vso-mon

Урок па матэматыцы ў 1-м класе. Тэма: Лік 5. Лічба 5

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Псарева Святлана Віктараўна, настаўнік пачатковых класаў Мэты ўрока: пазнаёміць вучняў з адукацыяй колькасці 5, навучыць параўноўваць лік 5 з папярэднімі лікамі; навучыць карыстацца колькаснымі і парадкавымі лічэбнікамі ў межах пяці; замацаваць веды аб нумарацыі лікаў; фарміраваць уяўленне аб пяцікутніка; пазнаёміць з геаметрычнымі фігурамі: пірамідай, кубам, паралелепіпед; спрыяць развіццю лагічнага […]

Выкарыстанне нетрадыцыйных прыёмаў працы з паперай і тэхнікі ў развіцці дзіцячай мастацкай творчасці ў старэйшых дашкольнікаў

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Труніна Варвара Мікалаеўна, выхавальнік Развіццё дзіцячай творчасці з’яўляецца актуальнай праблемай сучаснай педагогікі і ставяць перад сістэмай адукацыі асноўную мэту — выхавання ў падрастаючага пакалення творчага падыходу да пераўтварэння навакольнага свету, актыўнасці і самастойнасці мыслення, якія спрыяюць дасягненню станоўчых змен у жыцці грамадства. Мы павінны выхоўваць у нашых дзяцей дапытлівасць, […]

Партфоліо настаўніка інфарматыкі

Кліменцьева Анастасія Мікалаеўна, настаўнік інфарматыкі Абнаўленне сучаснай школы адбываецца ў прамой залежнасці ад педагагічнага творчасці настаўніка. Прафесійнае развіццё настаўніка — гэта рост, станаўленне, інтэграцыя і рэалізацыя ў педагагічным працы прафесійных значных якасцяў і здольнасцяў, прафесійных ведаў і ўменняў, але галоўнае — фарміраванне ў яго здольнасці да самаацэнцы — рэфлексіі. Гэтаму спрыяе тэхналогія, аб’яднаная пад назвай […]

Урок-лекцыя Фотасінтэз. 10-ы клас

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Ишмуратова Бибинур Шамиевна, настаўнік біялогіі Якія развіваюць задачы: фарміраванне навыкаў аналізу інфармацыі; пашырэнне далягляду і аб’ёму ведаў вучняў; развіццё здольнасці да самастойнага засваення спецыяльнай літаратуры; выпрацоўка навыкаў працы на ўроку; Адукацыйныя задачы: замацаванне і праверка ведаў, атрыманых у Падчас вывучэння дадзенай тэмы; фарміраванне паняцця «экалагічная бяспека «; фарміраванне сувязяў […]

Урок па фізіцы Штучныя спадарожнікі Зямлі

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Бауманис Святлана Міхайлаўна, настаўнік фізікі і матэматыкі тэма ўрока: Штучныя спадарожнікі Зямлі (ІСВ). мэты: даць уяўленне аб ІСВ, раскрыць паняцце і значэнне першай, другой і трэцяй перадач; сфармаваць уменне разлічваць першую касмічную хуткасць; развіццё вылічальных навыкаў пры вырашэнні фізічных задач; фарміраванне светапогляду ў працэсе вывучэння фізікі, выхаванне пачуцця патрыятызму. […]

Урок-прэзентацыя па тэме Сера для 9-х класаў

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Помогаева Інэса Юр’еўна, настаўнік інфарматыкі і хіміі Выкарыстанне кампутара на ўроках хіміі дазваляе настаўніку вырашыць адразу некалькі задач: узмацніць цікавасць навучэнцаў да вывучэння прадмета; аптымальна выкарыстоўваць час на ўроку; прымяняць розныя віды і формы вучэбнай дзейнасці: атрыманне інфармацыі, практычныя заданні, кантроль ўзроўню ведаў, замяніць дэманстрацыю часткі досведаў на паказ […]

Лагічныя выразы і табліцы праўдзівасці

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Іванова Алена Мікалаеўна, настаўнік інфарматыкі Мэта ўрока: сфармаваць навыкі пабудовы табліц праўдзівасці. Вучні павінны ведаць: — этапы пабудовы табліц праўдзівасці. Вучні павінны ўмець: — складаць табліцы праўдзівасці. ход урока 1 Оргмомент. Добры дзень. На мінулым уроку мы вывучалі лагічныя аперацыі. Сёння мы пазнаёмімся з алгарытмам пабудовы табліц праўдзівасці. Запішам […]

А.С. Пушкін. Рамантызм — жыццё або мастацтва?

Зубкова Наталля Мікалаеўна, настаўнік літаратуры мэты ўрока: замацаваць паняцце «рамантызм» фарміраваць уменне вылучаць у творчасці Пушкіна і іншых пісьменнікаў рамантычныя тэндэнцыі шляхам супастаўляльнага аналізу вызначыць стаўленне да Пугачову як да гістарычнай асобы і мастацкаму вобразу фарміраваць уменне рабіць высновы і абагульненні тэарэтычнага характару развіваць творчае мысленне фарміраваць уменне складаць лагічную схему складанага ўзроўню Частка 1. […]

Урок музыкі ў 3-м класе па тэме Тыпы музыкі: песеннай, танцавальнай, Маршавасць

Рудэнка Алена Дзмітрыеўна, настаўнік музыкі тэма ўрока: «Тыпы музыкі: песеннай, танцавальнай, Маршавасць» (Выніковыя заняткі) Мэты і задачы ўрока: пашырыць і паглыбіць веды па тэме «Песеннасць, танцавальнасць, Маршавасць. Праз гульню павышаць цікавасць у дзяцей да музыкі. Развіваць музычную памяць, увагу, меладычны і дынамічны слых, пачуццё рытму. Перадаваць у гульні на лыжках і шумавых інструментах кантрасныя змены […]

План-канспект урока па выяўленчым мастацтве i мастацкай працы па праграме Б.М. Неменского па тэме Зімовыя напевы. 1-й клас

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Шрубавыя Наталля Уладзіміраўна, настаўнік выяўленчым мастацтве Выгляд урока: маляванне па памяці і ўражанню Мэты і задачы: паказаць дзецям прыгажосць зімовай прыроды ў творах жывапісу рускіх мастакоў і выканаць малюнак у колеры на тэму. Вучыць асваенню прасторы: бліжэй — больш, далей — менш. фарміраваць уменне самастойна кампанаваць сюжэтны малюнак, замацоўваць […]

пейзажы Японіі

Мяшкова Наталля Уладзіміраўна, настаўнік выяўленчым мастацтве, тэхналогіі Мэты і задачы: Апісанне традыцый іншых народаў. Традыцыі Японіі. знаёмства з малюнкамі пагады, сакуры. Навучанне перадачы настрою ў працы, каляроваму рашэнню, кампазіцыі. Пазнанне праз культуру іншых народаў культуры сваёй краіны. Развіццё творчай актыўнасці, фантазіі, ўяўлення, пачуцці колеру, кампазіцыі, рытму, выяўленчых навыкаў, самастойнасці творчасці. абсталяванне: Для папяровай пластыкі: каляровая […]

Арганізацыя вучэбна-даследчай дзейнасці школьнікаў

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Коленченко Алена Миргасимовна, настаўнік гісторыі і грамадазнаўства сёння сучаснае грамадства мае патрэбу ў адукаваных, творчых, дзейных маладых людзях і робіць сацыяльны заказ на фарміраванне пісьменнай і сацыяльна мабільнай асобы, усвядамляе сваю гістарычную, культурную, духоўную прыналежнасць да Радзімы, якая разумее свае грамадзянскія правы і абавязкі, ясна якая прадстаўляе сабе свае […]

Навучанне аудзіраванню ў 4-м класе

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Березникова Кацярына Сяргееўна, настаўнік англійскай мовы Навучанне аудзіраванню, як ўспрымання і разуменню на слых прамовы на англійскай мове, становіцца ўсё больш актуальным ва цяперашні час, так як разам з маўленне яно забяспечвае магчымасць зносін. Пры гэтым аўдзіраванне з’яўляецца самым складаным для навучання выглядам маўленчай дзейнасці, з прычыны таго, што […]

Урок-семінар па тэме Фізіка і музыка

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Камалова Лідзія Фандузовна, настаўнік фізікі, інфарматыкі Мэта ўрока: Пазнаёміцца ​​з прыродай гуку, яго асноўнымі характарыстыкамі і відамі (музычныя гукі, шум), Паказаць сінтэз фізікі і музыкі, раскрыць значнасць гуку як сродкі зносін людзей і кампанента іх духоўнай жыцця, Прадоўжыць фарміраванне ўмення выяўляць прычынна-выніковыя сувязі Сфарміраваць у вучняў уяўленне аб разнастайнасці […]

Урок па матэматыцы, вучэбна-метадычнага комплексу Планета ведаў. 2-й клас

Ваш браўзэр не падтрымлівае плаваюць фрэймы! Камендантаву Юлія Уладзіміраўна, настаўнік пачатковых класаў мэта: знаёмства з відамі трыкутнікаў: прастакутным, остроугольная, тупоугольным і іх адрозненнях на малюнках. матэрыял: індывідуальны набор прастакутных трыкутнікаў (8 штук), шаблоны роўнабаковага трыкутнікаў, лінейка. ХОД УРОКА I. Арганізацыйны момант Сёння, сябры, мы адправімся ў шлях Добры настрой ўзяць з сабой не пазабывай! Чакаюць […]

 
Страница 37 из 1 860« Первая...1020...33343536373839404142...5060708090100110120130140...Последняя »