка будзе наперадзе.)

Тур 3. «Расшыфруй фразеалагізм!». слайды
7 — 29.

Тур 4. «Благога траву з поля вон!» слайды
30 — 31.
Узгадайце, як называецца ў народзе такой
чалавек:

 1. Падаў руку, ды падставіў ножку. (Двудушных.)
 2. Маё гора — страла ўва мне, чужое гора — страла ць
  пні. (Эгаіст.)
 3. Ногі з падыходам, рукі з падносам, сэрца з
  заганай, галава з паклонам. (Падхалім)
 4. Еў ды стаміўся, спаў ды намучыліся. (Лентяй.)
 5. Сябе ўяўляе вышэй даху, а ў самога і з ганка
  галава кружыцца. (Самаўпэўнены.)
 6. Мова без костак: што хоча, то і лапоча. (Балбатун.)

Тур 5. Загадкі-складкі «Дакажы
слоўца «. Слайды 32 — 35.

Дружней гэтых двух хлопцаў
На свеце не знойдзеш.
Пра іх звычайна кажуць:
вадой: (Не разольёшь).

Таварыш твой просіць крадком
Адказы спісаць з сшыткі.
Не трэба! Бо гэтым ты сябру
зробіш: (Мядзведжую паслугу).

Мы зыходзілі гарадок
Літаральна ўздоўж і: (Папярок),

І так стаміліся мы ў дарозе,
Што ледзь: (Валаклі ногі).

Фальшывяць, блытаюць словы,
Спяваюць, хто ў лес: (Хто па дровы)

Хлопцы слухаць іх не стануць:
Ад гэтай песні вушы: (Вянуць).

Тур 6. У тры калонкі! Слайды 36 — 37.

Пакажыце спачатку фразеалагізмы са значэннем гультаяваць,
затым са значэннем падманваць і, нарэшце,
са значэннем хутка. Запішыце іх у тры
калонкі.

Зламаючы галаву; седзячы склаўшы рукі; уцерці акуляры;
запраўляць арапа; ва ўсе лапаткі; гультая строіць,
біць лынды; вадзіць за нос; ва ўвесь дух; сабак
ганяць; уводзіць у зман; высунуўшы язык; са
усіх ног.

Тур 7. Загадкі-жарты «Што гэта?». слайды
38 — 40.

а) Яго вешаюць, прыходзячы у роспач; яго задзіраюць,
зазнаваясь; яго ўсюды соваюць, ўмешваючыся не ў сваю
справа. (Нос.)

б) Ці не кветкі, а вянуць; ня ладкі, а імі пляскаюць,
калі чагосьці не разумеюць; ня бялізну, а іх
развешваюць празмерна даверлівыя. (Ушы.)

в) Ён галаве ў легкадумнага, несур’ёзна
чалавека; яго раяць шукаць у поле, калі
хто-небудзь бясследна знікае; на яго кідаюць
словы і грошы тыя, хто іх не шануе. (Вецер.)

Тур 8. а) Успомніце, якія
фразеалагізмы мы ўжываем, калі гаворым: слайды
41 — 43.

1) Пра вельмі вялікі цеснаце ў памяшканні. яблыку
няма дзе ўпасці

2) Аб поўнай цішыні. Чуваць, як муха праляціць

3) Аб першых прыкметах з’яўлення чаго-небудзь
добрага, радаснага. першая ластаўка

4) Пра чалавека, на якога пастаянна звальваецца
чужую віну, адказнасць за чужы правіну. казёл
адпушчэння

5) Пра удачлівым, шчаслівым чалавеку. У кашулі
нарадзіўся

6) Аб стане тугі, трывогі, турботы. на
душы кошкі скрабуць

7) Аб непамятлівасці, дрэнны памяці. галава як
рэшата

8) Пра тое, хто сам не карыстаецца і іншым не дае.
Сабака на сене

9) Пра тое, хто пацярпеў няўдачу, апынуўся ў
няёмкім, смешным становішчы. Сеў ў галёшы

Тур 9. Прыказкі «жартуюць». Слайды 44 —
51.

Прыказка, цябе мы ведаем,
Але не такою ты была:
Няўжо літара гарэзная
Зноў чыё-то месца заняла? ..

 • Два сапога — тара,
 • Вус добра, а два — лепш.
 • Голад — ня шчотка.
 • Адзін у попеле не ваяр.
 • Баязлівец ў сваёй ляноты баіцца.
 • Чакай у гора надвор’я.
 • Таўчы ў ступе соду.
 • Полк у авечай шкуры.
 • Баязлівец корміць, а лянота псуе.
 • Лепшае — лекар добрага.
 • Знайшла каза на камень.
 • Народжаны поўзаць кідаць не можа.
 • Цярпенне і сажалка всё ператруць.
 • Не ведаючы броду, не лезь у моду.
 • Першы клін камяком.
 • Сашу алеем не сапсуеш.
 • Мы самі з вушамі.
 • Ня ногі гаршкі абпальваюць.
 • Ад бабра бабра не шукаюць.
 • У здаровым целе здаровы пух.
 • Круціцца як булка ў коле.
 • На бязрыб’е і бак — рыба.
 • Яйкі куніцу не вучаць.
 • Не рабі з мухі слова.
 • Голаду ня бойся, па пояс мыйся.
 • Лось чалавека не фарбуе.
 • Праўда вочы палёт.
 • Купіць кіта ў мяшку.

Тур 10. Глыбокая праўда. Слайды 52 — 53.

Зразумеўшы ключ гэтага шыфра, вы зможаце прачытаць
яшчэ адну прыказку:

1-4, 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 1-4, 2-1, 2-4, 2-1,

1-5, 2-1, 1-7, 1-3, 1-7, 2-1,

2-4, 2-5, 1-1, 2-7, 2-3, 1-8, 1-6,

1-1, 2-5, 1-1, 2-8, 1-6, 2-6.

12345678
1

2

А

Е

Ч

Л

І

Аб

У

Да

Ц

Р

У

М

Н

З

Т

З

У чалавеку шануй ня прыгажосць, а розум.

Тур 11. А цяпер успомніце
некалькі пастаянных параўнанняў. Слайды 54 — 56.

1) Вельмі шмат людзей у цесным памяшканні. як
селядцоў у бочцы

2) Добра, свабодна, нязмушана сябе
адчуваць. Як рыба ў вадзе

3) Быць у пастаянных клопатах, мітусіцца.
Круціцца як вавёрка ў коле

4) Нічога не дзейнічае на каго-небудзь. Як з гусака
вада

5) Вельмі хутка бегчы. Ляцець як страла.

6) абрынуцца цяжка, усім целам. паваліцца як
сноп

7) Справа ідзе з цяжкасцю, ледзь ладзіцца. рыпае як
скрыпучыя кола або калёсы

8) З’яўляцца хутка, у вялікай колькасці. як
грыбы пасля дажджу

9) Адчуваць сябе няёмка, турбавацца,
хвалявацца, перажываць. Сядзець як на іголках

10) Праліўны дождж, лівень. Лье як з вядра

11) Усё відаць вельмі ясна, выразна. відаць як
на далоні.

12) Старанна, клапатліва ахоўваць што-небудзь.
Берагчы як зрэнку вока

КОНКУРС капітанаў. дзе прыказка
закапаная?

Складзіце прыказку са слоў, прычым бярыце з
іх столькі літар, колькі паказана ў дужках.
Цяжка? А вы паспрабуйце — абавязкова атрымаецца!

Вуха (1), капуста (2), фара (2), халат (2), дзеяслоў (3),
каза (2), ровар (3), венік (2), імя (1).

(Адказ: У страха вочы вялікія.)

Падвядзенне вынікаў гульні. ўзнагароджанне
пераможцаў. Слайд 57.

дадатак 1

дадатак 2


Внимание, только СЕГОДНЯ!
Ссылка на основную публикацию
2018